Faceți căutări pe acest blog

POLITICI EUROPENE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR


în contextul Conferinței Publice NU TOLERA VIOLENȚA ÎN FAMILIE” organizat de Centrul de informare ONU al BNRM, este expusă în perioada 30 noiembrie - 10 decembrie 2018 expoziția reunită sub genericul "NU TOLERA VIOLENȚA" aflată în spațiul expozițional al Centrului de Informare ONU, sala de lectură nr. 1 a BNRM. Expoziția cuprinde aproximativ 70 de documente, pornind de la cărți, monografii, broșuri, ghiduri din domenii precum sociologie, drept, pedagogie, medicină, etc. desprinse din colecțiile secției Lectura Publică și colecția ONU din cadrul Bibliotecii Naționale.

Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM a prezentat în cadrul Compartimentului " POLITICI EUROPENE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR" , documente și publicații elaborate de Consiliul Europei și Uniunea Europeană cu privire la polticile europene în acest domeniu.


Abordarea  UE
"..Este imperios să eradicăm, în sfârșit, violența bazată pe gen. Uniunea Europeană va continua să depună eforturi neobosite pentru a realiza acest obiectiv. O viață fără violență este un drept fundamental inalienabil: a priva femeile și fetele de libertate înseamnă a priva întreaga lume de libertate.
din Declarația Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, 25.11.2018 

Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai răspândite și mai devastatoare forme de încălcare a drepturilor omului din întreaga lume. Se estimează că o treime dintre femeile și fetele de pe glob au suferit acte violență într-un moment sau altul al vieții lor. Această violență reprezintă o barieră în calea egalității de gen, a drepturilor și a capacitării femeilor și fetelor și a dezvoltării lor în ansamblu, precum și un obstacol în calea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Din 2016 până la sfârșitului lui 2018, Comisia Europeană desfășoară campania „NON.NO.NEIN – Spune NU! Oprește violența împotriva femeilor”, în cadrul căreia oferă statelor membre, administrațiilor locale, specialiștilor relevanți și organizațiilor societății civile din întreaga Europă finanțare în valoare de 15 milioane EUR pentru intensificarea acțiunilor și a campaniilor de combatere a violenței împotriva femeilor. 

Inițiativa Spotlight, lansată împreună cu ONU, oferă un răspuns tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor. În perioada 27-28 noiembrie, Comisia Europeană și UN Women vor organiza la Skopje un forum regional care va promova punerea în aplicare în Balcanii de Vest și în Turcia a Convenției asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei și a Convenției de la Istanbul. Comisia Europeană finalizează o campanie regională de combatere și prevenire a violenței împotriva femeilor și a fetelor în Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Inițiativa va fi pusă în aplicare printr-un contract de grant de trei ani în valoare de 3,24 milioane EUR și va fi lansată în primăvara anului 2019. Aceasta va sprijini activități de sensibilizare și educație.

"Eradicarea violenței împotriva femeilor și a fetelor este o temă aflată în centrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta reprezintă primul pas către pacea și securitatea mondială și este o condiție prealabilă pentru promovarea, protejarea și respectarea drepturilor omului, a egalității de gen, a democrației și a creșterii economice.

Uniunea Europeană a adoptat măsuri substanțiale pentru a asigura eradicarea definitivă a violenței împotriva fetelor și a femeilor. Măsurile pe care le-am întreprins încep să dea roade. Lucrurile au început să se schimbe.

În ultimii doi ani, am sprijinit peste 1,5 milioane de fete și de femei oferindu-le servicii de protecție și îngrijire legate de mutilarea genitală a femeilor. 3 000 de comunități, reprezentând 8,5 milioane de persoane, au anunțat public că renunță la această practică. Cu privire la căsătoria minorilor, UE a reușit să sensibilizeze peste 1,6 milioane de persoane prin inițiative menite să schimbe atitudinile și practicile legate de drepturile fetelor.

Provocărilor mondiale trebuie să li se răspundă cu soluții mondiale, care pot fi cel mai bine formulate și apoi puse în aplicare în strânsă colaborare cu partenerii noștri internaționali, prin intermediul unui multilateralism eficace. În luna decembrie a anului trecut, împreună cu OCDE, cu Consiliul Europei și cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeii (UN Women), am convenit asupra unei acțiuni globale de combatere a violenței împotriva femeilor. Ne intensificăm cooperarea și am solicitat liderilor mondiali, atât din sectorul public, cât și din cel privat, să se alăture efortului mondial intensificat de combatere a violenței împotriva femeilor.
 din Declarația Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, 25.11.2018 

 Mai mult 

Întrebări și răspunsuri privind violența împotriva femeilor 2018 ( eng)

  Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE
  Violența cibernetică împotriva femeilor și fetelor
  Plaforma de acțiune Beijing+20 și Uniunea Europeană
  Până aici! Să punem capăt violenței împotriva femeilor!(Buletin informativ.Ed.speciala)
  Combaterea violenței împotriva femeilor  România
   Violence against women and economic independence
  Recommendations for the EU to improve data collection on intimate partner violence 
  Radicalisation and violent extremism   
  Violence against women and the EU accession to the Istanbul Convention
  Insights from behavioural sciences to prevent and combat violence against womenLiterature review
  Note on prevalence surveys on rape and intimate partner violence in the EU-28
  Crime and criminal justice statistics on violence against women (VAW) 
  Knowledge and know how.The role of self-defence in the prevention of violence against women 

  https://publications.europa.eu/s/jIrepublication/f60437fd-e9db-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80700281
  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1643f084-92b0-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80700281  Abordarea Consiliului Europei 

  Prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor reprezintă punctele cheie ale Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul). S

  Acest instrument încearcă, totodată, să schimbe mentalitatea şi sentimentele invidizilor, fiind un apel adresat societăţii, în special bărbaţilor şi tinerilor, să-şi modifice atitudinea. În esenţă, convenţia constituie o nouă chemare pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi, întrucât violenţa împotriva femeilor este adânc înrădăcinată în inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul societăţii şi este perpetuată de o cultură a toleranţei şi a negării.
  Semnat la 11 mai 2011, la Istanbul și intrat în vigoare la 1 august 2014 acest tratat este unul decisiv şi constituie primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care crează un cadru legal cuprinzător în scopul protecţiei femeilor împotriva tuturor formelor de violenţă.

  Convenţia recunoaşte fenomenul violenţei împotriva femeilor drept o violare a drepturilor omului şi o formă de discriminare. Aceasta înseamnă că statele vor fi responsabile dacă nu iau măsuri corespunzătoare împotriva acestei forme de violenţă.
  ■ Este primul tratat internaţional care conţine o definiţie a genului. Aceasta înseamnă că acum se recunoaşte faptul că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de vedere biologic, în persoane de sex feminin sau de sex masculin, dar că există o categorie a genului, definită social, care le conferă femeilor şi bărbaţilor roluri şi comportamente specifice. Cercetările au arătat că anumite roluri şi comportamente pot contribui la acceptarea violenţei împotriva femeilor.
  ■ Introduce o serie de infracţiuni noi, precum mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forţată, hărţuirea, avortul forţat sau sterilizarea forţată. Aceasta înseamnă că statele vor trebui să introducă în legislaţie ca infracţiuni grave fapte neîncriminate până în prezent.
  ■ Convenţia face apel pentru implicarea tuturor instituţiilor şi agenţiilor relevante ale statului pentru a conlucra în combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. Aceasta înseamnă că agenţiile şi ONG-urile nu trebuie să acţioneze separat, ci pe baza unor protocoale de colaborare.
    
   La expozitia este pusă în evidență importanța Convenției -  sunt expuse atât textul Convenției, cât și mecanismul său de monitorizare, și comentariile explicite privind articolele Convenției.

   Mai mult 


  Mai multe publicații la acest subiect pot fi găsite în Colecția CPESC:

  http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/11/coe-intrari-noi-prevenirea-violentei.html
  E.8. Egalitatea genurilor / Egalite des sexes / Gender Equality
  G.6 Politici de familie / Affairs familiales / Family questions

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Cautare in

  Traduceti