Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: Implicarea studenților în Europa

(Publicaţia poate fi consultată în Sala de lectură a Centrului Pro-european)

H.1.2/020 Student engagement in Europe: society, higher education and student governance / Council of Europe .- Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2015. - 394 p. - ISBN 98-92-871-7971-7. - (Council of Europe Higher Education Series, No.20).
III-125192 
Disponibil: http://www.academia.edu/25390551/Student_Engagement_in_Europe_society_higher_education_and_student_governance

Instituţiile şi legislaţia democratică sunt esenţiale, însă de unele singure nu pot aduce democraţia. Acestea vor funcţiona doar în cazul în care vor crea o cultură a democraţiei, educaţiei revenindu-i un rol esenţial în dezvoltarea unei societăţi democratice. Implicarea studenţilor e crucială: democraţia nu poate fi învățată decât în cazul în care este practicată în instituţiile de învăţământ superior, printre studenţi, în contextul relaţiilor dintre aceştia şi societatea.

Cel de-al 20-lea volum din Seria Învăţământului Superior, editată de Consiliul Europei, demonstrează importanţa implicării studenţilor în dezvoltarea şi menţinerea unei culturi democratice care ar permite instituţiilor şi legislaţiei democratice să funcţioneze în practică. Acest volum abordează trei aspecte ale implicării studenţilor, ele fiind analizate în parte: rolul acestora în societate prin participarea politică şi civică; locul acestora în procesul educaţional superior şi în structurile de elaborare a politicilor; şi cum organizaţiile studenţeşti reprezintă cea mai instituţionalizată formă de implicare studenţească.

Autorii sunt specialişti realizaţi, persoane implicate în procesul de elaborare a politicilor, studenţi şi lideri ai acestora.

Publicația a stat la baza unei Mese Rotunde, organizată la 17 noiembrie 2016, la Biblioteca Națională a Rep. Moldova, la care au fost invitați să participe studenți de la instituțiile superioare de învățământ.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0-22-24-10-96 sau prin email cpescmd@gmail.com .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti