Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: GREVIO: Cel de-al 4-lea Raport general de activitate

 

4th GENERAL REPORT ON GREVIO’S ACTIVITIES (covering the period from January to December 2022) / Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence. - Strasbourg: Council of Europe, 2023. - 89 p. - [Accesat la 22.09.2023].

Disponibilhttps://rm.coe.int/4th-general-report-on-grevio-s-activities/1680aca199

tradaptare bnrm.md

Grupul de Experți al Consiliului Europei pentru Acțiuni împotriva Violenței împotriva Femeilor și a Violenței Domestice (GREVIO) a publicat raportul său anual de activități, evidențiind principalele realizări și momente cheie ale Grupului de Experți în 2022. Acestea includ: 
  • publicarea a nouă rapoarte de evaluare de bază (referitoare la România, Germania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Elveția, Estonia, Georgia, Cipru și Norvegia), ceea ce reprezintă cel mai mare număr de rapoarte publicate într-un an până acum; 
  • ratificarea Convenției de la Istanbul de către trei noi state părți (Republica Moldova, Ucraina și Regatul Unit), reprezentând cel mai mare număr de ratificări pe an din 2018 încoace; 
  • adoptarea de către GREVIO a unui nou chestionar de evaluare intitulat "Construirea încrederii prin furnizarea de suport, protecție și justiție", care definește domeniul primei runde tematice de monitorizare, lansată în 2023; și 
  • cooperarea fructuoasă între GREVIO și Comitetul Părților, care a dus la adoptarea Declarației Dublin privind Prevenirea Violenței Domestice, a Violenței de Gen și a Violenței Bazate pe Gen, semnată de 38 de miniștri și inspirată direct de pilonul de prevenire al convenției.

Raportul general IV privind activitățile GREVIO prezintă o secțiune "Focus" extrem de actuală referitoare la violența sexuală, inclusiv violul, care reprezintă una dintre cele mai puțin raportate forme de violență îndreptată împotriva femeilor, caracterizată de rate ridicate de renunțare în etapele de investigare și urmărire penală și de puține condamnări, ceea ce duce la o cultură a impunității. Secțiunea "Focus" arată evoluția legislației, politicilor și serviciilor de suport în acest domeniu în statele părți, și modul în care convenția și activitatea de monitorizare a GREVIO contribuie la aceste schimbări pozitive. 

Raportul descrie abordările existente în criminalizarea violenței sexuale, inclusiv violul, care includ: 
  • (i) pe baza utilizării forței, constrângerii sau vulnerabilității; 
  • (ii) abordarea în două trepte, în care o prevedere legală care cere utilizarea forței, amenințarea cu forța sau constrângerea coexistează cu o infracțiune paralelă bazată în întregime pe lipsa consimțământului; (iii) modelul "fără înțelegere înseamnă nu", care necesită dovada faptului că actul sexual a fost comis împotriva voinței unei persoane; și 
  • (iv) modelul "doar da înseamnă da" sau "consimțământ afirmativ", în care participarea voluntară a tuturor părților este necesară pentru ca actele sexuale să nu fie considerate infracțiuni. 

Secțiunea "Focus" identifică statele părți care au adoptat aceste abordări, constatând că, în timp ce un număr semnificativ de părți continuă să ceară utilizarea violenței/constrângerii ca elemente constitutive ale infracțiunilor sexuale, eforturile de reformă a legii într-un număr tot mai mare de țări indică o trecere către modelul "doar da înseamnă da".

Bazându-se pe observațiile și munca de monitorizare a GREVIO, raportul indică abordarea "doar da înseamnă da" ca fiind cea mai bine aliniată cu Convenția Consiliului Europei privind Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Violenței Domestice (cunoscută ca "Convenția de la Istanbul"). Abordările legale care cer dovada faptului că actul sexual a fost comis împotriva voinței unei persoane conduc la concentrarea excesivă asupra comportamentului victimei și a faptului dacă și-a exprimat opoziția verbal sau în alt mod, astfel încât nu acoperă, de exemplu, cazurile în care victima rămâne pasivă. Abordarea "doar da înseamnă da" permite, de asemenea, includerea și criminalizarea unor noi tendințe în ceea ce privește actele sexuale fără consimțământ, cum ar fi îndepărtarea neconsensuală a prezervativului în timpul actului sexual, cunoscută sub numele de "stealthing", și agresiunea sexuală facilitată de droguri. 

Raportul abordează, de asemenea, modalitățile de reducere a ratelor de renunțare prin îmbunătățirea raportării și investigării cazurilor de violență sexuală, inclusiv violul, prin colectarea de probe, practicile procurorilor și judiciare și măsurile de protecție pentru victime. O selecție largă de practici promițătoare, identificate de GREVIO prin activitatea sa de monitorizare, sunt, de asemenea, incluse în secțiunea "Focus" a raportului anual, care subliniază importanța fundamentală a asigurării că reformele legislative către o definiție bazată pe consimțământ a violenței sexuale și a violului merg mână în mână cu instituirea și/sau consolidarea serviciilor specializate pentru victimele violenței sexuale. De fapt, numărul centrelor de criză pentru viol și a centrelor de referință pentru violența sexuală a crescut în ultimii ani, în mai multe state părți, în urma constatărilor și rapoartelor de evaluare ale GREVIO, ceea ce ilustrează impactul transformativ al Convenției de la Istanbul.

Mai mult:Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti