Faceți căutări pe acest blog

UE - e-publicații recente - Orientările în materie de etică privind utilizarea inteligenței artificiale și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didacticeOrientări în materie de etică privind utilizarea inteligenței artificiale (IA) și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice

Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators/ European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. - 39 p.

Disponibil :
(rom) https://op.europa.eu/s/xjmc [Accesat 13.12.2022] 
(eng) https://op.europa.eu/s/xddY [Accesat 24.10.2022]

Orientările în materie de etică privind utilizarea inteligenței artificiale (IA) și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele se referă la modalitățile de utilizare a IA în școli, pentru a sprijini atât cadrele didactice și elevii în procesul de predare și învățare, cât și activitățile administrative din cadrul structurilor de învățământ. Orientările fac parte din Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) și au fost elaborate de un grup de experți al Comisiei Europene special creat, care a reunit o gamă largă de practicieni din domeniul educației și al formării, din mediul academic, din sectorul privat și din organizații internaționale.

Orientările vor ajuta cadrele didactice din învățământul primar și secundar, indiferent de experiența lor în educația digitală. Obiectivul urmărit este clarificarea anumitor concepții greșite populare și larg răspândite despre IA, care ar putea cauza confuzie sau anxietate cu privire la utilizarea sa, în special în educație. Sunt abordate inclusiv considerente și cerințe etice, prin sfaturi practice oferite cadrelor didactice și directorilor unităților de învățământ cu privire la modul de planificare a unei utilizări eficace a IA și a datelor în școli.. De exemplu, orientările oferă consiliere cu privire la modul de utilizare a tehnologiilor pentru a adapta procesul de predare la capacitatea fiecărui cursant sau la modul de pregătire a intervențiilor individualizate pentru elevii cu nevoi speciale. În fine, orientările reprezintă o bază solidă pentru a aborda competențele emergente pentru o utilizare etică a IA și a datelor în rândul cadrelor didactice și al educatorilor și propun modalități de sensibilizare și dialog cu comunitatea.

 ....aș dori să invit toți profesorii și educatorii europeni să profite de aceste orientări și să își împărtășească feedbackul cu privire la aplicarea lor practică și la experiențele avute, deoarece astfel ne vor sprijini în eforturile noastre legate de tranziția digitală în educație. Totodată, ne vor fi de mare folos opiniile și experiența elevilor noștri, ale familiilor lor și ale tuturor părților interesate din domeniul educației cu privire la utilizarea și impactul IA în activitatea lor de zi cu zi și la modul în care aceasta poate fi și mai benefică, evitând, în același timp, riscurile și efectele negative asupra drepturilor omului și asupra valorilor noastre fundamentale din UE

Mariya Gabriel, Comisar european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret

Vezi de asemenea : 

Rezumatul raportului final al Grupului de experți al Comisiei privind inteligența artificială și utilizarea datelor în domeniul educației și al formării

Final report of the Commission expert group on artificial intelligence and data in education and training. A executive summary. - 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. - 11 p.

Disponibil : https://op.europa.eu/s/xddZ (Accesat 24.10.2022)

Rezumatul raportului final al Grupului de experți al Comisiei privind inteligența artificială și datele în educație și formare reprezintă un document de sprijin pentru elaborarea orientărilor în materie de etică. Raportul prezintă eforturile Grupului de experți privind inteligența artificială (IA) și datele în educație și formare, de a informa Comisia cu privire la interacțiunea actuală dintre IA, date și utilizarea lor etică în educație și pentru a consolida activitatea conceptuală a Grupului de experți în ceea ce privește oferirea unui fundal etic solid și justificat pentru elaborarea orientărilor în materie de etică.

Informații suplimentare :

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti