Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații - Raportul din 2017 privind cetățenia UE

La 24 ianuarie 2017 Comisia Europeană publică cel de al treilea raport al său privind cetățenia UE, care face bilanțul progreselor înregistrate începând din 2014 și prezintă acțiuni menite să asigure faptul că cetățenii se pot bucura pe deplin de drepturile lor atunci când lucrează, călătoresc, studiază sau participă la alegeri. 


...Cetățenia UE conferă drepturi și libertăți importante și, de asemenea, oferă posibilitatea unei participări democratice și a unei implicări active în cadrul procesului decizional al UE. Dorim să le oferim mijloacele necesare pentru a fi mai bine informați cu privire la drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE și pentru a-și exercita mai ușor aceste drepturi.”Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen

 

Raportul din 2017 privind cetățenia Uniunii:Consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice. - Luxemburg, 2017. - 60 p.

Raportul se bazează pe contribuțiile furnizate de cetățeni în cadrul unor sondaje și al unei consultări publice, și se axează pe patru domenii:

1) promovarea drepturilor pe care le conferă cetățenia UE și a valorilor comune ale UE;
2) sporirea participării cetățenilor la viața democratică a UE; 
3) simplificarea vieții de zi cu zi a cetățenilor UE; 
 4) întărirea securității și promovarea egalității.


 

 Raportul din 2017 privind cetățenia Uniunii:

În vederea atingerii acestor obiective, Comisia va întreprinde o serie de acțiuni, printre care se numără și următoarele:
  • Organizarea, în întreaga UE, a unei campanii de informare cu privire la drepturile pe care le conferă cetățenia UE, pentru a-i ajuta pe cetățeni să înțeleagă mai bine drepturile pe care le au.
  • Consolidarea implicării voluntare: Comisia dorește să ofere mai multe oportunități tinerilor din Europa, astfel încât aceștia să aibă o contribuție semnificativă în cadrul societății și să dea dovadă de solidaritate. Corpul european de solidaritate, lansat la 7 decembrie 2016, oferă tinerilor oportunitatea de a dobândi o experiență valoroasă și de a-și manifesta, totodată, solidaritatea față de persoanele aflate într-o situație dificilă.
  • Prezentarea unei propuneri referitoare la instituirea unui „portal digital unic”, care să le permită cetățenilor să aibă cu ușurință acces online la servicii de informare, de asistență și de soluționare a problemelor cu privire la o gamă largă de aspecte administrative.
  • Intensificarea dialogurilor cu cetățenii și a dezbaterilor publice, pentru a face schimb de opinii cu cetățenii UE și pentru a asigura faptul că aceștia înțeleg mai bine impactul Uniunii asupra vieții lor de zi cu zi. De la începutul mandatului Comisiei Juncker s-au organizat deja 125 de dialoguri cu cetățenii.
  • Promovarea celor mai bune practici pentru a-i ajuta pe cetățeni să voteze și să candideze la alegerile europene, în special în perioada premergătoare alegerilor din 2019.


 Fișă informativă privind Consultarea publică din 2015 privind cetățenia UE. - 4 p.

Începând din 2010, Comisia prezintă, o dată la trei ani, un raport privind principalele inițiative adoptate pentru a promova și a consolida cetățenia europeană. Rapoartele se întocmesc pe baza contribuțiilor primite de la cetățeni, a petițiilor depuse și a dialogurilor directe pe care comisarii le au cu cetățenii. În 2015, Comisia a efectuat o consultare publică și două sondaje axate pe cetățenia UE și pe drepturile electorale, pe baza cărora s-a elaborat Raportul din 2017 privind cetățenia UE.
 
  • Sondajul din 2015 privind drepturile electorale
  • Sondajul din 2015 privind cetățenia Fișă informativă privind acțiunile Comisiei în domeniul cetățeniei UE 2013-2016. - 4 p.


Raportul tehnic privind evoluția legislației și a jurisprudenței referitoare la cetățenia UE (articolul 25). -  15 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti