Faceți căutări pe acest blog

10 ani de implementare a Convenției CoE privind lupta împotriva traficului de ființe umane (2008-2018):Expoziție

Traficul de fiinţe umane este un fenomen răspândit pe tot globul, fenomen care nu cunoaște granițe, de aceea Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane este relevantă pentru țările din întreaga lume și este deschisă tuturor acestora.

Convenţia Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Fiinţe Umane, intrată în vigoare pe 1 februarie 2008 deja de zece ani este in vigoare pentru statele,care au semnat-o și ratificat-o.

În acest context, Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare a organizat o expoziţie tematică de documente şi publicaţii, care va putea fi vizualizată la etajul 3, sediul central al BNRM.

Sunt prezentate o serie de documente ale Consiliului Europei care au precedat adoptarea Convenţiei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, informaţii privind funcţionarea mecanismului de monitorizare a Convenţiei – GRETA – şi rapoartele acestuia, precum şi cele care vizează îndeplinirea prevederilor Convenţiei de către Republica Moldova, brosuri si publicații.

Tradițional, sunt expuse şi publicaţii şi resurse web atat ale CoE, cât si cele ale UE - diverse ghiduri şi orientări privind cele mai bune practici de combatere a acestui flagel. O atenţie sporită în cadrul UE este acordată prevenirii şi combaterii traficului de copii.

Cu ocazia marcării a 10 ani ai Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA) a elaborat o publicație privind impactul practic al Activității de monitorizare a GRETA, care oferă exemple de situații în care statele părți au aplicat măsuri pentru a-și îmbunătăți legislația, politica și practica în lumina recomandărilor GRETA.

Traficul de persoane este un fenomen cu multe dimensiuni: este o încălcare gravă a drepturilor omului, un fenomen economic şi social cu consecinţe pentru întreaga societate, un aspect al sănătăţii publice şi nu în ultimul rând un aspect penal, în care traficanţii şi nu victimele sunt infractorii.

Documentele urmează a fi expusee de la 25 iunie până la 11 iulie si pot fi consultate de toti doritorii. Totodată, pentru informaţii suplimentare, poate fi consultată online Referinţa tematică „Combaterea traficului de fiinţe umane”


 
Convenţia Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Fiinţe Umane, care a intrat în vigoare pe 1 februarie 2008, are scopul de a preveni traficul de ființe umane, de a proteja victimele și de a-i încrimina pe traficanți. Ea are în vedere toate formele de trafic (național sau transnațional, legat sau nu de crima organizată) și acoperă toate categoriile de victime (femei, bărbați și copii), cât și toate formele de exploatare. Convenția include, de asemenea, măsuri pentru promovarea parteneriatelor cu societatea civilă și pentru promovarea colaborării internaționale.

■ Principala valoare adăugată a Convenției este accentul
pus pe drepturile omului și pe protecția victimei. Convenția definește traficul ca fiind o violare a drepturilor omului și o ofensă adusă demnității și integrității ființei umane. Aceasta înseamnă că autoritățile naționale trebuie trase la răspundere dacă nu întreprind acțiuni care să prevină traficul de ființe umane, să protejeze victimele și să investigheze eficient cazurile de trafic.
■ Traficul de fiinţe umane este un fenomen răspândit pe tot globul, fenomen care nu cunoaște granițe, de aceea Convenția este relevantă pentru țările din întreaga lume și este deschisă tuturor acestora.

Convenția a creat un mecanism independent de monitorizare, pentru a evalua modul în care prevederile sale sunt puse în practică. Acest mecanism de monitorizare, care reprezintă unul dintre punctele forte ale Convenției, este constituit din doi piloni: Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) și Comitetul Părților.

Ce este GRETA?  ■ Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane,GRETA, este responsabil cu evaluarea implementării Convenției de către țările care au ratificat-o. GRETA este compus din 15 experți independenți și
imparțiali, din țările semnatare ale Convenției. Aceștia vin din medii diferite (funcționari care aplică legea, psihologi, doctori, reprezentanți ai societății civile, etc.) și sunt selectați pe baza experienței lor profesionale în domeniile acoperite de Convenție. Termenul unui mandat în cadrul GRETA este de patru ani, cu o singură reînnoire

  • Republica Moldova a semnat  Conventia  la 16 mai 2005 si  a ratificat la  19 mai 2006
  • Conventia a intrat in vigoare pentru toate statele-semnatare , inclusiv Moldova  la 1 februarie 2008.

În cei 13 ani de implementare a Convenţiei, Republica Moldova a realizat un şir de progrese notabile recunoscute pe plan european, în primul rând în vederea edificării unui sistem anti-trafic cuprinzător și eficient, bazat pe respectarea drepturilor omului. Modelul de coordonare a politicilor anti-trafic implementat în Republica Moldova prin intermediul Comitetului Național şi cu asistenţa Secretariatului Permanent pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, este calificat drept un instrument de bune practici la nivel european. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti