Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: "Nimic despre noi fără noi": Noi linii directoare privind implicarea victimelor violenței sexuale din copilărie

Taylor AM, Caroline. Guidelines for policy makers on engaging with victims and survivors of child sexual exploitation and sexual abuse "Nothing About Us Without Us" / Prof. S Caroline Taylor AM, Sophie Otiende; Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe, 2024. - 24 p. 

[Accesat la 01 iunie 2024]

Disponibil: https://rm.coe.int/guidelines-for-policy-makers-on-engaging-with-victims-and-survivors-of/1680af81c9

"Nimic despre noi fără noi" - noi linii directoare privind implicarea victimelor și supraviețuitorilor violenței sexuale din copilărie

Consiliul Europei a publicat Linii directoare pentru factorii de decizie privind implicarea victimelor și supraviețuitorilor exploatării sexuale și abuzului sexual asupra copiilor - „Nimic despre noi fără noi”. Această inițiativă este în concordanță cu misiunea zilei de a promova și celebra drepturile copiilor, bunăstarea lor și de a aborda provocările cu care se confruntă.

Implicarea persoanelor care au experimentat exploatarea sexuală și abuzul sexual în copilărie (victime și supraviețuitori) este crucială pentru a asigura o abordare holistică și bazată pe dovezi în reformele juridice și politice pentru a preveni și răspunde eficient la violența sexuală. Această implicare ar trebui să fie sigură, semnificativă și să creeze un spațiu pentru dialog.

Liniile directoare identifică câteva principii și acțiuni cheie pe care factorii de decizie le pot urma pentru a răspunde nevoilor victimelor și supraviețuitorilor în acest proces.

Pentru a fi semnificativă, implicarea ar trebui să fie:
  1. Trauma-informată: cei care inițiază dialogul ar trebui să fie conștienți de prevalența traumei, să înțeleagă efectele acesteia și să caute activ să evite retraumatizarea.
  2. Să susțină autodeterminarea celor implicați: consimțământul voluntar și continuu ar trebui să fie obținut; persoanelor implicate ar trebui să li se ofere dreptul de a rămâne anonime și de a alege cum doresc să fie menționate contribuțiile lor.
  3. Să împuternicească și să valorizeze victimele și supraviețuitorii implicați: compensația pentru implicarea în proces ar trebui prevăzută, accesibilitatea în termeni de utilizare a limbii și absența altor bariere ar trebui asigurată, și transparența rezultatelor garantată.
  4. Să asigure egalitatea: caracteristicile personale, statutul socio-economic și diversitatea geografică ar trebui să fie luate în considerare corespunzător.
Prin încorporarea vocilor victimelor și supraviețuitorilor, noile linii directoare contribuie la creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a exploatării sexuale și abuzului sexual asupra copiilor în general, și la reducerea stigmatizării cu care se confruntă victimele și supraviețuitorii.

Noile linii directoare au fost elaborate de două avocate proeminente pentru supraviețuitori, cu o vastă experiență în implicarea și facilitarea participării victimelor și supraviețuitorilor în elaborarea politicilor, Profesor S Caroline Taylor și Sophie Otiende.

Violența și exploatarea sexuală a copiilor este o problemă urgentă și constantă la nivel global. Implicarea autentică și strategică a avocaților supraviețuitorilor în dezvoltarea, proiectarea și implementarea politicilor, legislației și programelor este cheia pentru eradicarea acestor crime atroce împotriva copiilor. Avocații supraviețuitorilor dețin o bogăție de competențe profesionale diverse și expertiză din experiența trăită, capabile să îmbunătățească proiectarea politicilor și programelor și să crească încrederea supraviețuitorilor în comunitatea largă,” au remarcat autorii cu ocazia publicării liniilor directoare.

Liniile directoare sunt un rezultat direct al ediției din 2023 a Zilei pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și Abuzului Sexual, care s-a concentrat pe „Învățarea de la victimele și supraviețuitorii violenței sexuale din copilărie pentru a inspira schimbări în politici”.

Liniile directoare nu au fost concepute pentru a implica copiii sub vârsta de 18 ani. Trebuie implementate măsuri de protecție specifice atunci când se lucrează cu acest grup de vârstă în ceea ce privește exploatarea și abuzul sexual al copiilor.

Informații suplimentare:

CoE: e-publicații - Participarea copiilor

18 November: European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti