Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: Raport cu privire la democrația deliberativă

tradaptare bnrm,.md

Report on deliberative democracy / European Committee on Democracy and Governance (CDDG). - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023. - 36 p. - [Accsat la 14.09.2023].Acest raport a fost elaborat la solicitarea Comitetului Miniștrilor pentru un raport "cu privire la noile forme de democrație deliberativă și participativă, în scopul de a completa Recomandarea CM/Rec(2018)4 a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la participarea cetățenilor la viața publică locală, și ținând cont de Orientările din 2017 privind participarea civilă în procesul decizional." Acest raport este destinat politicienilor, elaboratorilor de politici, funcționarilor publici din instituțiile publice, altor practicieni și cetățenilor.

Lucrările în domeniul democrației participative au fost desfășurate de decenii sub egida Consiliului Europei. Această muncă recunoaște importanța participării civile în procesul democratic, în special în preambulul Cartei Europene a Autoguvernării Locale (ETS nr. 122) și în Protocolul suplimentar privind dreptul de a participa la afacerile unei autorități locale (CETS nr. 207). Democrația în sine este una dintre pietrele de temelie ale păcii în Europa, iar consolidarea ei este un factor de stabilitate, împreună cu statul de drept și drepturile omului. În cadrul cadrului democratic, democrația reprezentativă face parte din patrimoniul comun și este bine stabilită ca bază pentru participarea cetățenilor la viața publică la nivel național, regional și local.

Democrația deliberativă este o abordare în cadrul democrației în care cetățenii sunt implicați activ în procesul de luare a deciziilor politice. În democrația deliberativă, oamenii obișnuiți se adună pentru a discuta și a dezbate probleme importante, iar aceste discuții ajută la formularea deciziilor politice. Este important ca aceste discuții să fie bine organizate și să urmeze anumite standarde pentru a fi credibile și pentru a asigura că deciziile luate sunt în interesul public. Democrația deliberativă este o modalitate de a face guvernarea mai deschisă și mai receptivă la opinia cetățenilor.

Deliberarea, o formă de participare, este una dintre numeroasele intervenții disponibile pentru elaboratorii de politici și legislatori care doresc să audă vocile cetățenilor și să ofere o voce altfel neauzită. Este o abordare detaliată și profundă, care permite cetățenilor să dezvolte recomandări tangibile cu privire la ceea ce ar trebui să facă autoritățile la toate nivelurile. Acest lucru înseamnă că, pentru a fi eficiente, democrația deliberativă trebuie să se alinieze strâns cu ciclul politic și autoritățile publice trebuie să o integreze cu adevărat. Acest raport pornește de la premisa că metodele deliberative nu înlocuiesc normele și practicile democratice existente, ci le pot îmbunătăți și informa, dacă sunt utilizate corect.

Adepții democrației deliberative susțin că aceasta poate oferi o oportunitate de a deschide procesul democratic pentru o mai mare implicare a cetățenilor, ca o modalitate de a îmbunătăți politica și legislația și de a crește încrederea în procesul democratic. Pentru a asigura că democrația deliberativă poate aduce astfel de beneficii, este important ca mai multe principii și standarde esențiale să fie respectate. Acest raport încearcă să identifice și să descrie aceste principii și standarde.

Inițiativele deliberative nu sunt soluții perfecte pe cont propriu. Sunt necesare ghiduri pentru a sprijini elaboratorii de politici și decidenții și practicienii în utilizarea acestor noi practici. Pentru cetățeni, inițiativele deliberative sunt o experiență de învățare, iar proiectarea lor trebuie să reflecte nu numai integrarea adecvată, ci și spațiu și timp suficient pentru învățare, construită pe o educație civică solidă. Recrutarea trebuie să asigure că vocile minorităților sunt prezente, ascultate și respectate.

Pe scurt, atunci când se utilizează metode deliberative, este esențial ca acestea să fie adecvat resurse și planificate. Ele trebuie să fie transparente, auditabile și responsabile pentru a se asigura că selecția participanților este adecvată, că evidențele nu sunt părtinitoare și că rezultatele nu sunt dictate sau pre-stabilite. Este vital, de asemenea, să se furnizeze feedback cu privire la acțiunile rezultate din recomandări.

Acest raport sugerează că, dacă este implementată corespunzător, democrația deliberativă poate fi compatibilă cu o guvernare democratică eficientă și poate reprezenta un instrument pentru a face politicile mai receptive la nevoile și preocupările oamenilor și comunităților, contribuind totodată la consolidarea încrederii în acțiunile publice. De asemenea, acesta susține că este necesară elaborarea unor ghiduri pentru dezvoltarea și consolidarea acestui domeniu și că trebuie stabilite norme clare.

ACEST RAPORT OFERĂ URMĂTOARELE RECOMANDĂRI: 
  • Rolul și scopul democrației deliberative, precum și modul în care poate funcționa în cadrul unei democrații reprezentative, trebuie să fie mai bine articulate și înțelese. Consiliul Europei și statele membre pot juca un rol principal în acest sens. 
  • Există nevoia de standarde pentru a susține cei care doresc să utilizeze democrația deliberativă. Inițiativele deliberative, atunci când sunt folosite, trebuie să respecte principalele caracteristici pentru a fi considerate credibile și, astfel, pentru a evita producerea unor impacturi potențial dăunătoare sau contraproductive asupra democrației. 
  • Este important să se dezvolte în continuare practici bune, recunoscând diversitatea culturilor și proceselor democratice în statele membre. Nu există un șablon universal pentru conducerea unui proces deliberativ și trebuie create oportunități pentru inovație și învățare pentru a consolida sectorul democratic.
Mai mult:

Recomandarea CM/Rec(2023)6 privind democrația deliberativă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti