Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: Studiu privind impactul sistemelor de IA

Bartoletti, Ivana. Study on the impact of artificial intelligence systems, their potential for promoting equality, including gender equality, and the risks they may cause in relation to non-discrimination / Ivana Bartoletti, Raphaële Xenidis; Council of Europe - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023. - 106 p. - [Accesat la 19.11.2023].

Disponibil: 


Studiu privind impactul sistemelor de inteligență artificială, potențialul lor pentru promovarea egalității, inclusiv a egalității de gen, și riscurile pe care le pot cauza în raport cu nediscriminarea.


Așa cum tehnologiile avansează, și utilizarea sistemelor algoritmice și a aplicațiilor de inteligență artificială devine din ce în ce mai comună și importantă. Însă o problemă ce devine din ce în ce mai evidentă este discriminarea algoritmică, care atrage tot mai mult atenția publicului. Pentru a aborda această problemă, sunt elaborate răspunsuri reglementare la nivel global, inclusiv în cadrul Uniunii Europene.

Această cercetare se concentrează pe investigarea riscurilor discriminatorii asociate tehnologiilor algoritmice, examinând în mod specific modurile în care Consiliul Europei poate oferi răspunsuri legale precise pentru combaterea discriminării algoritmice. De asemenea, analizează potențialul acestor tehnologii de a contribui la promovarea egalității, inclusiv a egalității de gen.

CUPRINS:


INTRODUCERE: CONTEXT

CAPITOLUL 1
DEZVĂLUIREA ‘PREDISPUNERII MAȘINILOR’: CUM POT CONDUCE TEHNOLOGIILE ALGORITMICE LA DISCRIMINARE?

1) Ce este inteligența artificială (AI)?
2) Ce înseamnă bias-ul algoritmic?
3) Impactul discriminatoriu al AI: câteva exemple concrete
4) Ce face discriminarea algoritmică diferită?
5) Abordarea discriminării algoritmice: cele mai bune practici și limitele lor
6) Aspecte legate de reprezentare și participare: lipsa diversității și incluziunii în industria AI

CAPITOLUL 2
PEISAJUL LEGAL ȘI POLITIC ÎN EUROPA: PUNCTE FORTE ȘI LACUNE

I. Discriminare și egalitate: instrumente legale și politici și limitele acestora
II. Legea privind confidențialitatea și protecția datelor: Corectitudine și acuratețe
III. Reglementările sectoriale AI: puncte forte și limite pentru promovarea egalității și abordarea discriminării

CAPITOLUL 3
PROMOVAREA EGALITĂȚII ÎN ȘI PRIN UTILIZAREA IA : ROLUL ACȚIUNII POZITIVE ȘI A OBLIGAȚIILOR POZITIVE

I. Reevaluarea regulilor existente în lumina noilor asimetrii de putere
II. O obligație de promovare a egalității în și prin utilizarea sistemelor algoritmice: rolul acțiunii pozitive și al obligațiilor pozitive

CAPITOLUL 4
RECOMANDĂRI

Recomandări de politici: Spre o abordare a IA bazată pe drepturile omului 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti