Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații - Declarația de la Reykjavík: Uniți în jurul valorilor noastre

Reykjavík Declaration: United around our values / IV Summit of the Council of Europe. - Reykjavík, 17 Mai 2023. - 24 p. - (Accesat la 18.05.2023).

Disponibil: https://rm.coe.int/4th-summit-of-heads-of-state-and-government-of-the-council-of-europe/1680ab40c1


Publicația cuprinde Dcumentul final adoptat de șefii de stat și de guvern, participanți la cel de-al IV-lea Summit al Consiliului Europei, desfășurat la Reykjavík (Islanda), la 16-17 mai 2023.  Declarația de la Reykjavík stabilește prioritățile Consiliului Europei pentru perioada următoare după cum urmează:

Preambul

Uniti pentru Ucraina și responsabilitate

Uniți în jurul valorilor noastre

Uniți pentru a înfrunta provocările actuale și viitoare

Uniți în viziunea noastră pentru Consiliul Europei

Europa pe care o dorim


Anexa 1
Declarație în sprijinul Acordului parțial extins privind Registrul de daune

Anexa 2
Declarație privind situația copiilor din Ucraina

Anexa 3
Principiile de la Reykjavík pentru Democrație

Anexa 4
Redefinirea Sistemului Convenției ca piatră de temelie a protecției drepturilor omului de către Consiliul Europei


traducere neoficială bnrm.md

Declarația de la Reykjavík

"Noi, șefii de stat și de guvern, ne-am adunat în Reykjavík la 16 și 17 mai 2023 pentru a sta uniți împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a acorda o prioritate și direcție suplimentară activității Consiliului Europei.


Consiliul Europei a fost fondat în urma celui de-al Doilea Război Mondial, născut din convingerea că "consolidarea păcii bazate pe justiție și cooperare internațională este vital[ pentru menținerea societății umane și a civilizației". Este un proiect al păcii, construit pe promisiunea "niciodată mai mult", o promisiune care a fost fundamental contestată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Aceasta subliniază de ce noi, liderii Europei, ne-am unit pentru a ne afirma hotărârea de a ne uni în jurul valorilor noastre și împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a tot ceea ce reprezentăm. Avem o responsabilitate comună de a lupta împotriva tendințelor autocratice și a amenințărilor crescânde la adresa drepturilor omului, democrației și statului de drept. Aceste valori fundamentale sunt temelia libertății noastre, păcii, prosperității și securității Europei.

Pe măsură ce ne apropiem de aniversarea de 75 de ani a Consiliului Europei, viziunea noastră asupra Organizației rămâne aceeași. Democrațiile noastre europene nu sunt stabilite odată pentru totdeauna. Trebuie să ne străduim să le menținem în fiecare zi, în mod continuu, în toate părțile continentului nostru. Consiliul Europei rămâne lumina care ne ajută să promovăm o mai mare unitate între noi în scopul de a proteja și realiza aceste idealuri și principii care sunt moștenirea noastră comună. Reafirmăm angajamentul nostru de a dezvolta înțelegerea reciprocă între popoarele Europei și aprecierea reciprocă a diversității și patrimoniului nostru cultural.

În localul Althingi, unul dintre cele mai vechi parlamente din lume, ne reafirmăm angajamentul de a proteja fundamentele noastre democratice și hotărârea de a contracara provocările la adresa drepturilor omului și a statului de drept prin reînnoirea angajamentului nostru față de valorile și principiile Consiliului Europei, lucrând prin Comitetul Miniștrilor, Adunarea Parlamentară și Congresul Autorităților Locale și Regionale.

Reafirmăm angajamentul nostru profund și ferm față de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) ca garanți în ultimă instanță ai drepturilor omului pe întregul continent, alături de sistemele noastre democratice și judiciare interne. Reafirmăm obligația noastră primară, în conformitate cu Convenția, de a asigura tuturor celor aflați sub jurisdicția noastră drepturile și libertățile definite în Convenție în conformitate cu principiul subsidiarității, precum și obligația noastră necondiționată de a respecta hotărârile finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului în orice cauză în care suntem Părți.

Stăm alături de cei afectați de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și agresiunea Rusiei împotriva Georgiei, pe care le condamnăm în termeni cei mai fermi posibili. Facem un apel colectiv către Federația Rusă să respecte obligațiile sale internaționale și să retragă imediat și complet forțele sale din Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Reafirmăm sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a acestora, în cadrul frontierelor lor recunoscute internațional.

Rămânem hotărâți să consolidăm ordinea internațională liberă și deschisă, bazată pe respectul față de statul de drept, respectul pentru Carta ONU, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor, în cadrul frontierelor recunoscute internațional, precum și respectul pentru drepturile omului și libertățile fundamentale.

Uniti pentru Ucraina și responsabilitate

Exprimăm întreg sprijinul nostru față de Ucraina și poporul său. Vom sta alături de Ucraina, atât cât va fi nevoie. Fără responsabilitate, nu poate exista pace durabilă și susținem principiile pentru o pace dreaptă și durabilă, așa cum sunt prezentate în Formula de Pace a Președintelui Zelensky. Prin urmare, reafirmăm necesitatea unor răspunsuri juridice internaționale fără echivoc pentru toate victimele, precum și pentru statul Ucraina.

Subliniem principiul universal conform căruia nu se aplică nicio limitare în cazul genocidului, crimelor împotriva umanității și crimelor de război, inclusiv violenței sexuale legate de conflict, în special violul. Numai respectând dreptul la adevăr, la justiție, la reparații și la garanții de ne-repetare va fi posibil să depășim trecutul și să creăm fundamente solide pentru a construi unitate în spiritul armoniei și cooperării, cu respect pentru drepturile omului, democrație și statul de drept.

În acest sens, am înființat Acordul Parțial Extins privind Registrul Daunelor Cauzate de Agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, așa cum este prezentat în Anexa I. Invităm toate statele membre și observatoare ale Consiliului Europei și Uniunea Europeană, precum și orice alt stat eligibil conform Statutului Registrului, să se alăture.

Recunoaștem că Registrul are menirea de a constitui primul component al unui viitor mecanism internațional cuprinzător de compensare și exprimăm disponibilitatea de a colabora cu comunitatea internațională la dezvoltarea ulterioară a unui astfel de mecanism care va fi stabilit prin intermediul unui instrument internațional separat, care ar putea include o comisie de despăgubiri și un fond de compensații, subliniind în același timp obligația Federației Ruse de a plăti pentru daunele cauzate de acest război de agresiune.

Salutăm eforturile internaționale de a aduce la răspundere conducerea politică și militară a Federației Ruse pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei și progresele în ceea ce privește instituirea unui tribunal special pentru crimele de agresiune, așa cum este evidențiat la Summitul Grupului Central al Tribunalului Special condus de Președintele Zelensky. Consiliul Europei ar trebui să participe, după caz, la consultări și negocieri relevante și să ofere sprijin concret din partea experților și suport tehnic procesului.

Solicităm Federației Ruse să elibereze imediat toți civilii transferați forțat sau deportați ilegal în teritoriul Federației Ruse sau în zone temporar controlate sau ocupate de Federația Rusă, în special copiii, și solicităm Consiliului Europei să acționeze în situația copiilor din Ucraina, conform prezentării din Anexa II.

Recunoaștem rolul jucat de Comitetul Miniștrilor și Adunarea Parlamentară în oferirea unui răspuns puternic la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și stabilirea unei agende ambițioase pentru sprijinul nostru acordat Ucrainei și pentru asigurarea responsabilității.

În acest context, ne angajăm să întărim activitatea Consiliului Europei pentru a sprijini și promova eforturile naționale și internaționale, inclusiv activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții Penale Internaționale și a Centrului Internațional pentru Urmărirea Crimei de Agresiune împotriva Ucrainei. Cerem tuturor statelor membre să se asigure că autorii aflați sub jurisdicția lor pot fi judecați.

Vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei, inclusiv prin finanțare și implementarea Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Ucraina "Reziliență, Recuperare și Reconstrucție", și ne angajăm să utilizăm toate mijloacele disponibile în cadrul Consiliului, inclusiv prin intermediul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB).

Uniți în jurul valorilor noastre 

De-a lungul istoriei sale, standardele Consiliului Europei privind drepturile omului, democrația și statul de drept au fost cruciale pentru asigurarea și consolidarea libertăților individuale, a păcii și prosperității în statele membre. Pe măsură ce lucrăm pentru promovarea drepturilor copilului, subliniem importanța educației pentru a oferi copiilor și tinerilor reperele necesare pentru a crește adoptând valorile noastre democratice în societăți cultural diverse și pentru a participa activ la protejarea patrimoniului nostru cultural. Totodată, subliniem rolul important pe care Consiliul Europei îl joacă în promovarea și protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. 

Mai mult, Consiliul Europei a avut un rol crucial în asigurarea ca Europa să fie o zonă fără pedeapsa cu moartea și ar trebui să continue lupta împotriva reintroducerii pedepsei cu moartea și în favoarea abolirii sale universale, în toate locurile și în toate circumstanțele. De asemenea, a asigurat respectarea absolută a interdicției torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. 

Suntem angajați în asigurarea și consolidarea democrației și bunei guvernări la toate nivelurile în Europa. Vom lucra împreună pentru a proteja și promova cele trei principii fundamentale, interdependente și inalienabile ale democrației, statului de drept și drepturilor omului, așa cum sunt consacrate în Statutul Consiliului Europei și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Cu toate acestea, slăbirea democrației, amenințările externe și noile provocări ne determină să ne întărim hotărârea și să adoptăm Principiile de la Reykjavík pentru Democrație, așa cum sunt prezentate în Anexa III. Ne angajăm să le implementăm pentru a promova, proteja și consolida democrația în statele membre și să ne angajăm într-un dialog regulat de înalt nivel cu statele membre și partenerii cu privire la principiile menționate mai sus. Forumul Mondial pentru Democrație, organizat în fiecare an la Strasbourg, oferă oportunitatea pentru un astfel de schimb de idei. 

Vom continua să sprijinim răspunsul eficient și prompt al Curții la cererile în așteptare și ne vom intensifica eforturile pentru executarea integrală, efectivă și rapidă a hotărârilor, inclusiv prin dezvoltarea unei abordări mai cooperante, incluzive și politice bazate pe dialog, așa cum este prevăzut în Anexa IV privind "Reafirmarea Sistemului Convenției ca fundament al protecției drepturilor omului a Consiliului Europei". 

Vom asigura, de asemenea, respectul diligent pentru statul de drept, în beneficiul fiecărui cetățean și pentru construirea unei comunități juridice europene bazate pe valori comune și dialog între jurisdicțiile statelor membre, inclusiv prin sporirea vizibilității și consolidarea Comisiei de la Veneția, de exemplu, acordând o atenție mai mare și un statut mai înalt Listei de Verificare a Statului de Drept și explorând modalități prin care Organizația poate sprijini mai bine punerea în aplicare a recomandărilor sale.

Justiția socială este crucială pentru stabilitatea și securitatea democratică și, în acest sens, reafirmăm angajamentul nostru total față de protecția și implementarea drepturilor sociale garantate de sistemul Cartei Sociale Europene. Vom lua în considerare organizarea unei conferințe de înalt nivel privind Carta Socială Europeană, ca un pas pentru a adopta angajamente suplimentare în cadrul Cartei, în cazul în care este posibil. 

Reiterăm rolul pan-european al Consiliului Europei și, în acest sens, vom intensifica și consolida implicarea Consiliului Europei cu actorii democrați din Europa și eforturile sale de a crea un mediu propice pentru apărătorii drepturilor omului. În special, vom continua activitatea Grupului de Contact privind cooperarea cu forțele democratice și societatea civilă din Belarus și vom găsi modalități de a consolida cooperarea cu apărătorii drepturilor omului, forțele democratice, media liberă și societatea civilă independentă din Rusia și Belarus.

Uniți pentru a înfrunta provocările actuale și viitoare 

Consiliul Europei a avut un rol global de pionierat în dezvoltarea standardelor în domeniile politicii emergente și noi și subliniem hotărârea noastră colectivă de a aborda provocările actuale și viitoare.

Subliniem urgența unor eforturi suplimentare pentru protejarea mediului înconjurător, precum și pentru contracararea impactului crizei planetare triple a poluării, schimbărilor climatice și pierderii biodiversității asupra drepturilor omului, democrației și statului de drept. Ne angajăm, prin urmare, să consolidăm munca noastră în domeniul aspectelor legate de drepturile omului și mediu și să inițiem procesul Reykjavík de concentrare și consolidare a activității Consiliului Europei în acest domeniu, așa cum este prezentat în Anexa V privind "Consiliul Europei și mediul înconjurător". 

Recunoaștem impactul pozitiv și oportunitățile create de noile tehnologii digitale emergente, în timp ce recunoaștem nevoia de a reduce riscurile consecințelor negative ale utilizării lor asupra drepturilor omului, democrației și statului de drept, inclusiv noile forme de violență împotriva femeilor și grupurilor vulnerabile generate și amplificate de tehnologiile moderne și, în acest context, ne angajăm să asigurăm un rol de conducere pentru Consiliul Europei în dezvoltarea standardelor în era digitală pentru protejarea drepturilor omului atât online, cât și offline, inclusiv prin finalizarea, ca prioritate, a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială. 

Salutăm rolul important al Consiliului Europei în stabilirea standardelor internaționale privind libertatea de exprimare și probleme conexe, cum ar fi libertatea presei, accesul la informații și combaterea discursului de ură și dezinformării, inclusiv instrumentalizarea istoriei, în special în contextul impactului tot mai mare al tehnologiilor digitale asupra acestor aspecte. Vom continua eforturile noastre colective pentru siguranța jurnaliștilor și a altor actori media. 

Reamintim provocările tot mai mari ale migrației și necesitatea de a lupta împotriva traficului și contrabandei de migranți. Ne angajăm să intensificăm eforturile de promovare și îmbunătățire a cooperării internaționale în acest sens, continuând să protejăm victimele și să respectăm drepturile omului ale migranților și refugiaților, precum și să sprijinim statele de primă linie, în limita cadrului legal existent al Consiliului Europei. 

Demnitatea și egalitatea sunt fundamentul societăților europene moderne. Recunoaștem necesitatea de a asigura egalitatea și de a combate orice formă de discriminare și rolul important pe care Organizația îl joacă în acest sens. Prin urmare, ne angajăm să consolidăm munca în vederea societăților incluzive, fără marginalizare, excludere, rasism și intoleranță. În acest sens, vom utiliza o abordare intersecțională în activitatea Consiliului Europei pentru a aborda discriminarile multiple cu care se confruntă persoanele și grupurile din situații vulnerabile și marginalizate. 

Reamintim că egalitatea de gen și participarea deplină, egală și eficientă a femeilor în procesele decizionale publice și private sunt esențiale pentru statul de drept, democrație și dezvoltare durabilă. Subliniem rolul de pionierat al Consiliului Europei, inclusiv prin Convenția de la Istanbul, în lupta împotriva violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Uniți în viziunea noastră pentru Consiliul Europei 

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei ne-a determinat să reevaluăm modul în care putem răspunde cel mai bine provocărilor cu care ne confruntăm în cadrul arhitecturii multilaterale a Europei și ordinii internaționale bazate pe reguli. Ne angajăm, prin urmare, să consolidăm rolul Consiliului Europei în cadrul arhitecturii multilaterale europene în evoluție și în guvernarea globală, prin consolidarea dimensiunii sale externe, prin intermediul birourilor sale de legătură și prin intermediul unei noi implicări bazate pe valorile sale de bază cu democrațiile din lume și vecinătatea sa sudică. 

Vom întări în special dialogul nostru cu statele observatoare, cu care Consiliul Europei și statele membre împărtășesc un set de valori fundamentale și principii comune. Vom promova, de asemenea, ratificarea sporită a convențiilor Consiliului Europei deschise statelor non-membre prin campanii de universalizare țintite, pentru a avansa în conformitate cu standardele ambițioase ale Organizației dincolo de granițele europene. Prin contribuția activă a statelor observatoare, eforturile noastre pot fi extinse și către țările non-membre. Uniunea Europeană (UE) este principalul partener instituțional al Consiliului Europei în termeni politici, juridici și financiari. Subliniem importanța programelor comune între UE și Consiliu ca o expresie cheie a acestui parteneriat strategic și angajamentul reciproc de a promova valori comune. Salutăm acordul provizoriu unanim privind proiectul revizuit al instrumentelor de aderare ca o realizare importantă în procesul de aderare a Uniunii Europene la Convenție și ne exprimăm angajamentul față de adoptarea sa în timp util. Aceasta va stabili relațiile dintre Consiliul Europei și UE pe o nouă cale de cooperare consolidată. Solicităm mai mult dialog politic cu alte organizații internaționale, inclusiv ONU și OSCE, pentru a consolida parteneriatul între aceste organizații și Consiliul Europei. Credem că sunt posibile sinergii suplimentare, în special în ceea ce privește implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG-uri), și subliniem necesitatea de a evita duplicarea muncii și standardele posibil concurente. 

Pentru a atinge obiectivele noastre, avem nevoie de un Consiliu Europei modern, care să ne permită să facem față provocărilor actuale și viitoare, precum și așteptărilor generațiilor viitoare. Vom asigura că Consiliul Europei, în special Curtea, este financiar sustenabil, și că Organizația este mai agilă, rezistentă și orientată către rezultate, inclusiv prin adoptarea unui buget integrat bazat pe prioritățile strategice convenite, și vom continua procesul de reformă pentru a obține o mai mare transparență, eficiență și eficacitate. 

Recunoaștem în continuare rolul important al dimensiunii de cooperare a Organizației, inclusiv a birourilor sale de teren, în furnizarea de suport țintit beneficiarilor pe teren și ne angajăm să consolidăm în continuare munca Organizației în domeniul acțiunii de teren, în cooperare cu țările implicate. 

Punem Consiliul pe o nouă cale de creștere a transparenței și cooperării cu părțile interesate, cu o vizibilitate și resurse consolidate. Acest lucru ar trebui să includă perspectiva tinerilor în deliberările interguvernamentale și celelalte ale Organizației, deoarece participarea tinerilor la procesele decizionale îmbunătățește eficacitatea politicilor publice și consolidează instituțiile democratice prin dialog deschis. De asemenea, solicităm o revizuire și consolidare suplimentară a eforturilor Organizației de a comunica și angaja în mod semnificativ organizațiile societății civile și instituțiile naționale pentru drepturile omului. 

În cele din urmă, ne angajăm să întărim instituția Comisarului pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei, în special având în vedere necesitatea unei acțiuni principiale și rapide pentru a aborda regresiunea și alte provocări în evoluție privind drepturile omului; să continuăm să consolidăm cooperarea și dialogul politic cu Adunarea Parlamentară, inclusiv prin utilizarea sporită a Comitetului Comun; și să sprijinim rolul esențial al guvernării multi-nivel în realizarea viziunii Organizației, inclusiv prin rolul Congresului Autorităților Locale și Regionale în implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Europa pe care o dorim 

Când am creat Consiliul Europei în 1949, am făcut-o în contextul războiului din Europa. Cei care ne-au precedat au avut hotărârea de a crea Consiliul Europei pentru a uni țările europene în credința comună că adevăratele democrații, care respectă statul de drept și asigură respectul pentru drepturile omului, sunt cea mai bună apărare împotriva autoritarismului, totalitarismului și războiului pe continentul nostru. 

În timp ce ne adunăm acum aici în 2023, democrațiile noastre europene sunt din nou sub atac. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei nu este doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o agresiune la adresa democrațiilor noastre. Considerăm securitatea democratică ca fiind cheia pentru ca statele membre să abordeze împreună provocările actuale și viitoare și să asigure pacea și prosperitatea în Europa. 

Considerăm că Consiliul Europei, cu sediul său la Strasbourg, simbol al păcii și reconcilierii, este plasat într-o poziție unică pentru a aduna, pe baza egalității, toate țările Europei pentru a proteja securitatea democratică în Europa și pentru a contracara subminarea drepturilor omului, democrației și statului de drept. 

La acest al patrulea Summit al Consiliului Europei, hotărârea noastră comună este de a ne uni în jurul valorilor și standardelor noastre. Prin această Declarație, stabilim calea înainte pentru țările noastre și pentru Consiliul Europei, în beneficiul tuturor europenilor, inclusiv a generațiilor viitoare."

Mai mult:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti