Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Realizarea Agendei europene privind securitatea pentru combaterea terorismului


descarcati,      Anexă
Realizarea Agendei europene privind securitatea pentru combaterea terorismului și pregătirea căii de urmat către o Uniune a securității eficace și reală COM/2016/0230 final - 20 aprilie 2016, - 18 p.

Comunicarea ia act de progresele realizate în privința acțiunilor stabilite de Agenda europeană privind securitatea, identifică deficiențele punerii în aplicare în cadrul luptei împotriva terorismului și stabilește măsurile care trebuie luate pentru remedierea acestor deficiențe. 

Comunicarea oferă o foaie de parcurs care identifică o serie de domenii prioritare de luptă împotriva terorismului pentru care este necesar să se adopte și să se pună în aplicare măsurile propuse de Comisie, precum și o serie de acțiuni suplimentare. Aceste măsuri, care au rolul de a spori capacitatea colectivă de a identifica soluții la amenințarea teroristă, cuprind următoarele:


 • Combaterea amenințării pe care o reprezintă luptătorii teroriști străini care se întorc: autoritățile naționale trebuie să fie pe deplin informate cu privire la deplasările luptătorilor teroriști străini, atât ale celor care ies, cât și ale celor care vin, și să comunice aceste informații între ele, dar și cu agențiile UE, prin intermediul Sistemului de Informații Schengen și al Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol.
 • Prevenirea și combaterea radicalizării: este necesar să se acorde prioritate măsurilor de prevenire a radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizațiile teroriste. Statele membre trebuie să se asigure că persoanele care s-au radicalizat deja sunt înscrise în programe de de-radicalizare și sunt împiedicate să răspândească propaganda terorismului și să țină discursuri de incitare la ură, și că se face un schimb proactiv de informații cu privire la persoanele care prezintă un risc ridicat de radicalizare.
 • Pedepsirea teroriștilor și a persoanelor care îi sprijină: Parlamentul European și Consiliul ar trebui să ajungă rapid la un acord referitor la propunerea Comisiei de directivă privind combaterea terorismului în vederea incriminării infracțiunilor legate de activități teroriste, cum ar fi deplasarea teroriștilor și asigurarea finanțării, a cazării, a transportului sau a sprijinului material acordat teroriștilor.
 • Îmbunătățirea schimbului de informații: Parlamentul European și Consiliul ar trebui să finalizeze rapid regulamentul revizuit privind Europol și să adopte propunerile legislative prezentate de Comisie pentru îmbunătățirea schimbului de informații și a interoperabilității bazelor de date și a sistemelor de informații, cum ar fi extinderea la cetățenii din afara UE a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).
 • Consolidarea Centrului european de combatere a terorismului: Centrul european de combatere a terorismului ar trebui să fie consolidat pentru a deveni, pentru agențiile de asigurare a respectării legii, centrul principal de informații pentru analiza amenințărilor și pentru a susține dezvoltarea unor planuri operaționale de combatere a terorismului. Comisia va prezenta inițiative în vederea transformării Centrului într-o structură mai puternică și care să aibă capacitatea de a asigura planificarea operațională comună, evaluarea riscurilor și coordonarea serviciilor de informații ale agențiilor de asigurare a respectării legii. Evaluările amenințărilor comune privind terorismul și radicalizarea ar trebui să fie elaborate încă de pe acum în regim de urgență.
 • Suprimarea accesului teroriștilor la arme de foc și explozivi: Statele membre ar trebui să pună în aplicare cu prioritate Planul de acțiune privind armele de foc și explozivii, iar Parlamentul și Consiliul ar trebui să adopte propunerea de revizuire a Directivei privind controlul achiziționării și deținerii de arme, prezentată de Comisie la data de 18 noiembrie 2015.
 • Suprimarea accesului teroriștilor la fonduri: Comisia se va baza pe Planul de acțiune privind combaterea finanțării terorismului pentru a ajuta statele membre să consolideze detectarea și prevenirea transferurilor de fonduri și alte active și să distrugă sursele de venituri ale organizațiilor teroriste.
 • Protejarea cetățenilor și a infrastructurilor esențiale: autoritățile de asigurare a respectării legii și alte autorități-cheie trebuie să fie mai bine pregătite pentru riscurile de securitate cauzate de vulnerabilitatea infrastructurilor esențiale, să asigure schimbul eficient de informații relevante, să conceapă măsuri de prevenție într-un mod coordonat la nivel transfrontalier și să sprijine cercetarea cu privire la necesitățile viitoare în materie de tehnologie și de capabilitate.
 • Dimensiunea externă: este necesar să se asigure o mai mare coerență între acțiunile interne și externe în materie de securitate. Bazându-se pe activitatea coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului, a Comisiei și a SEAE, UE ar trebui să inițieze parteneriate de luptă împotriva terorismului cu țările din jurul Mării Mediterane.

  Mai mult 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti