Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Compilaţie a opiniilor şi rapoartelor Comisiei de la Veneţia privind starea de urgenţă


Compilaţie a opiniilor şi rapoartelor Comisiei de la Veneţia privind starea de urgenţă / Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) . - Strasbourg, aprilie 2020.  - 32 p. - [Accesat la 7.06.2020].


Prezentul document reprezintă o compilație de extrase preluate din rapoartele/studiile adoptate de Comisia de la Veneția privind prerogativele de urgență și starea de urgență, și din opiniile statelor privind prevederile constituționale relevante și/sau legile (proiectele de legi) pentru starea de urgență. 

Prezenta compilație poate servi drept sursă de referință pentru legiuitorii constituționali și legislativi, precum și pentru membrii Comisiei de la Veneția care sunt solicitați să elaboreze comentarii și opinii privind legislația referitoare la aceste aspecte. Atunci când faceți referință la elementele din prezenta compilație, vă rugăm să citați documentul original, și nu compilația în sine. 

Compilația este structurată în mod tematic, pentru a facilita accesul la direcțiile generale adoptate de Comisia de la Veneția cu privire la diverse aspecte din acest domeniu. Cu toate acestea, ea nu trebuie să împiedice membrii Comisiei de la Veneția să introducă puncte noi de vedere sau devieri de la cele anterioare, pe baza unei motivări justificate. Prezenta compilație trebuie considerată doar un cadru de referință.

Rapoartele și studiile Comisiei de la Veneția citate în compilația dată urmăresc să prezinte standardele generale pentru toate statele membre și statele observatoare ale Comisiei de la Veneția. Astfel, recomandările incluse în rapoarte și studii vor avea o aplicabilitate mai generală, deși specificitatea situațiilor naționale/locale reprezintă un factor important și trebuie luate în calcul în mod corespunzător.

Această compilație nu este un document static și va fi actualizat periodic cu extrase din noile opinii care urmează a fi emise de Comisia de la Veneția.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti