Faceți căutări pe acest blog

Colecții CoE: L.1.2. Structuri locale și regionale

L.1.2 Structuri locale și regionale / Structures locales et regionales / Local and Regional Structures

(Publicaţiile pot fi consultateonline și/sau în Sala de lectură a Centrului Pro-european

Seria "Structură și funcționalitate în democrația locală și regională” este elaborată sub conducerea Comitetului pentru democrație locală și regională”, care include reprezentanți ai ministerelor naționale responsabile pentru autoritățile locale și regionale. El se ocupă de aspectele cele mai importante ale autoadministrării locale și regionale din Statele membre ale Consiliului Europei. Studiile prezintă cadrul legal și instituționale ale autorităților locale și regionale din Europa, precum și funcționalitatea lor, inclusiv competențele acestora, resurslee financiare și umane.

Compendium of the most relevant Council of Europe texts in the area of democracy / European Committee on Democracy and Governance. - Strasbourg: Council of Europe, 2016.

Recueil des textes les plus pertinents du Conseil de l’Europe dans le domaine de la démocratie / Comité européen sur la démocratie et la gouvernance. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2016.


 
L.1.2/2004 EF Effective democratic governance at local and regional level : Zagreb, Croatia, 25-6 October 2004 : proceedings of the South Eastern Europe Regional Ministerial Conference : With reports on the state of local and regional democracy in South-Eastern Europe and fiscal decentralisation in South-Eastern Europe / contrib. aut. : Kenneth Davey, Gerard Marcou .- Budapest : Open Society Institute, 2005. - Rezumat
351/D-26
III-126286

L.1.2/2001 PA Разработка новых правил игры в старых условиях: Органы местного самоуправления в Восточноé Европе, на Кавказе и в Среднеé Азии: Том 3. / Мунтяну, Игорь; Попа, Виктор; Институт Открытого Общества. – S.l., 2001. – 822 p. - 963-00-4990-2.

Poland: Structure and Operation of Local and Regional Democracy (2000) / 08 April 2000
Pologne: Structure et fonctionnement de la démocratie locale et régionale (2000) / 08 April 2000

Mai multe publicații și documente la acest subiect pot fi descărcate/consultate la acest link

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti