Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Ianuarie -martie 2018DESCĂRCAȚI

L.9 / 2017 AN           352(478 ) O-10  III-130283

O antologie a bunelor practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova: PBP - 12 ani de performanțe și istorii de succes / Consultanți : Ana-Maria Veverița [et al.] ; coord. ed. : Ana-Maria Veverița. ─ Ediția 2017 . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul" , 2017.-152 p. : fot., tab. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

 Antologia bunelor practici cuprinde următoarele secţiuni: 

1.Transparența guvernării locale – premisă pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație; 
2. Dezvoltare locală prin implicare comunitară; 
3. Moștenirea cultural-istorică, resursă pentru revitalizarea comunității; 
4. Servicii publice de calitate în sprijinul cetățenilor.
 În total, în publicație sunt prezentate 60 de bune practici implementate de 41 de autorități publice locale din țară. 

Vezi de asemenea:

Edițiile precedente

343.4 / S - 96    II-713065
 E6/2017/Co

SVANIDZE, Erik. Combaterea relelor tratamente şi a impunităţii : Drepturile deţinuţilor şi obligaţiile funcţionarilor organelor de drept : 11 întrebări şi răspunsuri / Erik Svanidze; Proiectul Consiliului Europei "Susţinerea reformei justiţiei penale în Republica Moldova". ─ Ed. a 2-a . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. - 32 p.

ISBN: 978-9975-53-814-5

Această publicație, elaborată de Direcția implementarea drepturilor omului la nivel național al Directoratului general drepturile omului și supremația legii, prezintă întrebări și răspunsuri cheie cu privire la drepturile deținuților. 

DESCARCATI

342.7 / L-75 III- 128288
M1.4/2016/LI
Linii directorii pentru furnizorii de servicii Internet privind drepturile omului [Text tipărit] : Elaborate de Consiliul Europei în colaborare cu Asociaţia Europeană a Furnizorilor de Sevicii Internet (EuroISPA) / Consiliul Europei, Asociaţia Europeană a Furnizorilor de Sevicii Internet (EuroISPA) . ─ Chișinău : Consiliul Europei, 2016. - 23 p.

ISBN: 978-9975-97-204-1

Elaborate de Consiliul Europei, în strânsă cooperare cu Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii Internet (EuroISPA), aceste orientări
oferă repere pentru furnizorii de servicii Internet (ISP) privind drepturile omului. Subliniind totodată importanța ISP-urilor în furnizarea serviciilor-cheie pentru utilizatorul de Internet, cum ar fi serviciile de acces, e-mail sau conținut, acestea vizează siguranța utilizatorilor și dreptul lor la viața privată și la libertatea de exprimare. Prevederile ghidului insistă asupra faptului că furnizorii trebuie să conștientizeze impactul pe care îl poate avea activitatea lor asupra drepturilor omului. DESCARCATI
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti