Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare

3 / S-78   II-719787

Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare, conf. șt.-practică intern. (2019; Chișinău)
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale "Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare", 11 octombrie 2019, Chișinău [Text tipărit] / com. org. : Ludmila Roșca [et al.] ; com. șt. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019.- 338 p. : fig., tab. [Accesat 9.08.2020]
Rez. : lb. rom., engl., rusă
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-56-717-6

Disponibil : https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Materialele_conferintei_stiintifico-practice_internationale_11_ocombrie_2019_IRIM.pdf

Din cuprins 

 • Contribuții ale concepției securității umane la fortificarea spațiului european de securitate/ Sprincean Serghei
 • Bioetica potteriană în strategia planetară contemporană de asigurare a securității umane: abordare europeană în raport cu cea nord-americană/Ţîrdea Teodor
 • Comunicarea politică eficientă – factor important în consolidarea sistemului regional și național de securitate
 • Provocările de securitate ale Moldovei la frontiera estică a Uniunii Europene în contextul reconfigurării spaţiului geopolitic/ Lavric Aurelian
 • Formate de colaborare UE pentru Republica Moldova și Ucraina /Simileanu Vasile
 • Conflicte înghețate – parte a războiului energetic al Rusiei și incapacitatea UE de a genera o strategie energetică de contracarare /Pacuraru Cosmin Gabriel
 • Republica Belarus şi Uniunea Europeană: perspective de colaborare/Ivanovich Adoulo Tadeouch
 • Parteneriatul Estic în sistemul european al (in)securităţii/Круглашов А
 • Integrarea europeană și euro-atlantică a României în contextul securității internaționale: lecții pentru Republica Moldova/Melnychiuk Liubovi
 • Migraţia - componentă a securităţii economice a statelor/Головатая Людмила
 • Rolul diplomației culturale în asigurarea securității naționale/Roşca Simion
 • Constituţia – drept al societăţii şi nu al statului. Criza statului de drept în Republica Moldova/Lazari Constantin, Lazari Constantin
 • Pârghii legale de protecţie a copiilor în Republica Moldova şi în spaţiul European/Cojocari Eugenia, Ctitor Natalia
 • Controlul – element prioritar al procesului managerial în domeniul securității și ordinii publice/Nastas Andrei, Gureu Valeriu
 • Vasul care fierbe împotriva salatei de după criza refugiaților/Şinghirei Valentina
 • Securitatea emoțională – trebuință psihosocială a bunăstării individuale/Bivol Aliona
 • Politica europeană în domeniul securităţii tehnologiilor informaţionale/Bădărău Elena
 • Conceptul „factori de formare a riscurilor” și influența lor în contextul asigurării securității economice în condițiile integrării/Андреева Татьяна, Kabaha Salam
 • Jocul reflexiv al unirii in contextul spațiului european de securitate/Parcevschi Nicolai
 • Educaţia – pilon sigur al securităţii umane/Curoş Liudmila
 • Impactul strategiei globale a Uniunii Europene asupra comunicării strategice cu statele Parteneriatului Estic/Sticea Mihaela
 • Dialogul politic Republica Moldova-Uniunea Europeană: dimensiuenea securității regionale/Ciobanu Natalia
 • Conlucrarea instituțiilor politice în Uniunea Europeană/Ursu Valentina
 • Provocările migraţiei la securitatea UE/Daud Tatiana
 • Integrarea socială a victimelor abuzurilor sexuale ca factor de securitate naţională/Leon Ben-Nun Eti
 • Conceptul de securitate aplicată în cazul Republicii Moldova. Preliminarii/Paiu Dana
 • Istoriografia relaţiilor de cooperare Republica Moldova – NATO/Popilevschi Dumitru
 • Prezenţa factorului ideologic în politica migraţionistă a Republicii Moldova/ Boț Vadim
 • Tendințele globale și strategiile de absorbție a imigranților/ Dinner Dan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti