Faceți căutări pe acest blog

e-publicații recente - Tineretul in Europa


Tineret/Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (Comisia Europeană). - 2021. - 2 p.


Prin intermediul politicilor și programelor sale pentru tineret, UE urmărește să se asigure că tinerii pot participa pe deplin în toate sectoarele societății și să le ofere mai multe oportunități în ceea ce privește educația și piața muncii


Erasmus+ 2021-202
7/Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (Comisia Europeană). - 2021. - 5 p.
https://op.europa.eu/s/pBAm


Vieți mai împlinite, minți mai deschise prin intermediul programului UE pentru educație, formare, tineret și sport

Mobilitatea Erasmus+ are efecte pozitive asupra dezvoltării educaționale, sociale, personale și profesionale, prin faptul că îmbunătățește cunoștințele, aptitudinile și atitudinile, îmbunătățește capacitatea de inserție profesională, contribuie la consolidarea încrederii și a independenței, stimulează curiozitatea și inovarea, promovează înțelegerea altor persoane și creează un sentiment de apartenență europeană. 30% din buget va fi investit în proiecte de cooperare și în activități de elaborare a politicilor, în cadrul cărora organizațiile câștigă experiență în cooperarea internațională, își consolidează capacitățile, produc abordări inovatoare, fac schimb de bune practici și colaborează în rețea. Prin aceste acțiuni, Erasmus+ va juca un rol important în consolidarea rezilienței și în sprijinirea redresării și a inovării în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.


Studiu privind activitățile pentru tineret: Raportul final al UE

Study on Youth Work in the EU: Final Report/Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission). - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. -
https://op.europa.eu/s/pBnh

Acest studiu constituie a doua comparație la nivel european privind activitățile pentru tineret publicat de Comisia Europeană. Primul studiu al Comisiei Europene privind activitățile pentru tineret, publicat în 2014, a fost o investigație exploratorie a activității pentru tineret la nivel european, care urmărește identificarea punctelor comune și cartografierea stării politicilor de muncă a tinerilor în întreaga UE. Cel de-al doilea raport merge mai departe și se concentrează pe nevoile lucrătorilor de tineret la nivelul de bază, pentru a analiza critic dacă politicile publice existente îndeplinesc aceste nevoi. Acesta este un raport în timp util: pandemia COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra sectorului muncii pentru tineret. A forțat lucrătorii de tineret să regândească modul în care își furnizează serviciile și i-a plasat pe mulți într-o poziție precară, în special, la nivel local și pentru lucrătorii de tineret care susțin cei mai vulnerabili tineri

Educația și tineretul în Europa în perioada post-COVID-19. Efecte de criză și recomandări de politici/ Public Policy and Management Institute: Loes VAN DER GRAAF, Jekatyerina DUNAJEVA, Hanna SIAROVA, Radvile BANKAUSKAITE. - 2021. -  128 p.


https://op.europa.eu/s/pBni

Această lucrare demonstrează că pandemia COVID-19 a ridicat provocări multidimensionale și fără precedent pentru sistemele de educație și sectorul tineretului, relevând lipsa de pregătire în ceea ce privește gestionarea crizelor și răspunsurile educației digitale, precum și consolidarea punctelor slabe structurale ale educației. Având în vedere că diverse sectoare ale educației și ale sectorului tineretului s-au confruntat cu provocări distincte, există lecții valoroase de învățat din răspunsurile politice și cele mai bune practici din întreaga Europă. Obiectivul comun ar trebui să fie construirea unor sisteme de educație mai rezistente, care să răspundă și să se adapteze la viitoarele crize.
Dincolo de Lockdown: „cicatricea pandemiei” asupra tinerilor

 Beyond the pandemic: The impact of COVID-19 on young people in Europe/ Moxon, D., Bacalso, C, and Șerban, A. . - Brussels. European Youth Forum, 2021 -  39 p.

Acest raport al Forumului european al tineretului examinează provocările profunde sociale, economice și de sănătate mintală cu care se confruntă tinerii, urmare crizei de Covid-19.

Analizează modul în care măsurile de pandemie și blocare au afectat deja grav munca și veniturile tinerilor, educația și învățarea, sănătatea mintală și bunăstarea.

Această cercetare se bazează pe rezultatele unui sondaj realizat pe 4.500 de tineri din toată Europa, precum și pe focus grupuri, pentru a obține feedback mai detaliat de la tineri cu privire la experiențele lor. Acesta își propune să investigheze practicile promițătoare, precum și lacunele în răspunsul instituțional și să identifice recomandările cheie pentru calea de urmat.

Lisney, John. Youth Progress Report
2021/  European Youth Forum. Brussels.- 2021 - 100 p.


The Youth Progress Index  este cea mai cuprinzătoare măsurare a calității vieții tinerilor din întreaga lume. Acesta reunește date despre domenii precum educația, locuința, siguranța, sănătatea și accesul la drepturi și libertăți pentru a calcula scorurile de progres ale țărilor.

Pe baza metodologiei riguroase a indicelui progresului social, care se concentrează mai degrabă pe indicatorii sociali decât pe cei economici, acesta pune și răspunde la cele mai importante întrebări legate de bunăstarea generațiilor tinere.Vezi de asemenea

Către o mai bună înțelegere a impactului Covid-19 asupra sectorului tineretului
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/72351197/Covid-19_+Final+report.pdf/ea70ba51-c6cc-f63a-e0cc-3526057e0b2d

Studiile privind Incluziunea socială, digitalizarea și tineretul
UE și Republica Moldova: un parteneriat pentru tineret https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/08/ue-si-republica-moldova-un-parteneriat.html

Strategii europene pentru tineret - o reflecție și o analizăhttps://tinyurl.com/27wtddpd
https://tinyurl.com/2t93bxa8
https://tinyurl.com/mnm9b3c3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti