Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații - Compendiu de bune practici în combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă

Compendium of good practices in addressing trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation
/ Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA). - Strasbourg: Council of Europe. - 2020. - 53 p. [Accesat 23.01.2023]

Disponibil: https://edoc.coe.int/en/trafficking-in-human-beings/10984-compendium-of-good-practices-in-addressing-trafficking-in-human-beings-for-the-purpose-of-labour-exploitation.html

Traficul de ființe umane în scopul exploatării prin muncă este unul dintre cele mai provocatoare aspecte ale „sclaviei moderne”. 

Este o provocare din multe puncte de vedere: deoarece în practică apar diferențe în interpretarea și aplicarea standardelor de muncă și în definirea exploatării prin muncă, deoarece victimele preferă să nu depună plângeri sau să depună mărturii, deoarece depind adesea de traficanții lor pentru când este vorba de muncă și locuință, și nu în ultimul rând pentru că combaterea traficului în scopul exploatării prin muncă necesită o acțiune coordonată între stat, societatea civilă, sindicate și sectorul privat.

Conștientizarea instituțiilor cu privire la specificul traficului în scopul exploatării prin muncă mult timp a fost limitată în comparație cu nivelul de conștientizare cu privire la traficul în scopul exploatării sexuale. Acest lucru are în mod clar implicații în ceea ce privește lipsa identificării proactive a situațiilor de exploatare prin muncă. 

Scopul acestui compendiu este de a evidenția măsurile luate de statele părți la Convenția privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane pentru a preveni și combate traficul în scopul exploatării prin muncă și pentru a oferi o sursă de inspirație și orientare în eforturile lor viitoare.


DIN CUPRINS
 • Incriminarea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă 
 • Cadrul politic și instituțional
 • Mandatul, resursele și pregătirea inspectoratelor de muncă pentru a aborda traficul de persoane
 • Instruirea privind combaterea traficului în scopul exploatării prin muncă
 • Aplicarea standardelor dreptului muncii în toate sectoarele economiei și asupra lucrătorilor fără acte
 • Sporirea gradului de conștientizare
 • Prevenirea direcționată pentru grupurile expuse riscului
 • Măsuri de descurajare a cererii, inclusiv prin parteneriate public-private
 • Identificarea victimelor
 • Asistență acordată victimelor traficului în scopul exploatării prin muncă
 • Despăgubiri și alte remedii
 • Răspunsul justiției penale
 • Răspunderea corporativă
 • Dispoziții non-punitive
 • Colectarea datelor
 • Cercetare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti