Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații - Protecția patrimoniului cultural de conflictele armate din Ucraina și nu numai

Campfens, Evelina. Protecting cultural heritage from armed conflicts in Ukraine and beyond : RESEARCH FOR CULT COMMITTEE / Evelien Campfens, Andrzej Jakubowski, Kristin Hausler [et al.]; Policy Department for Structural and Cohesion Policies , Directorate-General for Internal Policies. - European Union, 2023. – 104 p. (accesat 22.03.2023)

Print ISBN 978-92-848-0358-3 | doi:10.2861/866 | QA-04-23-339-EN-C
PDF ISBN 978-92-848-0357-6 | doi:10.2861/187214 | QA-04-23-339-EN-N

Disponibil : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/733120/IPOL_STU(2023)733120_EN.pdf

Rezumat: https://research4committees.blog/2023/03/21/publication-protecting-cultural-heritage-from-armed-conflicts-in-ukraine-and-beyond/

Protecția patrimoniului cultural de conflictele armate din Ucraina și nu numai

Acest studiu examinează modul în care moștenirea culturală poate fi mai bine protejată de efectele conflictelor armate, în Ucraina și nu numai. Acesta include o analiză a legislației internaționale aplicabile și a cadrelor politice și a practicii actorilor internaționali cheie din Ucraina, precum și în conflictele trecute. Se încheie cu un set de recomandări specifice adresate UE și statelor sale membre pentru a consolida protecția patrimoniului cultural de efectele conflictelor armate, în prezent și în viitor.

Acest studiu oferă o prezentare generală contextuală pentru a evalua modul în care UE și statele sale membre pot proteja mai bine moștenirea culturală în conflictele armate, în special în Ucraina.
Pentru a identifica problemele și pentru a propune recomandări în acest sens, conturează fundamentele legale și politice pentru protecția moștenirii culturale în conflictele armate și explorează practica internațională.

Din cuprins :

1. Introducere
Capitolul (precum și Anexa 1) al studiului a identificat formele de amenințări la adresa patrimoniului cultural care pot fi distinse în zonele de conflict, în special în Ucraina. De asemenea, a subliniat motivele care stau la baza protecției patrimoniului cultural în astfel de circumstanțe. 
2. Cadrul legal și politic aplicabil
Capitolul  oferă o privire de ansamblu asupra cadrelor juridice și politice pentru protecția patrimoniului cultural împotriva conflictelor armate. 
3. Protecția patrimoniului cultural din Ucraina
Capitolul  a identificat și a analizat inițiativele internaționale de ajutor în ceea ce privește patrimoniul cultural din Ucraina. 
4. Lecții învățate din alte conflicte
Acest capitol a enumerat și a fundamentat cele mai bune practici ale eforturilor internaționale în alte conflicte (anterioare sau în curs). 
5. Concluzii și recomandări 
Concluziile și recomandările care urmează se bazează pe principalele constatări ale acestor capitole

Concluzii principale :
  • Patrimoniul cultural este adesea vizat și poate fi chiar în centrul conflictelor armate.
  • Protecția patrimoniului cultural este cheia păcii, securității și dezvoltării durabile a societăților.
  • Protecția moștenirii culturale în conflictele armate are o bază solidă în dreptul internațional. Este acoperit de dreptul internațional umanitar, dar și dreptul drepturilor omului, dreptul patrimoniului cultural și dreptul penal.
  • Inițiativele internaționale de apărare a patrimoniului cultural din Ucraina sunt numeroase și sunt implicați mulți actori cu mandate care se suprapun.
  • Proiectele de salvgardare sau restaurare a moștenirii culturale afectate de conflicte au un impact social major, iar participarea comunităților locale este cheia succesului acestora.
Solutii:
  • Statele ar trebui să aibă măsuri în vigoare înainte de a izbucni un conflict.
  • Protecția patrimoniului cultural ar trebui să fie integrată în sistemul internațional de ajutor umanitar și de menținere a păcii.
  • Monitorizarea independentă a impactului conflictelor armate asupra patrimoniului cultural ar spori responsabilitatea pentru crimele de război, precum și eforturile de consolidare a păcii post-conflict.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti