Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Iulie-august 2015


 65 D 58, I - 1263627

Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei /Camelia Dragomir – Bucuresti, Editura Fundaşiei România de M âine, 2013, - 480 p.

 Cuprins
 Autorii şi-au propus în acest volum prezentarea, sub formă sintetizată, a temelor de studiu parcurse în anul I al programului de masterat. Abordarea subiectelor a fost realizată  într-o formă cât mai concisă şi sistemică, menită să contureze principalele dimensiuni teoretice şi practice care definesc managementul modern al organizaţiilor din spaţiul european. Lucrarea are menirea de a orienta teoretic şi aplicativ activitatea de pregătire a masteranzilor în domeniul managementului organizaţiei, insistând pe dezvoltarea competenţelor de valorificare a cunoştinţelor dobândite în practica organizaţională.                        

327.7/E-91     IV-53084

Europa. Revista informativă pentru tinerit : Eckart D. Stratenschulte . ─ Berlin : Zeitbild, 2013
55 p. : fotogr.

„Europa se află altundeva.” Această afirmație provocatoare deschide primul capitol al acestei prime reviste informative pentru tineri concepută pentru întreaga Uniune Europeană. Bineînțeles că ne aflăm în interiorul Europei și scopul acestei reviste este de a explica ce înseamnă de fapt Europa. Cine conduce Europa, ce relevanță are Uniunea Europeană pentru viața noastră cotidiană și în ce direcție se îndreaptă acest continent în mijlocul unei lumi globalizate? Care este viitorul Europei? Elevii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani pot afla aceste lucruri și multe altele, și pot lucra în mod interactiv în această privință. 

Profesorilor le stă la dispoziție un caiet al profesorului    
Descărcaţi  ed.2013 ed 2015
327.7(4)/C-94   IV-53082

Cum funcţionează Uniunea Europeană  : Ghidul instituţiilor UE pentru fiecare / Uniunea Europeană . ─ Bruxelles : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. -40 p. : il., hărţi. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene).

ISBN: 978-92-79-30002-8

  descarcati  
Uniunea Europeană (UE) este unică. Nu este un stat federal, precum Statele Unite ale Americii, deoarece statele membre ale UE rămân națiuni suverane independente. De asemenea, nu este pur și simplu o organizație interguvernamentală, precum Organizația Națiunilor Unite, deoarece țările membre pun în comun o parte a suveranității lor și obțin, astfel, o mai mare putere și influență colectivă decât în cazul în care ar acționa în mod individual. Suveranitatea este pusă în comun prin adoptarea de decizii comune la nivelul unor instituții comune precum Parlamentul European, care este ales de cetățenii UE, și Consiliul European și Consiliul care, ambele, reprezintă guvernele naționale. Aceste instituții iau decizii pe baza propunerilor prezentate de Comisia Europeană, care reprezintă interesele UE în ansamblu. Dar care este activitatea fiecăreia dintre aceste instituții? Cum colaborează ele? Care sunt responsabilitățile lor? Această broșură vă oferă răspunsurile. Aici găsiți, de asemenea, o scurtă prezentare a agențiilor și a altor organisme care sunt implicate în activitatea Uniunii Europene. Obiectivul acestui ghid este de a vă oferi o incursiune utilă în procesul decizional al UE. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate

 

   
327.7(4)/ F-73     IV-53091
 descarcati  
FONTAINE, Pascal 12 lecţii despre Europa  / Pascal Fontaine; Comisia Europeană. Direcţia Generală Comunicare . ─ Bruxelles : Uniunea Europeană, 2014. -44 p. : il., fotogr., tab. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene).

ISBN: 978-92-79-37989-5

Ce rol îndeplinește Uniunea Europeană? De ce și cum a fost înființată? Cum funcționează? Ce a reușit să realizeze până acum în interesul cetățenilor săi și care sunt noile provocări cu care se confruntă în prezent? Într‑o eră a globalizării, va putea Uniunea Europeană să concureze realmente cu celelalte economii mondiale și să își mențină în același timp standardele sociale? Care va fi rolul Europei pe scena mondială în anii care vor urma? Până unde se vor extinde frontierele UE? Care este viitorul monedei euro? Acestea sunt doar câteva din întrebările dezbătute de expertul UE Pascal Fontaine și publicate în această ediție a binecunoscutei sale broșuri 12 lecții despre Europa. Pascal Fontaine este un fost colaborator al lui Jean Monnet și profesor la Institut d’études politiques, Paris. Broșura face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acţionează UE în diverse domenii de competenţă, din ce motive și cu ce rezultate 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti