Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Evaluarea globală a politicii de securitate a UE


Al 9-lea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității=Ninth progress report towards an effective and genuine Security Union
Brussels, 26.7.2017, SWD(2017) 278 final

Al nouălea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității, publicat astăzi, prezintă măsurile luate recent pentru a preveni finanțarea terorismului prin traficul de bunuri culturale și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE.
Raportul, care se bazează pe o evaluare globală a politicii de securitate a UE din 2001 până în prezent, subliniază, de asemenea, lacunele și problemele rămase care trebuie soluționate. Punerea în aplicare incompletă a politicilor existente și amenințările în continuă evoluție, precum radicalizarea sau criminalitatea informatică, continuă să constituie provocări, iar pentru a le soluționa pot fi necesare modificări ale instrumentelor existente.

Pentru a soluționa problemele și lacunele, Comisia își va continua acțiunea în următoarele direcții:
  • Sprijinirea punerii integrale în aplicare a măsurilor UE: Comisia va continua să sprijine statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE, inclusiv a Directivei privind registrul UE cu numele pasagerilor (PNR), care trebuie finalizată până la 25 mai 2018, și a cadrului Prüm privind schimbul de informații referitoare la ADN, amprente digitale și date naționale privind înmatricularea vehiculelor.
  • Simplificarea instrumentelor UE și consolidarea interoperabilității: Acordul privind sistemul de intrare/ieșire reprezintă un pas important în direcția interoperabilității depline a sistemelor de informații ale UE până în 2020. Comisia va colabora cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a accelera lucrările referitoare la propunerile conexe care urmăresc să consolideze Sistemul de Informații Schengen și bazele de date EURODAC și ECRIS.
  • Consolidarea capacităților prin punerea în comun a resurselor: Pornind de la succesul abordării de tip rețea utilizate deja în domenii precum traficul de droguri și securitatea transporturilor, Comisia va face eforturi pentru a consolida punerea în comun a expertizei în materie de securitate la nivelul UE, în special atunci când statele membre individuale nu dispun de cunoștințe de specialitate sau resurse în domenii precum securitatea cibernetică și materialele chimice, biologice, radiologice sau nucleare.
  • Abordarea amenințărilor în continuă evoluție: În timp ce cadrul legislativ al UE considerat în ansamblu și-a dovedit utilitatea, Comisia analizează constant necesitatea unor adaptări, de exemplu prin nou înființatul Grup de experți la nivel înalt privind radicalizarea. Unul dintre principalele domenii de activitate din următoarele luni va fi revizuirea Strategiei de securitate cibernetică a UE, pentru a oferi un răspuns prompt și eficace la amenințarea crescândă pe care o constituie criminalitatea informatică. Noua comisie specială privind terorismul a Parlamentului European va oferi o oportunitate suplimentară de a discuta modul în care măsurile UE de combatere a terorismului pot fi adaptate la amenințările în permanentă evoluție.
  
Informații suplimentare
  • Comunicare: Al 9-lea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității 
  • Anexă: Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluare globală a politicii de securitate a UE
  • Anexă (2): Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluare globală a politicii de securitate a UE
  • Comunicare: Agenda europeană privind securitatea
  • Fișă informativă: O Europă care protejează 
  • Fișă informativă: Agenda europeană privind securitatea – situația actuală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti