Faceți căutări pe acest blog

UE: e -publicații - Acțiunea UE împotriva traficului de persoane 2012-2016 dintr-o privire

DESCARCATI
Acțiunea UE împotriva traficului de persoane 2012- 2016 dintr-o privire = EU anti-trafficking action 2012-2016 at a glance / European Comissipon . -  Luxemburg, 2017 . - 11 p.

Publicatia  oferă o imagine de ansamblu asupra activității desfășurate în ultimii cinci ani in baza cadrului juridic și politic cuprinzător al UE pentru combaterea traficului de ființe umane

Acest cadru se axează pe victime și este bazat pe drepturile omului, pe criterii de gen și sensibil la copil. În plus, Coordonatorul UE pentru combaterea traficului de ființe umane are responsabilitatea generală de a îmbunătăți coordonarea și coerența între instituțiile UE, agențiile UE, statele membre și actorii internaționali in domeniul dezvoltarii politicilor UE existente si celor noi în domeniul combaterii traficului de persoane. În acest context, se desfășoară o activitate amplă atât la nivel politic, cât și operațional în dimensiunea externă a politicilor UE, în domenii variate de la securitate la migrație, justiție, egalitate, anti-discriminare, drepturi fundamentale, ocuparea forței de muncă, dezvoltare , cercetare, ajutor umanitar și pescuit, etc.

Deși neexhaustivă, "acțiunea UE anti-trafic 2012-2016 dintr-o privire" vizează evidențierea instrumentelor-cheie  furnizate în această perioadă pentru a susține și sensibiliza eforturile comune împotriva traficului de ființe umane, a încuraja cea mai largă posibila utilizare pentru a asigura impactul complet și punerea în aplicare a angajamentelor, precum și a minimiza duplicarea eforturilor.

Fiecare secțiune include un link către sursa respectivă.

Continut

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti