Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Cel de-al 12-lea raport general privind activitățile GRETA

12th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES covering the period from 1 January to 31 December 2022 / Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) . - Council of Europe, 2023. - 77 p. - [Accesat la 15.06.2022].


Grupul de Experți al Consiliului Europei privind Combaterea Traficului de Persoane (GRETA) a publicat, la 14 iunie 2023, raportul său anual pentru 2022, care oferă o prezentare generală a activităților desfășurate, inclusiv întâlniri, vizite de evaluare, rapoarte pe țări și mese rotunde, precum și colaborarea cu organele Consiliului Europei, alte organizații internaționale și societatea civilă, în scopul prevenirii și combaterii traficului de persoane.

„Anul 2022 a fost marcat de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, cauzând cel mai mare deplasament al populației din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat președinta GRETA, Helga Gayer, subliniind că „GRETA a reacționat prin emiterea unei declarații de avertizare cu privire la pericolele cauzate de persoanele care fug din conflictul armat din Ucraina și care pot deveni victime ale traficului de persoane și exploatării, urmată de elaborarea unei note de orientare conexe”. Raportul GRETA include un capitol tematic dedicat gestionării riscurilor traficului de persoane legate de războiul din Ucraina, cu măsuri practice care pot fi implementate pentru a le minimiza.

O altă evoluție importantă în 2022 a fost adoptarea de către Comitetul Miniștrilor a unei noi recomandări adresate statelor membre privind prevenirea și combaterea traficului de persoane în scopul exploatării în muncă. Raportul anual al GRETA discută această recomandare, care se bazează pe activitatea de monitorizare a GRETA și este completată de o notă explicativă care conține un set cuprinzător de măsuri referitoare la prevenire, protecție, urmărire penală și parteneriate.

În 2022, GRETA a efectuat vizite de evaluare privind implementarea convenției Consiliului Europei privind combaterea traficului de persoane în 13 țări (Azerbaidjan, Estonia, Grecia, Islanda, Lituania, Țările de Jos, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovenia, Spania și Suedia) și a adoptat rapoarte finale de evaluare pentru 10 țări (Armenia, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Macedonia de Nord, Norvegia și Portugalia).

Rapoartele publicate de GRETA în 2022 arată că mai multe state au făcut îmbunătățiri pentru a răspunde traficului de persoane. Cu toate acestea, persistă lacune și apar noi provocări, în special cele legate de creșterea utilizării tehnologiilor informaționale și de comunicare. Unele probleme în implementarea recomandărilor GRETA se datorează lipsei de voință politică, resurse și pregătire. GRETA subliniază în special numărul redus de condamnări pentru traficul de persoane, care este legat de dependența excesivă de mărturii ale victimelor și de întoarcerea rapidă a acestora în țările de origine. În plus, lipsa unui acces eficient la compensații pentru victimele traficului de persoane este, de asemenea, o problemă evidențiată în raport.

GRETA încurajează statele părți la convenție să continue lupta împotriva traficului de persoane prin consolidarea strategiilor naționale, a resurselor și a parteneriatelor.

GRETA are responsabilitatea de a evalua respectarea de către statele părți a Convenției Consiliului Europei privind combaterea traficului de persoane. Este singurul grup independent de experți care monitorizează implementarea prevederilor legale internaționale obligatorii în această sferă. Intrată în vigoare în 2008, Convenția a fost ratificată de toate cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de două state non-membre, Belarus și Israel.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti