Faceți căutări pe acest blog

Expoziția tematică «2023/2024 - Anul european al competențelor"

 Prin Anul European al Competențelor (9 mai 2023- 8 mai 2024), Uniunea Euroipeană, își propune să dea un nou impuls învățării pe tot parcursul vieții, pornind de la obiectivele principale ambițioase ale UE stabilite în Planul de acțiuni privind Pilonul european al drepturilor sociale. Obiectivul general al Anului european al competențelor este de a promova, în continuare, o mentalitate favorabilă recalificării și perfecționării


Expoziția tematică «2023/2024 - Anul european al competențelor", organizată de CPESC, informează vizitatorii BNRM despre politicile Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale și învățării pe tot parcursul vieții, despre inițiativele UE de sprijinire a dezvoltării competențelor.
Sunt prezentate documente și publicatii privind
  •  Agenda pentru competențe în Europa
  •  Educatia pentru cetățenie digitală
  •  Competențele antreprenoriale
  • Învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă
  • Competențele pentru viața democratică
  • Multilingvism și educația interculturală

Expoziția este  deschisă pentru public pe perioada 31 ianuarie – 31 mai 2024, în spatiul expozițional al CPESC la etajul 3 în blocul central al BNRM.· Agenda pentru competențe în Europa

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței stabilește obiective cantitative ambițioase în ceea ce privește perfecționarea competențelor (îmbunătățirea competențelor existente) și recalificarea (formarea de noi competențe)

În acest compartiment sunt prezentate cărți generale despre competențe, și fișe/dosare tematice privind Anul european al competențelor, publicații, documente, rapoarte recente despre evoluția politicilor și legislației UE și bune practici de implementate, tendințe actuale.

· Educatia pentru cetățenie digitală

UE promovează dezvoltarea unui ecosistem european foarte performant în materie de educație digitală și dorește să îi ajute pe cetățeni să își îmbunătățească competențele generale și pe cele în materie de educație digitală.
Competențele digitale sunt esențiale pentru viață, muncă și cetățenie activă într-o lume digitalizată. Cererea de competențe digitale este în creștere, declanșată de transformarea digitală a societății și a economiei. Competențele digitale sunt de asemenea o prioritate de bază a Anului European al Competențelor și a Planului de acțiune pentru educația digitală 2021-2027.
Sunt prezentate materiale educaționale, care facilitează dezvoltarea competenţelor digitale, publicații care inspiră și oferă practici utilizate în Europa și inițiativele UE în acest domeniu.


· Competențele antreprenoriale
Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a ideilor și de a le transforma în valori pentru ceilalți. Ele se întemeiază pe creativitate, gândire critică și soluționarea problemelor, luarea de inițiative și perseverență și capacitatea de a lucra în colaborare cu scopul de a planifica și a gestiona proiecte care au o valoare culturală, socială sau financiară.

-Învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă


Învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă sprijină cursanții de toate vârstele în dobândirea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor necesare pentru a trăi într-un mod mai durabil, în schimbarea modelelor de consum și de producție, în adoptarea unui stil de viață mai sănătos și în contribuția – atât individuală, cât și colectivă – la o economie și o societate mai durabile. Aceasta contribuie, de asemenea, la consolidarea aptitudinilor și a competențelor tot mai necesare pe piața forței de muncă. Aceasta promovează înțelegerea provocărilor la nivel mondial interconectate cu care ne confruntăm, inclusiv criza climatică, degradarea mediului și pierderea biodiversității, toate acestea având dimensiuni ce țin de mediu, de domeniul social, cel economic și cel cultural.


· Competențele pentru viața democratică

În acest compartiment, vizitatorii sunt invitați să exploreze esența democrației și drepturilor omului prin publicații inspiraționale. 
Manualele de educație pentru drepturile omului oferă ghiduri practice pentru înțelegerea și apărarea principiilor fundamentale ale drepturilor omului.
Publicațiile dedicate combaterii discursului de ură explorează modalități eficiente de a promova dialogul constructiv și toleranța în societatea contemporană.
Egalitatea de gen este un alt punct focal, cu resurse care evidențiază importanța și avantajele unei societăți echitabile și incluzive. 
Educația pentru societate completează această incursiune, oferind instrumente pentru dezvoltarea competențelor sociale și civice, consolidând astfel temelia unei comunități democratice vibrante. În acest spațiu, cunoașterea devine putere, iar vizitatorii sunt încurajați să își îmbogățească perspectiva și să devină agenți activi ai schimbării într-o lume democratică și justă.


· Multilingvism și educația interculturală

 
Acest compartiment oferă o incursiune în universul fascinant al multilingvismului și educației interculturale, evidențiind importanța diversității culturale și limbilor într-o lume tot mai interconectată. Publicațiile din această zonă acoperă o gamă variată de subiecte, începând cu competențele culturale pentru toți, care oferă instrumente esențiale pentru a naviga într-o societate diversă și globalizată. Competențele interculturale sunt subliniate ca cheie pentru construirea punților între diferite comunități, promovând înțelegerea reciprocă și respectul.
Comunicarea eficientă în contexte interculturale este abordată prin resurse care dezvoltă competențe comunicative adaptate la diversitatea culturală. Învățarea limbilor este pusă în centrul atenției, subliniind avantajele unei abordări poliglote pentru o comunicare mai eficientă și pentru conectarea la nivel personal și profesional. Acest spațiu se adresează în special celor dornici să exploreze și să aprecieze diversitatea culturală și lingvistică, susținând astfel dezvoltarea unei societăți incluzive și interconectate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti