Faceți căutări pe acest blog

UE: e -publicaţii - Consolidarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor


Comisia Europeană a făcut apel la statele membre să își îndeplinească angajamentele în vederea asigurării egalității și să își intensifice eforturile pentru o mai bună integrare economică și socială a celor 10-12 milioane de romi din Europa.  

Acest apel este o continuare a raportului intermediar al Comisiei, publicat la 26 iunie 2013, care arată că statele membre trebuie să își îmbunătățească procesul de punere în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor, prezentate în conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Noul raport este însoțit de o propunere de recomandare adresată statelor UE care le propune acestora, pe de o parte, măsuri specifice, inclusiv acțiuni pozitive, iar pe de altă parte, măsuri orizontale de politică, inclusiv acțiuni locale de îmbunătățire a situației populației rome. Statele membre ar avea la dispoziție doi ani pentru a pune în practică măsuri concrete, de natură să schimbe în mod real situația populației de etnie romă.


 
 DESCĂRCAŢI


Raport privind progresele înregistrate

În conformitate cu concluziile raportului intermediar privind romii publicat astăzi, cu toate că multe state membre au înființat mecanisme care vizează o mai bună coordonare a eforturilor pe care le depun pentru integrarea romilor și pentru consolidarea dialogului cu autoritățile locale și regionale, este necesar să fie aduse îmbunătățiri în ceea ce privește implicarea organizațiilor societății civile și instituirea unor metode viabile de monitorizare și evaluare pentru măsurarea rezultatelor. De asemenea, raportul constată că majoritatea statelor membre nu au alocat resurse suficiente din bugetele lor naționale pentru implementarea strategiilor. În plus, autoritățile publice ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a combate discriminarea și pentru a explica beneficiile sociale și economice ale integrării romilor.

În pofida criticilor, în raport se atrage atenția, de asemenea, asupra unor exemple de bune practici în statele membre, cum ar fi planul de acțiune regional pentru incluziunea romilor elaborat de Landul Berlin, cooperarea dintre autoritățile naționale și actorii locali în Franța, precum și activitatea desfășurată în Bulgaria pentru o mai bună mobilizare a fondurilor UE. Ungaria a creat un mecanism viabil de monitorizare a punerii în aplicare a strategiei naționale, Spania a format 158 de forțe polițienești pentru a face față discriminării etnice, iar România a prevăzut alocarea a 15 000 de locuri pentru elevii romi în școli și în universități, precum și în instituții de formare profesională.


DESCĂRCAŢI
Recomandare

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului reprezintă primul instrument juridic al UE pentru incluziunea romilor. Propunerea ar recomanda statelor membre să adopte măsuri pozitive care să reducă decalajele dintre romi și restul populației. Recomandarea consolidează cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor convenite în 2011 de toate statele membre, prin stabilirea condițiilor pentru o implicare efectivă a populației de etnie romă din statele membre. Pe baza comunicărilor anterioare, recomandarea propusă se axează pe cele patru domenii în care liderii UE s-au angajat să îndeplinească obiectivele comune pentru integrarea romilor prevăzute de cadrul UE, și anume: accesul la educație, ocuparea unui loc de muncă, servicii medicale și locuințe. Pentru realizarea acțiunilor vizate, în recomandare se solicită statelor membre să aloce nu numai fonduri ale UE, ci și fonduri naționale, din sectorul privat și din sectorul terțiar destinate incluziunii romilor - un factor-cheie identificat de Comisie în evaluarea de anul trecut a strategiilor naționale ale statelor membre (IP/12/499). În plus, recomandarea oferă îndrumare pentru statele membre, ajutându-le astfel să poată concretiza aspectele orizontale în acțiuni pentru integrarea romilor, și anume, să asigure că strategiile sunt implementate în plan local, să pună în aplicare norme împotriva discriminării în conformitate cu o abordare ce are în vedere investiții în plan social, să asigure protecția copiilor și a femeilor de etnie romă și să identifice soluții pentru eradicarea sărăciei în rândul acestei populații.

 MAI MULT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti