Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații - Manual pentru factorii de decizie politică cu privire la drepturile copilului în mediul digital

Livingstone, Sonia. Handbook for policy makers on the rights of the child in the digital environment to support the implementation of Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment /Sonia Livingstone, Eva Lievens, John Carr; Council of Europe. -Strasbourg, 2020.- 82 p. [Accesat : 03.02.2020]

Disponibil : https://rm.coe.int/publication-it-handbook-for-policy-makers-final-eng/1680a069f8

Manual pentru factorii de decizie politică cu privire la drepturile copilului în mediul digital pentru a sprijini punerea în aplicare a Recomandării CM / Rec (2018) 7 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind liniile directoare pentru respectarea, protejarea și îndeplinirea drepturilor copilului în mediul digital.

Pentru a proteja drepturile copiilor în mediul digital, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei a adoptat Liniile directoare pentru respectarea, protejarea și îndeplinirea drepturilor copilului în mediul digital, care există și într-o versiune adaptată copiilor.

Noul Manual completează aceste orientări, sprijinind factorii de decizie politică în tratarea concretă a drepturilor online și a protecției copiilor. Acesta va ajuta la formularea cadrelor și politicilor naționale, precum și va oferi îndrumări interpretative și practice pentru a asigura respectarea drepturilor copiilor în mediul online. Cei trei autori proeminenți ai manualului, împreună cu un expert care a pregătit un Raport al Consiliului Europei, strâns legat de copiii cu dizabilități în mediul digital, au prezentat importanța elaborării politicilor și modul în care manualul poate fi utilizat pentru a proteja și susține activitățile online ale copiilor.

Din 2016, Consiliul Europei a depus eforturi pentru promovarea drepturilor copilului în mediul digital prin Strategia sa privind drepturile copilului (2016-2021).
Un instrument cheie în această privință sunt liniile directoare pentru respectarea, protejarea și îndeplinirea drepturilor copilului în mediul digital adoptate de Comitetul Miniștrilor ca și Recomandarea CM / Rec (2018) 7 în 2018.

Aceste linii directoare au fost apreciate de atunci ca fiind unul dintre cele mai cuprinzătoare seturi de standarde în acest domeniu. Prin urmare, acestea au fost deosebit de apreciate pentru că au adoptat o abordare echilibrată care combină protecția copiilor din lumea digitală cu promovarea drepturilor lor pozitive în calitate de utilizatori finali ai tehnologiilor digitale.

Completând versiunea anterioară de linii directoare Află care sunt drepturile tale în mediul digital publicată în luna mai anul 2020, acest manual destinat factorilor de decizie politică subliniază importanța pentru toate organismele publice, societatea civilă și părțile interesate din sectorul privat pentru a adopta o abordare comună. Fie că este vorba prin intermediul legislației naționale sau prin dezvoltarea de parteneriate strategice, bunăstarea copiilor în mediul digital trebuie să devină o preocupare comună majoră pentru toate părțile interesate în secolul 21.

Această publicație va ajuta factorii de decizie dintr-o varietate de medii pentru a sprijini copiii prin crearea unei lumi digitale, care cu adevărat respectă, protejează și realizează drepturile copilului.
Manualul le reamintește să abordeze în mod regulat condițiile și provocările noi apărute, cum ar fi inteligența artificială, și propune numeroase resurse și instrumente practice pentru a verifica dacă legislația și politicile naționale sunt cuprinzătoare și actualizate.


Informații suplimentare : https://www.coe.int/en/web/children/-/-all-on-board-all-online-launch-of-the-new-council-of-europe-handbook-for-policy-makers-on-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti