Faceți căutări pe acest blog

e-publicații recente - Studiile privind Incluziunea socială, digitalizarea și tineretul

SOCIAL INCLUSION, DIGITALISATION AND YOUNG PEOPLE Research study / Council of Europe and European Commission; European Union– Council of Europe youth partnership ; Adina Marina Șerban, Center for Sustainable Community Development (Romania), Veronica Stefan, Founder of Digital Citizens Romania Think-Tank, (Romania); Dunja Potočnik, Institute for Social Research, Zagreb, (Croatia); Dan Moxon, People, Dialogue and Change (UK)  . - Strasbourg. 2020 . - 94 p. [Accesat 12.04.2021].

Disponibil: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/053120+Study+on+SID+Web.pdf/0057379c-2180-dd3e-7537-71c468f3cf9d

 

Incluziune socială, digitalizare și tineret : Studiu de cercetare

Incluziunea socială este un proces care permite unui tânăr să-și dezvolte stima de sine, realizarea de sine și reziliența, să devină un membru autonom și productiv al societății, capabil să ajungă la împlinirea de sine și să contribuie la dezvoltarea societății în ansamblu. Cu toate acestea, anumite grupuri de tineri se confruntă cu bariere multidimensionale în acest proces.

Acest studiu explorează măsura în care digitalizarea poate sprijini procesul de incluziune socială pentru diferite grupuri de tineri, cum ar fi 
 • tinerii cu dizabilități; tineret NEET;
 •  tineri refugiați și migranți;
 •  tineri LGBTI; 
 • femei tinere și fete; 
 • tineri care suferă de abuz de substanțe sau dependență; 
 • tineri din medii etnice, rasiale sau religioase minoritare; 
 • tinerii marginalizați socio-economic;
 • tineri fără adăpost; tineri din gospodării abuzive și 
 • cei care au comis sau au fost victime ale infracțiunilor.

Autorii examinează, folosind analiza literaturii și datele colectate prin sondaj, instrumentele politice dezvoltate de autoritățile europene, naționale și locale, care vizează abordarea incluziunii sociale în contextul creșterii digitalizării. Studiul prezintă în continuare o colecție de platforme digitale existente, instrumente online și oportunități educaționale și de formare disponibile tinerilor, lucrătorilor sau profesorilor. În cele din urmă, analizează critic oportunitățile și riscurile asociate incluziunii sociale a tinerilor într-o societate din ce în ce mai digitalizată.
 

1.05.2021 - Lansarea publicației -  https://www.facebook.com/events/1740199726141046/

YOUNG PEOPLE, SOCIAL INCLUSION AND DIGITALISATION Emerging knowledge for practice and policy / Dan Moxon (Chief editor), Adina Marina, Șerban Dunja Potočnik Nuala Connolly, Lana Pasic, Veronica Ștefan . -Strasbourg,  2021. - 256 p. [Accesat 12.04.2021].

Disponibil: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/YKB-27-WEB.pdf/dbab979b-75ff-4ee8-b3da-c10dc57650d5Tineret, incluziune socială și digitalizare. Cunoștințe emergente pentru practică și politici

Metodele, instrumentele, platformele digitale și potențialul lor neexplorat în sectorul tineretului au creat un entuziasm mare în rândul acestora. Publicația Youth Knowledge/Cunoștințe pentru tineret explorează intersecția dintre digitalizare și incluziunea socială a tinerilor, reflectând în special asupra modului în care digitalizarea afectează viața tinerilor, care este rolul politicii de tineret, al activității de tineret și al cercetării tinerilor în acest sens.

 • Revoluția digitală ne poate ajuta să combatem inegalitățile existente sau îi lasă pe unii tineri și mai în urmă?
 • Este lumea digitală la fel de accesibilă pentru toți tinerii? 
 • Care sunt unele din inegalități inerente din sfera digitală? 
 • Instrumentele digitale permit organizațiilor de tineret, lucrătorilor de tineret sau organismelor de stat să „contacteze” tinerii marginalizați?

În cele 16 capitole ale publicației, autorii examinează în mod critic dacă și cum digitalizarea poate susține abordarea incluziunii sociale, variind de la explorarea politicilor, instrumentelor și platformelor disponibile tinerilor și lucrătorilor de tineret din Europa,
 • sprijinind accesul tinerilor la educație și oportunități de angajare , 
 • deschizând căi pentru munca digitală pentru tineri, 
 • oferind oportunități de participare pentru tinerii cu dizabilități, 
 • modalități de integrare pentru comunitățile de migranți și tinerii refugiați din Europa, precum și rețele de sprijin pentru tineri LGBTI.
Deși există o recunoaștere a potențialului pentru sectorul tineretului de a utiliza posibilitățile digitalizării pentru a aborda inegalitatea socială, autorii subliniază, de asemenea, că acest lucru nu se întâmplă automat și că este nevoie de mai multe reflecții cu privire la accesibilitatea tehnologiei și la modul în care abordările digitale pot să fie inclusive pentru tinerii din toate mediile.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti