Faceți căutări pe acest blog

Aniversarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane: Expoziţie

În contextul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, marcată la 18 octombrie, în RM se desfăşoară Campania naţională "Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane" . Cu această ocazie Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare vă invită la o expoziţie tematică de documente şi publicaţii, care va putea fi vizualizată la etajul 3, sediul central al BNRM.

În cadrul expoziţiei sunt prezentate textul Convenţiei şi al raportului său explicativ în limbile oficale şi ale Statelor membre ale Consiliului Europei, documente ale Consiliului Europei care au precedat adoptarea Convenţiei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane,  informaţii privind funcţionarea mecanismului de monitorizare a Convenţiei – GRETA – şi rapoartele acestuia, precum şi cele care vizează îndeplinirea prevederilor Convenţiei de către Republica  Moldova.


De asemenea, sunt prezente broşuri şi publicaţii adresate victimelor traficului, dar şi potenţialelor victime, în special tinerilor. O atenţie specială merită să fie acordată broşurii ilustrate „Tu nu eşti de vânzare” care ilustrează diverse forme de exploatare. Toată lumea – femei, copii şi bărbaţi – pot cădea în capcana traficului devenind victime.

Totodată, sunt expuse şi publicaţii şi resurse web ale  UE . Acestea reflectă politicile şi strategiile la nivelul UE, diverse ghiduri şi orientări privind cele mai bune practici de combatere a acestui flagel. O atenţie sporită în cadrul UE este acordată prevenirii şi combaterii traficului de copii.

Pe parcursul acestei săptămâni (18-25 octombrie 2015), diverse grupuri de vizitatori pot solicita, în timp util, organizarea de şedinţe informative în problema prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane în cadrul Consiliului Europei. Tel. de contact. 0-22-24-10-96. De asemenea, pentru informaţii suplimentare, poate fi consultată online Referinţa tematică „Combaterea traficului de fiinţe umane”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti