Faceți căutări pe acest blog

UE :e-Publicatii - Ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa 2015


descarcati
Ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa 2015 =Employment and Social Developments in Europe 2015 - Comisia Europeană,Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune. - 2016. - 465 p.
:Raportul privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) este un raport anual ce conține cele mai recente tendințe sociale și privind ocuparea forței de muncă, analizând dificultățile care vor apărea, precum și posibilele răspunsuri în materie de politici.
Raportul de anul acesta evidențiază evoluții pozitive suplimentare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și situația socială în UE. Cu toate acestea, în ciuda îmbunătățirilor din ultima vreme, există încă diferențe uriașe între statele membre cu privire la creșterea economică, la ocuparea forței de muncă și la alți indicatori-cheie sociali și referitori la piața muncii. Multe dintre aceste diferențe sunt legate de o subutilizare a capitalului uman pe mai multe planuri.

Raportul ESDE din 2015 analizează modalități de abordare a acestor diferențe, punând accentul cu precădere asupra creării de locuri de muncă, a eficienței pe piața muncii, a modernizării protecției sociale și a investiției în oameni.


 Încurajarea creării de locuri de muncă

Raportul ESDE din 2015 subliniază potențialul pe care îl au activitățile independente și antreprenoriatul pentru crearea de locuri de muncă. Datele sugerează însă că unele categorii, inclusiv tinerii, persoanele în vârstă, femeile și minoritățile etnice, ar putea întâmpina obstacole mai mari în procesul de demarare a propriilor afaceri. În plus, raportul de anul acesta arată că majoritatea oamenilor nu cred că au competențele sau cunoștințele necesare pentru a începe o afacere. Potrivit raportului ESDE, politicile țintite pot reprezenta un sprijin în acest sens. Acestea pot include accesul mai ușor la finanțare sau la stimulente fiscale, educația antreprenorială sau accesul la servicii de îngrijire pentru copii și persoane vârstnice. 

O altă concluzie a raportului ESDE este și diversificarea contractelor de muncă, care, pe de o parte, permit programe de lucru mai flexibile și, prin urmare, o participare sporită pe piața muncii, dar, pe de altă parte, pot cauza și o segmentare a pieței muncii. În vreme ce unele contracte noi creează o situație care poate fi favorabilă tuturor părților, altele cauzează nesiguranță privind locul de muncă. Flexibilitatea este importantă, însă este nevoie și de siguranță, iar acest subiect va fi dezbătut în contextul dezvoltării pilonului european al drepturilor sociale.

mbunătățirea eficienței pe piața muncii
Raportul ESDE din 2015 relevă faptul că UE își poate valorifica mai bine resursele umane prin intermediul mobilității. Deși, în ultimii douăzeci de ani, numărul lucrătorilor mobili a crescut, procentul acestora din cadrul forței de muncă totale rămâne redus. Doar 4 % din populația UE cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani locuiește într-un alt stat membru decât cel în care s-a născut. Totuși, în general, lucrătorii mobili din UE tind să aibă perspective mai bune de angajare decât populația locală. De asemenea, fluxurile acestora au contribuit la reducerea șomajului în unele dintre statele membre care au fost cele mai greu afectate de criză și a deficitului de personal în statele-gazdă. Așadar, raportul ESDE evidențiază clar potențialul economic al mobilității. 

Raportul analizează și șomajul de lungă durată, care afectează aproximativ 11,4 milioane de cetățeni ai UE. Lupta împotriva șomajului de lungă durată este crucială în încercarea de a îmbunătăți eficiența pe piața muncii, dat fiind că șomerii de lungă durată au în jur de 50% șanse de a-și găsi un loc de muncă, în comparație cu șomerii de scurtă durată. Potrivit analizei incluse în raportul ESDE, șansele de a găsi un loc de muncă stabil cresc semnificativ pentru persoanele care sunt înregistrate la serviciile publice naționale de ocupare a forței de muncă și participă la cursuri de formare.Recomandarea privind șomajul de lungă durată, adoptată de Consiliu la 7 decembrie 2015, este în concordanță cu aceste constatări.
În fine, dialogul social va fi vital în promovarea unei redresări economice durabile, favorabile incluziunii. Partenerii sociali s-au implicat în elaborarea și punerea în aplicare a mai multor reforme și politici majore. Pentru ca dialogul social să joace acest rol în mod eficient, trebuie consolidată capacitatea partenerilor sociali, mai ales în statele membre în care dialogul social este fragil sau a fost afectat de criza economică.  

Investiții în oameni
 
Deși nivelul șomajului din UE se menține ridicat, angajatorii au în continuare dificultăți în a-și ocupa anumite posturi libere. Pe lângă reale neconcordanțe între competențe, capacitatea de a găsi angajați pentru posturile libere este limitată și de o incapacitate de a oferi salarii sau condiții de lucru atractive, o formare sau perspective profesionale bune. Raportul ESDE din 2015 relevă un număr mare de lucrători din țări terțe care desfășoară activități profesionale sub nivelul lor de calificare. Inițiativa „Agenda pentru noi competențe”, pe care Comisia o pregătește pentru anul în curs, va încerca să abordeze aceste probleme. Totodată, nivelurile de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor cu copii și a lucrătorilor în vârstă sunt încă foarte reduse. În contextul unei populații în curs de îmbătrânire, este esențial să se promoveze o participare mai intensă pe piața muncii a acestor categorii.  

Mai mult
Întrebări și răspunsuri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti