Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicatii - Protecția dreptului la un proces echitabil conform Convenției Europene a drepturilor omului

VITKAUSKAS, Dovydas; DIKOV, Grigoriy. Protecția dreptului la un proces echitabil conform Convenției Europene a Drepturilor  Omului Manual pentru practicieni în domeniul dreptului A doua ediţie, elaborată de Dovydas Vitkauskas  . ─  Strasbourg:: Consiliul Europei , 2019. - 164 p.
[ Accesat 30.06.2020]

Disponibil : https://rm.coe.int/protecia-dreptului-la-un-proces-echitabil-conform-conven-iei-europene-/1680990cea


Acest manual se adresează, în primul rând, juriștilor practicieni, membrilor sistemului judiciar și altor profesioniști din domeniul juridic deja familiarizați cu articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Articolul 6, cu siguranță, este cel mai complex din întreaga Convenție, în ceea ce privește domeniul său de aplicare, după numărul problemelor pe care le generează apărute și prin amploarea interpretării oferite de Curtea de la Strasbourg. Contextul necesită o abordare diferită pentru a crește șansele utilizării manualului în practică, în special, de practicienii în domeniul dreptului. În timp ce multe manuale cu privire la Convenție pun accent pe o reflectare elaborată a „spețelor” care conduc la constatările unei încălcări, acest manual încearcă să extragă principii-cheie din cauze importante examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sunt incluse și aici spețe foarte scurte, descrise pentru a ilustra principiile enumerate în partea narativă, prezentând numai situațiile tipice și excepționale unde s-au constatat sau nu încălcări. S

Din cuprins 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil 
Capitolul 1. Rolul articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului: metode și principii de interpretare
Capitolul 2. Domeniul de aplicare al protecției și aplicabilitate
Capitolul 3. Dreptul la instanță
Capitolul 4. Tribunal independent și imparțial instituit de lege
Capitolul 5. Caracterul echitabil
Capitolul 6. Echitate și hotărârea judecătorească
Capitolul 7. Proces în termen rezonabil
Capitolul 8. Prezumția de nevinovăție
Capitolul 9. Dreptul la apărare


Vezi de asemenea 

Varianta acestei cărți în limba engleză este disponibilă în Sala de lectură CPESC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti