Faceți căutări pe acest blog

CoE: Achiziții recente: Pandemii și catastrofe naturale reflectate în predarea istoriei

37 P-21   IV- 65468   H.1.1/2023 PA  

Pandemics and Natural Disasters As Reflected in History Teaching  : Thematic Report by the Observatory on History Teaching in Europe : Provisional Version / Council of Europe, Publications and Documents Division ; Observatory on History Teaching in Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2023. - 96 p. : fig., tab.
Appendices : p. 85-95
Bibliogr. : p. 79-82 și în notele de subsol


Primul raport tematic al Observatorului pentru predarea istoriei în Europa (OHTE) analizează modul în care pandemiile și catastrofele naturale sunt predate la diferite niveluri de educație. Acesta oferă o imagine de ansamblu detaliată a predării celor două subiecte în cele 16 state membre ale OHTE, împreună cu o analiză transversală, combinând informațiile furnizate de autoritățile educaționale și de înșiși profesorii de istorie.CoE: e-publicații: Pandemii și catastrofe naturale reflectate în predarea istoriei

Pandemics and natural disasters as reflected in history teaching: Thematic report by the Observatory on History Teaching in Europe. - Strasburg: Council of Europe, 2023. - 98 p. - (Accesat la 06.03.2023).

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-011523-gbr-2527-pandemics-and-natural-disasters/1680aa6262

Pandemiile au avut întotdeauna un impact considerabil asupra istoriei omenirii. De fiecare dată le amintesc oamenilor de fragilitatea lor și de cât de limitate le sunt cunoștințele. În ciuda impactului lor, acestor evenimente li se oferă puțină atenție în predarea istoriei. Odată cu pandemia Covid-19 și, mai recent, cu seria dezastruoasă de cutremure din Turcia și Siria, copiii se confruntă cu informații vii și adesea brute despre evenimente care par excepționale și rupte de istoria noastră. 
  • Cât de bine pregătiți sunt ei să înțeleagă cum se desfășoară astfel de evenimente catastrofale și ce impact au asupra societăților? 
  • Ce mijloace au la îndemână profesorii de istorie pentru a preda aceste subiecte elevilor?

Primul raport tematic al Observatorului pentru predarea istoriei în Europa (OHTE) analizează modul în care pandemiile și catastrofele naturale sunt predate la diferite niveluri de educație. Acesta oferă o imagine de ansamblu detaliată a predării celor două subiecte în cele 16 state membre ale OHTE, împreună cu o analiză transversală, combinând informațiile furnizate de autoritățile educaționale și de înșiși profesorii de istorie.

Raportul se referă la domenii importante, cum ar fi
  •  includerea pandemiilor și a catastrofelor naturale în programele de istorie, 
  •  deciziile pedagogice ale profesorilor cu privire la predarea lor,
  •  abordările multi-perspective, dar și
  •  utilizarea țapilor ispășitori în aceste vremuri de criză. 
Concluziile raportului sunt rezumate în 15 constatări-cheie. Sunt disponibile și o serie de videoclipuri scurte, prietenoase rețelelor sociale (1, 2, 3, 4, 5 și 6).

După cum se precizează în Convenția Culturală Europeană, Consiliul Europei a recunoscut încă de la începuturile sale relevanța istoriei ca bază pentru educația cetățenilor Europei. Observatorul pentru predarea istoriei în Europa se bazează pe deceniile de experiență ale Organizației în educația istoriei și își propune să completeze și să consolideze programul său interguvernamental. Misiunea Observatorului este de a oferi o imagine clară a stării predării istoriei în Europa prin rapoartele sale tematice și periodice.

În contextul creșterii populismului, educația istoriei care încurajează multiperspectivitatea și gândirea critică este cheia dezvoltării unei culturi a democrației. 
Prin aducerea în prim-plan a practicilor care încurajează predarea istoriei în concordanță cu valorile Consiliului Europei, Observatorul contribuie la întărirea rezistenței împotriva manipulării și distorsiunii istoriei și ajută la promovarea păcii și a dialogului.

Detalii:

Statele membre ale Observatorului (16): Albania, Andorra, Armenia, Cipru, Franța, Georgia, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Portugalia, Macedonia de Nord, Serbia, Slovenia, Spania și Turcia.

State cu statut de observator (2): Ungaria, Republica Moldova.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti