Faceți căutări pe acest blog

UE: e -publicații - Materiale didactice privind asigurarea securității informaticedescarcati
 Ghidul utilizării în siguranţă a Internetului Un internet mai sigur pentru toţi elevii!. - Buc., 2016. -  135 p.

Scopul ghidului este acela de a pune la dispoziţia cadrelor didactice şi adulţilor care doresc să lucreze cu copiii şi tinerii pe tematica utilizării Internetului în siguranţă resurse teoretice uşor de înţeles, întărite de aplicaţii practice care nu necesită utilizarea calculatorului sau tehnologiilor avansate.
Dincolo de cifrele şi statisticile prezentate în Introducere, argumentul principal, care nu poate fi încadrat unor cifre, este că cei mici sunt primii care preiau noile moduri de interacţiune, comunicare şi utilizare a tehnologiei, care devin pentru ei ceva firesc
descarcati
Ghidul utilizării în siguranţă a Internetului Un internet mai sigur pentru toţi elevii!. - Buc., 2014 . -  180 p.

Acest ghid a venit ca o consecinţă naturală a dezvoltării noilor tehnologii şi proliferării acestora în rândul tinerilor. Totodată, integrarea TIC şi utilizarea Internetului în cadrul activităţilor didactice creează şi nevoia de a asigura mecanisme de protecţie şi prevenire pentru elevi, cu privire la informații cu un conținut inadecvat, care pot fi găsite on-line. Sperăm că lucrul în comun la clasă va facilita apropierea dintre cadrele didactice şi elevi
pe tema Internetului, precum şi o deschidere mai mare către discuţiile despre activităţi pe Internet şi viaţa on-line a elevilor. 
descarcati
The Web We Want Profesori online Manual pentru cadre didactice/ European Schoolnet. - 2015. - 87 p.

Pentru mulţi tineri din acest început de secol XXI, personalitatea online, activităţile şi interacţiunile sociale din mediul virtual sunt la fel de importante precum cele din viaţa reală. Prin urmare, profesorii trebuie să fi e conştienţi de acest lucru şi să-i ajute pe tineri să profi te de oportunităţile pe care tehnologiile online şi reţelele de socializare le oferă pentru a-şi dezvolta competenţele-cheie. Mai mult decât atât, profesorii trebuie să-i ajute pe tineri să devină cetăţeni responsabili, cu spirit critic.

Lecţiile din Web We Want Manual pentru cadre didactice au fost concepute de către profesori, pentru profesorii din Europa şi nu numai.

Planurile de lecţie propun idei şi activităţi care au menirea de a-i încuraja pe tineri să-şi dezvolte competenţele creative şi de gândire critică, esenţiale pentru o viaţă împlinită în lumea de mâine.

Ghidul îi ajută pe profesori să integreze tematica legată de activităţile online ale tinerilor în programa şcolară, datorită unor planuri de lecţie şi fi şe de lucru bazate pe interactivitate şi, în acelaşi timp, conforme cu cadrele naţionale de competenţă. Temele şi obiectivele fi ecărei activităţi sunt prezentate sub forma unui index cuprinzător, facilitând astfel utilizarea publicaţiei.

Elevii care folosesc aceste materiale au ocazia:

• să înţeleagă mai bine provocările şi oportunităţile pe care le prezintă internetul, şi
• să dobândească competenţele de care vor avea nevoie în viaţă şi carieră.
Toate planurile de lecţie respectă prevederile Cadrului european al competenţelor digitale1, ghid care
contribuie la identifi carea şi descrierea competenţelor TIC conform Cadrului european al califi cărilor şi evidenţează metodologia care stă la baza acestuia1.


descarcati
 The Web We Want Tânăr şi online – Activităţi concepute de tineri pentru tineri/ European Schoolnet/ European Schoolnet. - 2013. - 52 p.

The Web We Want” este un ghid educaţional destinat celor cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani, conceput cu participarea nemijlocită a tinerilor. Conţinutul şi modul de abordare al tematicii rezonează cu nevoile şi preferinţele tinerilor de astăzi şi urmăressă stimuleze spiritul de reflecţie pe marginea unor probleme precum prezenţaonline, reputaţia, drepturile şi responsabilităţile adolescenţilor. În acelaşi timp, gama variată de exerciţii îi invită pe tineri să-şi împărtăşească din experienţe şi să reflecteze la propriile practici online.


1: Identificaţi-vă drepturile şi responsabilităţile
2: E timpul să gândim critic!
3: Acţionăm, reacţionăm, interacţionăm…
4: Prezintă-te întregii lumi
5: Sub acoperire, în lumea online
6: Ce sunt drepturile de autor?
7: Să vedem ce aţi învăţat! Mai prezintă Internetul secrete pentru voi sau nu?

Broșuri

http://www.sigur.info/resurse-sigur-info/profesori.pdf 
http://www.sigur.info/resurse-sigur-info/parinti.pdf


 http://www.sigur.info/resurse-sigur-info/parinti.pdf
http://www.sigur.info/resurse-sigur-info/adolescenti.pdf
  •   http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Sprache_russische_Materialien/klicksafe_Flyer_Datenschutz_Eltern_russisch.pdf
  •  http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Sprache_russische_Materialien/klicksafe_Flyer_Internettipps_Jugendliche_russisch.pdf 
  • http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Sprache_russische_Materialien/klicksafe_Flyer_Internettipps_Eltern_russisch.pdf

Alte materiale în limba romănă

In limba engleză

https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/teachers-and-professionals/teaching-resources

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti