Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Decembrie 2017


339.1 / S - 90 II-712461

STUART, Eugene; MATEUS, Abel Legislația și politica în domeniul concurenței. Armonizarea legislației Republicii Moldova la standardele UE în domeniul concurenței = Competition law and policy. Law approximation to EU standards in the Republic of Moldova [Text tipărit] / Eugene Stuart, și Abel Mateus; trad. : Inesa Coman . ─ Chişinău : Sinectica-Com, 2009 (2010). - 156, 152 p. (pag. opusă) : tab. - (Seria de instrucţiuni pentru armonizarea legislaţiei sectoriale).
ISBN: 978-9975-4099-0-2 
Ghidurile de Armonizare a Legislaţiei Sectoriale reprezinta o serie de 16 studii. Studiile analizează şi explică situaţia curentă din Republica Moldova, în contextul angajamentelor existente şi potenţiale, în ceea ce priveşte progresul, aspectele practice, legislaţia, instituţiile etc. Ghidurile examinează provocările armonizării ce urmează a fi întrunite în cadrul sectorului, oferind o vedere de ansamblu a politicilor UE în acest sector, prevederilor şi conceptelor principale ale legislaţiei UE, procesului tipic de armonizare solicitat, incluzând cele mai importante acte a fi transpuse şi cele mai bune practici de soluţii instituţionale, precum şi evoluţiile recente şi provocările actuale din legislaţia EU şi politicile din acest sector.

Vezi de asemenea
http://cpescmdlib.blogspot.md/2011/08/ue-intrari-noi-ghiduri-pentru.html
http://cpescmdlib.blogspot.md/2011/08/ue-intrari-noi-ghiduri-pentru_25.html


327.7 / C - 75 IV-57721 

Consolidarea capacității instituționale în cadrul politicilor Uniunii Europene ; Anexa a contractul de twinning și alte anexe relevante [Text tipărit] : Manual de implementare a proiectelor twinning : Rezumat (2009) / Comisia Europeană ; Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP) . ─ Chișinău : [s. n.] , 2011. - 104, 233 p. (pag. var.) : tab.

Manualul descrie principiile care stau la baza proiectelor de twinning de la demararea acestora şi până la finalizarea implementării, furnizând apoi instrucţiuni practice pentru gestionarea operaţională şi financiară a acestora. Scopul actualizării a fost acela de a furniza un instrument perfecţionat care să elimine obstacolele birocratice care împiedică gestionarea eficientă

 
 
352 / I - 49 III-129355
IFTIMOAIE, Cristian. Relațiile externe ale administrației publice locale [Text tipărit] / Cristian Iftimoaie; Red. : Mihai Milca . ─ Bucureşti : Editura Economică, 2000. - 208 p. : tab., 24 cm.. - Bibliogr. : p. 203-206
ISBN: 973-590-262-1 

 În cel de-al doilea capitol autorul trece în revistă elementele cele mai importante ale administraţiei publice locale în unele ţări ale Uniunii Europene, cum ar fi: reglementările Comunităţii Europene şi ale Uniunii Europene privind autorităţile locale; relaţiile externe practicate în unele ţări ale Uniunii Europene la nivelul administraţiei publice locale, inclusiv o serie de performanţe ale comunităţilor locale din ţările Uniunii Europene
 
 
 
 
 
 
 
 327.7 / H-80 I-1277226 
 
HORVÁTH, Zoltán. Manuel sur l'Union Européenne [Text tipărit] / Zoltán Horváth; consult. : Tamás Számadó ; trad. : Krisztina Domján [et al] Assemblée nationale hongroise. ─ 2ème éd. en fr., trad. de la septième éd. hongroise . ─ [Budapest] : [s.n.], 2007. - 658 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 656-658
descarcati ed. 2011


ISBN: 978-963-87505-7-0

Le Manuel sur l'Union européenne en est déjà à sa septième édition en hongrois. Des dizaines de milliers d'exemplaires ont été publiés pour aider fonctionnaires, étudiants et citoyens à connaître l'Union européenne. Les éditions précédentes, parues également en langues anglaise, française et slovaque avec le soutien, entre autres, de la Commission européenne, ont connu un succès immédiat dans de nombreux États membres. Depuis sa conception, l'ouvrage a fait son chemin dans les bibliographies de nombreuses universités et écoles supérieures. La version actualisée est éditée en même temps en langues anglaise, française et hongroise.
Szerző: Horváth Zoltán
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti