Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: Votează neconvențional

Votează neconvențional: Set de instrumente pentru organele electorale privind creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor / Direcția Alegeri și Democrație Participativă (DG Democrație); Dialog cu Cetățenii și Schimbare; Consiliul Europei. - Chișinău: Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, 2023. - 38 p. /Accesat la 15.02.2024/.

Disponibilhttps://rm.coe.int/vote-outside-the-box-ro/1680aa5228


În ultimele decenii, în cadrul multor democrații, participarea tineretului la vot a înregistrat niveluri istorice minime. Acest lucru i-a determinat pe unii să afirme că tineretul nu este interesat de politică – cu toate acestea, cercetările recente au demonstrat că acest lucru nu este, în mod necesar, adevărat. În schimb, tineretul este foarte motivat din punct de vedere politic, dar are un nivel scăzut de încredere și convingere în organizațiile formale reprezentative ale democrației, preferând adesea să își exprime convingerile politice prin forme alternative de participare, cum ar fi voluntariatul și activismul. 

Setul de instrumente este conceput pentru a permite Organelor Electorale să dezvolte abordări strategice în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare privind procesele electorale și pentru a consolida cunoștințele electorale în rândul tinerilor în calitate de potențiali alegători care votează pentru prima dată. 

De asemenea, această publicație poate fi relevantă pentru alte organisme interesate de acest lucru, cum ar fi ministerele și instituțiile responsabile cu politicile pentru tineret și alți actori de stat și nestatali.

Cuprins 

DESPRE AUTORI 5 
DIRECTIA ALEGERI ȘI DEMOCRAȚIE PARTICIPTIVĂ (DG DEMOCRAȚIE) 7 
PREZENTARE GENERALĂ A SETULUI DE INSTRUMENTE 9 

CAPITOLUL 1 
INTRODUCERE 11 
Raționamentul și scopurile prezentului set de instrumente 11 
Ce înțelegem prin tineret și de ce trebuie să ne concentrăm asupra acestuia? 11 

CAPITOLUL 2 VALORIFICAREA PARADIGMEI URSO ȘI A INSTRUMENTULUI DE EVALUARE ECA A CONSILIULUI EUROPEI 13 
Introducere 13 
Paradigma URSO 13 
Indicatori relevanți ai Bazei de date generale a indicatorilor 14 

CAPITOLUL 3 CARE SUNT MĂSURILE DE „CREȘTERE A GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE”? 17 
Introducere 17 
Care este schimbarea în ceea ce privește comportamentul tineretului, pe care încearcă să o creeze măsurile de creștere a gradului de conștientizare? 18 
Ce fel de învățare este necesară pentru această schimbare de comportament? 18 
Tipuri de măsuri de creștere a gradului de conștientizare 20 

CAPITOLUL 4 DEZVOLTAREA UNUI PROFIL AL POTENȚIALILOR ALEGĂTORI TINERI CARE VOTEAZĂ PENTRU PRIMA DATĂ 23 
Introducere 23 
Ce date există privind prezența alegătorilor și cum pot fi acestea utilizate? 24 
Tipuri de informații privind prezența la vot a alegătorilor 24 
Ce trebuie analizat în cazul datelor privind prezența la vot 25 
Analiza informațiilor privind prezența la vot a alegătorilor pe grupe de vârstă 25 
Analiza informațiilor privind prezența la vot a alegătorilor în funcție de gen 27 
Analiza informațiilor privind prezența la vot a alegătorilor, în funcție de locația geografică 28 
Analiza prezenței la vot a alegătorilor: Continuarea 32 
Cum se trece de la datele privind prezența la vot la identificarea non-votanților 33 
Identificarea cunoștințelor, abilităților, valorilor și atitudinilor grupului(lor) țintă 35 
Utilizarea datelor și cercetărilor existente 35 
Utilizarea grupurilor țintă 36 

CAPITOLUL 5 STABILIREA OBIECTIVELOR ȘI ALEGEREA TIPURILOR DE MĂSURI DE CREȘTERE A GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE 39 
Introducere 39 
Stabilirea obiectivelor: Etapele de urmat 40 

CAPITOLUL 6 PUNEREA ÎN APLICARE A CAMPANIILOR DE COMUNICARE PUBLICĂ ȘI DE PROMOVARE 43 
Introducere 43 
Principii cheie și prezentare generală 43 
Instrucțiuni privind: Dezvoltarea mesajelor cheie 45 
Instrucțiuni privind: Alegerea canalelor de livrare 46 
Instrucțiuni privind: Implicarea altor părți interesate 47 

CAPITOLUL 7 PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMELOR DE EDUCAȚIE CIVICĂ 51 Introducere 51 
Principiile cheie și prezentarea generală a acestui tip de măsură 51 
Resurse utile 53 
Instrucțiuni privind: Implicarea altor părți interesate 53

CAPITOLUL 8 PRACTICI INSPIRAȚIONALE 55 
Introducere 55 
Practici conduse de Organele Electorale 55 
Practica condusă de alți actori 57 
CAPITOLUL 9 BIBLIOGRAFIE 59 

VOTEAZĂ NECONVENȚIONAL: GHIDUL FORMATORULUI 61 
Introducere 61 
Scenariul formatorilor 61 

ANEXA 1 EVALUAREA CAPACITĂȚII MICRO SWOT 65 
ANEXA 2 ARBORELE DECIZIONAL 67 
ANEXA 3 TABEL DE PLANIFICARE A OBIECTIVELOR SMART 69

Mai multe informații 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti