Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Mai 2015

340.1 / Ş-85    , III-123791
Conferința științifică ”Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene” (Symposia Professorum) : Metode și forme de racordare a studiilor juridice autohtone la standardele și valorile europene : 19 octombrie 2011 / Red.-șef. : Vitalie Gamurari; Resp. de ed. : Alexandr Cauia . ─ Chișinău : Grafema Libris, 2014. - 309 p.Antetitlu : Univ. Liberă Intern. din Moldova [et al.], Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-52-165-9


 KLIP, André. Dreptul penal european : O abordare integrativă / André Klip; Trad. din lb. engl. de Dana Manole .- Chișinău : Cartier, 2014. - 582 p. : tab. - (CARTIER Juridic). Bibliogr. Bibliogr. : p. 547-551
ISBN: 978-9975-79-868-6


 Varianta electronica
341.4, III-123795
Ce înseamnă recunoaștere reciprocă, în contextul mandatului european de arestare? Cum își poate invoca un acuzat dreptul Uniunii Europene? Când poate fi aplicată Carta drepturilor fundamentele în cadrul procedurilor penale naționale? Acestea sunt doar câteva întrebări abordate de profesorul André Klip, în cea de-a doua ediție a cărții „Dreptul penal european. O abordare integrativă”. 

Lucrarea  reprezintă o analiză aprofundată a jurisprudenței Curții de Justiție și a legislației comunitare. Această lucrare descrie configurația în dezvoltare a sistemului justiției penale al Uniunii Europene, prezentând o imagine coerentă și complexă a legislației adoptate și a jurisprudenței la nivelul UE.

În plus, cartea îl provoacă pe cititor să evalueze influența reciprocă dintre Uniunea Europeană și dreptul penal național, și explică modul în care legislația UE va prevala de obicei, deși dreptul penal național rămâne relevant. Lucrarea include analiza unei multitudini de decizii judecătorești și instrumente juridice, care alcătuiesc Dreptul Penal European.

Această a doua ediție actualizată și extinsă acoperă recentele evoluții de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, incluzând o analiză complexă a practicii rezultate în urma aplicării noilor instrumente juridice. Lucrarea realizează o revizuire completă a legislației și practicii UE în materie penală. În această carte sunt supuse analizei materialele juridice relevante pentru practica statelor membre ale Uniunii Europene și care pot servi drept model de bune practici pentru Republica Moldova, în special în perspectiva asocierii la Uniunea Europeană.

339.9 G -83, I-1262539

Integrare economică europeană : Suport de curs /Universitatea de Stat din Moldova,  Alexandru Gribincea, Natalia Cărbune . ─ Chișinău : CEP USM, 2014. - 204 p.

Bibliogr. Bibliogr. : p. 200-203
ISBN: 978-9975-71-503-4

 
 311.3,  I-1262397
CARA, Oleg; PÂRŢACHI, Ion; VOINEAGU, Vergil
Dezvoltarea sistemului statistic național în contextul armonizării cu standardele europene  / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Oleg Cara, Ion Pârțachi, Vergil Voineagu . ─ Chișinău : ASEM, 2013. - 320 p. : tab., graf.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 319-341
ISBN: 978-9975-75-675-4
32 / R - 30, I-1261907
Realitățile politice și realitățile mediatice în contextul integrării europene  / coord. : Victor Moraru; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chișinău : [s.n.], 2014. - 208 p.
Pe cop. : Realitățile politice și realitățile mediatice
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-57-121-0

Comunicarea rămăne a fi un factor primordial în procesul de integrare ce se află în slulba jurnaliştilor şi a instituţiilor media din perspectiva ierarhizării, interpretării şi evaluării informaţiilor. În societăţile cu o democraţie tânără, mass media contribuie la formarea şi reorganizarea industriilor, politicilor, culturilor şi chiar elementelor de ordine socială.
32.01 / D-68   
I-1262080
  
DOBRESCU, Paul . Lumea cu două viteze : Puterile emergente şi ţările dezvoltate / Paul Dobrescu; Pref. : Mircea Maliţa . ─ Bucureşti : Comunicare. ro, 2013
205 p.

ISBN: 978-973-711-457-0

                         

338.124.4(4)
I-1262079

VERHOFSTADT, Guy  Ieşirea din criză : Cum poate Europa salva lumea / Guy Verhofstadt; Pref. : Paul Dobrescu Trad. : Lucian Pricop . ─ Bucureşti : Comunicare. ro, 2012. - 256 p.

ISBN: 978-973-711-397-9

„Aceasta carte pledeaza pentru o schimbare radicala a directiei actuale. Traim vremuri exceptionale. O criza exceptionala. Avem, deci, nevoie de solutii extraordinare, nu de retete traditionale care par oricum sa nu functioneze. Fara planuri nationale care fragmenteaza eforturile si sunt contraproductive, in cele mai multe cazuri. Fara actiuni impulsive. Avem nevoie de reforme bine gandite, indraznete si profunde, care sa redeseneze viitorul camp politic global si sa deschida calea pentru o economie noua, moderna si durabila. Sunt convins ca Europa trebuie sa preia conducerea. China, India si alte piete emergente sunt pur si simplu incapabile sa faca acest lucru, iar Statele Unite vor trebui sa se concentreze, in urmatorii ani, sa isi faca ordine in propria casa si sa isi rezolve multe dintre excese si dezechilibre. Este Europa pregatita sa faca acest lucru? Care sunt cartile bune si care sunt cele pierzatoare? Ce strategie trebuie sa urmam? Aceasta lucrare incearca sa raspunda la astfel de intrebari.“ – Guy Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei, liderul grupului Liberalilor si Democratilor din Parlamentul European

Autorul analizează evoluţia statelor europene în confruntarea cu situaţia de criză economică mondială din ultimii ani, rezultatele cele mai vizibile fiind date de căderea monedelor naţionale
342.5 A-21,  I-1262082
Administrația și puterea politică. Tendințe și evoluții în spațiul public european/ Coord. : Emil Bălan [et al.] . ─ Bucurerşti : Comunicare. ro, 2013. - 511 p.

Bibliogr. Bibliogr.

ISBN: 987-973-711-453-2 *    *     *


347.9 / M-45,
IV-52998

Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 2011-2016: Raport anual 2013 privind gradul de implementare a Strategiei Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 / Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Proiectul EU "Suport în coordonarea reformei în domeniul justiţiei în Moldova". - Chişinău, 2014. - 44 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti