Faceți căutări pe acest blog

CoE: Achiziții recente 2023 (I)

din Donația oferită de către 
Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei,

347.9/ E-91  IV-65471

M.1.2/2014  
European judicial systems  : Efficiency and quality of justice : Edition 2014 (2012 data) / European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2014. -546 p. : fig., tab. - (CEPEJ Studies ; Nr.20).
ISBN: 978-92-871-7973-9

Disponibil : https://rm.coe.int/cepej-report-on-european-judicial-systems-edition-2014-2012-data-effic/16807882a1

Sistemele judiciare europene  eficiența și calitatea justiției : Raport.

Noua ediție a raportului Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), care evaluează funcționarea sistemelor judiciare din 45 de state membre ale Consiliului Europei și dintr-un stat cu statut de observator la CEPEJ, Israel, rămâne în conformitate cu procesul desfășurat din 2002. Bazându-se pe o metodologie care este deja o referinţă pentru colectarea şi prelucrarea unui număr mare de date judiciare cantitative şi calitative, acest studiu unic a fost conceput mai ales ca un instrument de politici publice care vizează îmbunătățirea eficienței și calității justiției. De a avea cunoștințe pentru a putea înțelege, analiza și reforma, acesta este obiectivul CEPEJ care a pregătit acest raport, destinat factorilor de decizie, practicienilor în drept, cercetătorilor, precum și pentru cei care sunt interesați de funcționarea justiției în Europa.


*     *     *

Istorii comune pentru o Europă fără linii de demarcaţie
Shared histories for a Europe without dividing lines.; Council of Europe . ─ Strasbourg[sn], 2018-, 4 Vol.
1 Impactul Revoluţiei Industriale
37 / S-53 IV-65730 H1.1/2018/SHVol. 1, The Impact of the Industrial Revolution ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2018- P.1-223 p. : il., h.
În: Shared histories for a Europe without dividing lines.; Council of Europe . ─ Strasbourg[sn], 2018-, 4 Vol.
2 Dezvoltarea sistemului de educaţie
37 / S-53 IV-65731 H1.1/2018/SH
Vol. 2, The Development of Education . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2018, - 224-415 p. : il., h.
Texte : lb. engl., fr.
În: Shared histories for a Europe without dividing lines.; Council of Europe . ─ Strasbourg[sn], 2018-, 4 Vol.
3 Reflectarea drepturilor omului în istoria artei
37 / S-53 IV-65732 H1.1/2018/SH
Vol. 3, Human rights as reflected in the history of art . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2018. - 416-595 p. : il., scheme, h.În: Shared histories for a Europe without dividing lines.; Council of Europe . ─ Strasbourg[sn], 2018-, 4 Vol.
4 Europa şi Lumea
37 / S-53 IV-65733 H1.1/2018/SH
Vol. 4, Europe and the World . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2018. - 597-901 p. : il., scheme, h.
În: Shared histories for a Europe without dividing lines.; Council of Europe . ─ Strasbourg[sn], 2018-, 4 Vol.


*     *     *
37 P-21   IV- 65468   H.1.1/2023 PA  
Pandemics and Natural Disasters As Reflected in History Teaching ] : Thematic Report by the Observatory on History Teaching in Europe : Provisional Version / Council of Europe, Publications and Documents Division ; Observatory on History Teaching in Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2023. - 96 p. : fig., tab.
Appendices : p. 85-95
Bibliogr. : p. 79-82 și în notele de subsol

Detalii: varianta electronică: https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/03/coe-e-publicatii-pandemii-si-catastrofe.html


Pandemiile și catastrofele naturale reflectate în predarea istoriei: Raport tematic al Observatorului pentru predarea istoriei în Europa

Primul raport tematic al Observatorului pentru predarea istoriei în Europa (OHTE) analizează modul în care pandemiile și catastrofele naturale sunt predate la diferite niveluri de educație. Acesta oferă o imagine de ansamblu detaliată a predării celor două subiecte în cele 16 state membre ale OHTE, împreună cu o analiză transversală, combinând informațiile furnizate de autoritățile educaționale și de înșiși profesorii de istorie.


*     *     *

341.2 / C-73 IV-65470  E.4/2009/CO 
Compasito : Manual of human rights education for children / edited and co-written by : Nancy Flowers ; contrib. : Maria Emíia Brederode-Santos [et al.] ; coord. : Zsuzsanna Szelényi ; il. : Diána Nagy. ─ 2nd ed . ─ Budapest : Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe, 2009, - 308 p. : il.
Appendices : p. 281-307
Bibliogr. : p. 279 (15 tit.)
ISBN: 978-92-871-6369-1

 Compasito : Manual privind educația dreptrilor omului pentru copii 

Compasito este un manual conceput pentru a facilita practica educației în domeniul drepturilor omului cu copiii. Utilizatorii săi principali sunt adulții activi în educația formală și non-formală a copiilor. Compasito oferă idei, inspirație și ajutor practic pentru a explora drepturile omului cu copiii. Abordează copiii ca cetățeni tineri ai prezentului și ca titulari de drepturi, care sunt competenți în multe probleme legate de viața lor. Se bazează pe motivațiile, experiențele și căutarea de soluții a copiilor.

În Compasito, drepturile copiilor sunt prezentate în cadrul contextului mai larg al drepturilor omului în ansamblul său. Astfel, drepturile universale ale omului și drepturile copiilor sunt prezentate în mod conjunct în așa fel încât, înțelegând propriile lor drepturi, copiii înțeleg și faptul că toți ființele umane au drepturi omenești.

*     *     *

341.6  C-75    IV-65472

E.3/2010/TH The conscience of Europe : 50 years of the European Court of Human Rights. – London ; Third Millenium Publishing Limited, 2010. – 224 p. - ISBN: 9781906507459

Conștiința Europei: 50 de ani ai Curtții Europene a Drepturilor Omului

În această carte, principalele evenimente din istoria Curții în ultimul jumătate de secol sunt retrase. În ansamblu, publicația povestește despre angajamentul durabil al Curții în protejarea drepturilor fundamentale ale omului.

Această carte nu are pretenția de a fi o istorie completă și exhaustivă a instituției. Nici nu este un tratat despre procedura și jurisprudența Curții, despre care există deja multe publicații. Aceasta se îndreaptă între un comentariu academic și un ghid pur introductiv. Ea grupază o varietate de contribuții individuale, despre subiecte în general selectate de către autori, în jurul unui schelet care retrasează principalele evenimente relevante din ultimii 50 de ani.
https://www.echr.coe.int/documents/anni_book_content_eng.pdf
Cuprins : 

Capitolul 1: ISTORIA CURȚII
Capitolul 2: CURTEA ASTĂZI
Capitolul 3: UNELE PERSOANE NOTORII ÎN ISTORIA CURȚII
Capitolul 4: CLĂDIRILE ISTITUȚIEI
Capitolul 5: REALIZĂRI ȘI OPȚIUNI PENTRU VIITOR

*     *     *

E.6/2022 HU   342.7 / M-94  II-727440

Human rights handbook for local and regional authorities. vol.3 : Environment and
sustainable development. - Strasbourg : Council of Europe, 2022. – 110 p.

E.6/2022 MA   342.7 /M-26  II-727439

Manuel sur les droits de l'homme pour les élus locaux et régionaux . Vol. 3, Environnement et développement durable . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2022. - 122 p. : fot., il.

Disponibil : https://rm.coe.int/manuel-sur-les-droits-de-l-homme-pour-les-elus-locaux-et-regionaux-vol/1680a8b535

Manualul drepturilor omului pentru autoritățile locale și regionale: Vol.3: Mediul ambiant și dezvoltarea durabilă

Cum pot fi drepturile omului transpuse în realitate într-o manieră tangibilă, cât mai aproape de cetățeni? Acesta este obiectivul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, care se angajează să promoveze drepturile omului printre reprezentanții aleși la nivel local și regional, în special în timpul vizitelor pe care le efectuează în cadrul monitorizării aplicării Cartei Europene a Autonomiei Locale, un tratat internațional ratificat de cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Seria de Cărți despre Drepturile Omului face parte din acest proces de conștientizare la nivel local și regional. Este un instrument practic pentru reprezentanții aleși la nivel local și regional și personalul administrativ, care prezintă exemple de inițiative dezvoltate de autoritățile locale și regionale, împreună cu detaliile de contact pentru fiecare dintre acestea.

Volumul al treilea al Cărții despre Drepturile Omului este dedicat mediului înconjurător și dezvoltării durabile, deoarece un mediu sigur și sănătos este o condiție prealabilă pentru exercitarea tuturor tipurilor de drepturi, în special în fața provocărilor generate de schimbările climatice. Acesta prezintă cadrul legal internațional pentru drepturile omului și protecția mediului, explică modul în care autoritățile sub-naționale contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU și acoperă principalele provocări în acest sens. Volumul abordează probleme legate de transport, locuințe, economie durabilă, educație, achiziții publice și strategii locale pentru dezvoltare durabilă.

Primul volum din serie se concentrează pe dreptul la nediscriminare în ceea ce privește refugiații, solicitanții de azil, migranții, persoanele strămutate intern, romii și călătorii, precum și persoanele LGBTI. Al doilea volum este dedicat drepturilor sociale: educație, muncă, locuințe, sănătate, securitate socială și integrare.

*    *    *

314.7 / L-75  II-727442

H.1.3/2017/LI  The Linguistic Integration of Adult Migrants / L’intégration linguistique des migrants adultes : Some Lessons from Research / Les enseignements de la recherche / Jean-Claude Beacco, Hans-Jürgen Krumm, David Little [et al] ; Walter de Gruyter GmbH . - Berlin: Council of Europe, 2017. – 431 p.

ISBN: 978-3-11-047747-4  ISBN: 978-3-11-047749-8   ISBN: 978-3-11-047758-0


The Linguistic Integration of Adult Migrants : Some Lessons from Research = L'intégration linguistique des migrants adultes : les enseignements de la / Edited by Jean-Claude Beacco [et al.] . ─ Berlin : de Gruyter, 2017. - 431 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/the-linguistic-integration-of-adult-migrants-lessons-from-research-l-i/168070a67f

Integrarea lingvistică a migranților adulți: Câteva învățăminte din cercetare

Acest volum oferă un raport cuprinzător despre un simpozion organizat de Consiliul Europei în 2016 în contextul agendei sale privind drepturile omului. Scopul simpozionului a fost de a explora câteva modalități în care evidențele științifice pot influența dezvoltarea și implementarea politicilor și practicilor destinate sprijinirii integrării lingvistice a migranților adulți.

Vezi de asemenea

https://rm.coe.int/prems-008922-eng-2518-literacy-and-second-language-learning-couv-texte/1680a70e18

*    *     *

Supravegherea executării hotărârilor și deciziilor CtEDO: Raport anual 2017

E.3.3/2018 SUP    341.6 / S-93   III-142422

Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights  : 11th Annual Report of the Committee of Ministers-2017 / ed. : Council of Europe. Committee of Ministers . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. - 271 p. : fig., tab.

Disponibil : https://rm.coe.int/annual-report-2017/16807af92b

E.3.3/2018 SUR 341.6 / S-94   III-142421

Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme  : 11e Rapport Annuel du Comité des Ministres-2017 / ed. : Conseil de l'Europe. Comité des Ministres . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, Division des Publications , 2018. - 284 p. : fig., tab.

Disponibil : https://rm.coe.int/rapport-annuel-2017/16807af92a

Supravegherea executării hotărârilor din partea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017 a fost marcată de eforturi continue de îmbunătățire a dialogului și schimbului de experiență în vederea accelerării executării.

Rezultatele sunt foarte încurajatoare. Raportul evidențiază, de asemenea, numeroase progrese specifice, cum ar fi îmbunătățirea criminalizării torturii și a crimei motivate de ură, îmbunătățirea protecției împotriva detenției ilegale, evaluarea îmbunătățită a riscului în procedurile de azil și extinderea dreptului la reunificare familială pentru cuplurile de același sex.

Raportul arată că există motive întemeiate de a fi optimiști cu privire la capacitatea sistemului Convenției de a face față provocărilor actuale și viitoare. Cu toate acestea, trebuie găsite modalități de îmbunătățire a capacității sistemului de a depăși situațiile de rezistență sau dificultăți de diferite tipuri și de a oferi o mai bună susținere statelor în abordarea proceselor complexe de executare, inclusiv în situațiile legate de zonele de conflict nerezolvate.

*     *     *
Supravegherea executării hotărârilor și deciziilor CtEDO: Raport anual 2020

E.3.3/2021/SU  341.6 / S-93 III-142425

Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights : 14th Annual Report of the Committee of Ministers-2020 / ed. : Council of Europe. Committee of Ministers . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2021.- 86 p. : fig., fot., tab.

E.3.3/2021/SU    3411.6 / S-93 III-142424
Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ] : 14e Rapport Annuel du Comité des Ministres-2020 / ed. : Conseil de l'Europe. Comité des Ministres . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, Division des Publications , 2021.- 88 p. : fig., fot., tab.

Disponibil : https://rm.coe.int/rapport-annuel-2019/16809ec316


Disponibil: https://rm.coe.int/2020-cm-annual-report-eng/1680a1f4e8

Raportul anual al Comitetului Miniștrilor oferă statistici referitoare la activitatea sa de supraveghere în cadrul Convenției, inclusiv detalii despre cazurile noi, în așteptare și închise, precum și alte informații și observații despre procesul de supraveghere. De asemenea, prezintă unele dintre principalele realizări în rezolvarea problemelor de drepturile omului evidențiate de hotărârile Curții, constatate în implementarea cazurilor închise în cursul anului.


Procesul de reformă Interlaken, desfășurat pe parcursul a 10 ani, se apropie acum de finalizare, iar anul 2019 a confirmat din nou rezultatele pozitive obținute, unde numărul cazurilor în așteptare continuă să scadă.

Progresul realizat atestă dialogul sporit și responsabilitatea comună a tuturor actorilor și angajamentul statelor membre de a respecta hotărârile Curții Europene.

*     *     *
Supravegherea executării hotărârilor și deciziilor CtEDO: Raport anual 2019


E.3.3/2020/SUR  Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme  : 13e Rapport Annuel du Comité des Ministres-2019 / ed. : Conseil de l'Europe. Comité des Ministres . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, Division des Publications , 2020. - 98 p. 

Disponibil https://rm.coe.int/2020-cm-annual-report-fra/1680a1f4e9

Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights : 14th Annual Report of the Committee of Ministers 2020. - Strasbourg : Council of Europe, 2021. – 84 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/2020-cm-annual-report-eng/1680a1f4e8


Raportul anual al Comitetului Miniștrilor prezintă o panoramă a principalelor evoluții referitoare la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, furnizează statistici referitoare în special la cazurile noi, în așteptare și închise, planurile de acțiune și rapoartele prezentate de statele pârâte, precum și despăgubirile acordate solicitantilor.

În ciuda dificultăților legate de pandemie, anul 2020 a înregistrat o consolidare semnificativă a procesului de executare, prin intermediul unui număr record de comunicări din partea organizațiilor societății civile și instituțiilor naționale pentru drepturile omului, precum și prin prima comunicare de tip Regulei 9 prezentată Comitetului Miniștrilor de către Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, urmată rapid de încă patru comunicări de acest fel.

*     *     *

Supravegherea executării hotărârilor și deciziilor CtEDO: Raport anual 2022

E.3.3/2023 SU    341.6 / S-93 III-142427

Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights : 16th Annual Report of the Committee of Ministers-2022 / ed. : Council of Europe. Committee of Ministers . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2023.- 136 p. : fig., tab.

E.3.3/2023 SUR    341.6 / S-94 III-142426
Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : 16e Rapport Annuel du Comité des Ministres-2022 / ed. : Conseil de l'Europe. Comité des Ministres . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, Division des Publications , 2023. - 142 p. : fig., tab.

Acest Raport Anual conține o prezentare generală a progreselor majore și a provocărilor înregistrate în executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene în anul 2022. De asemenea, oferă, pentru prima dată, o privire de ansamblu statistică pe țări (Republica Moldova – p.. 80) împreună cu informații despre cazurile noi, cele în așteptare și cele închise, precum și despre plățile de despăgubiri efectuate de către statele pârâte.

Raportul reamintește că este necesară o atitudine mai proactivă din partea statelor membre, implicând în special dezvoltarea capacității parlamentare, executive și judiciare de a răspunde jurisprudenței Curții, inclusiv structuri naționale de coordonare mai puternice și mai bine dotate, capabile să prevină și să remedieze încălcările Convenției.

*     *     *

Protecția mediului și drepturile omului: Manual privind drepturile omului și mediul

349.6 / E-58 III-142429   K1.2/2019/EN

Environmental protection and Human Rights : Proceedings of the High-Level Conference of 27 February 2020 : Manual on Human Rights and the Environmen (2nd edition) / (organised under the aegis of the Georgian Presidency of the Committee of Ministers); Preface : Marija Pejčinović Burić . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2019. - 323 p.


Acest document conține Lucrările Conferinței la nivel înalt privind Protecția

Mediului și Drepturile Omului, care a avut loc la 27 februarie 2020 în Strasbourg (Franța), la sediul Consiliului Europei. A fost organizată de președinția Georgiei a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei în cooperare cu Comitetul de Coordonare pentru Drepturile Omului (CDDH).

Cu această ocazie, participanții au analizat modalitățile de dezvoltare a unei strategii pentru sprijinirea statelor membre în îndeplinirea mai bună a obligațiilor lor în ceea ce privește drepturile omului și protecția mediului. În special, s-a examinat potențialul Convenției Europene a Drepturilor Omului, a Cartei Sociale Europene și a altor instrumente ale Organizației, având în vedere și inițiativele curente sau anterioare la nivel universal, regional și național.

Această publicație include și cea de-a doua ediție a Manualului privind Drepturile Omului și Mediu, care cuprinde jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului și standardele dezvoltate de Comitetul European pentru Drepturile Sociale în ceea ce privește Carta Socială Europeană.349.6 / P-93    III-142428    
K1.2/2019/PRO

Protection environnementale et droits de l'homme : Actes de la Conférence de haut niveau du 27 février 2020  : Manuel sur les droits de l'homme et l'environnement (2 é édition) / (Organisée sous l'égide de la Présidence géorgienne du Comité des Ministres; Préface : Marija Pejčinović Burić . ─ Strasbourg : Conseil de L' Europe, 2019. - 323 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti