Faceți căutări pe acest blog

CoE:e-publicații - Procesul de ratificare și implementare a Convenției de la Istanbul: bunele practici ale statelor semnatare

Procesul de ratificare și implementare a Convenției de la Istanbul: bunele practici ale statelor semnatare: Studiu elaborat în cadrul proiectului „Activități de sensibilizare asupra Convenției de la Istanbul în Republica Moldova”/Valentina Andrasek,   Natalia Vîlcu; Proiectul Consiliului Europei „Activități de sensibilizare asupra Convenției de la Istanbul în Republica Moldova” - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020 - 35 p.
[Accesat 22.12.2020]

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-138920-rom-2573-procesul-de-ratificare-couv-texte-a4-web-pdf/1680a06ca1 

Advancing towards the ratification and implementation of the Istanbul Convention: good practices from states parties Study prepared under the framework of the project “Awareness-raising activities on the Istanbul Convention in the Republic of Moldova”//Valentina Andrasek,  Natalia Vîlcu; Council of Europe project “Awareness-raising activities on the Istanbul Convention in the Republic of Moldova”  - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020 - 35 p.[Accesat 22.12.2020]
 

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului Consiliului Europei „Activități de sensibilizare asupra Convenției de la Istanbul în Republica Moldova” (2020).

Documentul este împărțit în două părți principale. 
 • Prima parte oferă exemple de măsuri luate de statele membre atunci când se pregătesc pentru ratificarea Convenției de la Istanbul. 
 • A doua parte prezintă bunele practici ale statelor părți în implementarea cerințelor Convenției.

Raportul prezintă exemple de practici care au contribuit la simplificarea procesului de ratificare a Convenției de la Istanbul.
  
De asemenea, raportul descrie bune practici pentru a ilustra posibilele măsuri aferente fiecărui pilon al Convenției de la Istanbul. Ambele seturi de practici, calea către ratificare și implementare, au fost selectate pentru a răspunde provocărilor și dificultăților curente din Republica Moldova, însă pot fi utilizate ca instrument și de alte state.

Pornind de la speranța că exemplele de bune practici prezentate în acest raport vor furniza idei utile în sprijinul Republicii Moldova și al altor state pentru ratificarea și implementarea Convenției de la Istanbul și pentru identificarea măsurilor de îmbunătățire a răspunsului național la VAW și DV în general, Consiliul Europei nu promovează nici o practică specifică și nu consideră că un anumit stat reprezintă un exemplu de bune practici în ansamblu. În plus, Consiliul Europei nu împiedică Grupul de experți în intervenția contra violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (GREVIO) al Consiliului Europei să evalueze practicile din aceste țări în baza mandatului său de monitorizare. Prezentul raport nu se dorește a fi un exercițiu de monitorizare. 

Raportul nu analizează toate cerințele prevăzute în Convenția de la Istanbul, ci mai degrabă prezintă câteva exemple care sunt relevante pentru contextul din Republica Moldova.

Cuprins 

INTRODUCERE
 • Prevalența mondială a violenței împotriva femeilor
 • Convenția de la Istanbul:
 • Scopul raportului
PROCESUL DE RATIFICARE A CONVENȚIEI DE LA ISTANBUL
 • Republica Moldova: procesul de ratificare a Convenției de la Istanbul
 • Bune practici în procesul de ratificare a Convenției de la Istanbul
BUNE PRACTICI DE IMPLEMENTARE A CONVENȚIEI DE LA ISTANBUL
 • Prevenire
 • Protecție
 • Urmărirea penală
 • Politici integrate
CONCLUZIE 31 REFERINȚE


Vezi de asemenea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti