Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicații 2016: Carta Socială Europeană și procedura reclamațiilor colective

European Social Charter. - Strasbourg: Council of Europe, november 2016. - 42 p.

Charte sociale européenne.. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, novembre 2016. - 42 p.


Această broșură cuprinde textul Cartei sociale europene, în varianta sa revizuită - Seria Tratatelor Europene (STE), nr. 163 - deschisă pentru semnare la Strasbourg, la 3 mai 1996, precum și procedurile de verificare a aplicării sale prevăzute: în partea IV a Cartei din 1961 - STE nr. 35 - deschisă pentru semnare la 18 octombrie 1961, așa cum a fost modificată prin Protocolul de amendare a Convenției - STE nr. 142 - deschis pentru semnare la Turino la 21 octombrie 1991, prin Protocolul adițional care prevede un sistem de reclamanții colective - STE nr. 158 - deschis pentru semnare la Strasbourg la 9 noiembrie 1995. Situația cu privire la semnarea și ratificarea de către Statele membre a Cartei sociale europene și a protocoalelor sale, precum și declarațiile și rezervele Statelor pot fi consultate pe pagina de internet: http://www.conventions.coe.int.

Carta socială europeană este echivalentul Convenției europene a drepturilor omului în domeniul drepturilor economice și sociale. Ea garantează un larg evantai de drepturi ale omului legate de angajare, locuință, sănătate, educație, protecție socială și alte servicii sociale.
Niciun alt instrument juridic la nivel pan-european ne oferă o protecție atât de vastă și completă a drepturilor sociale decât cea prevăzută de Cartă. ea este, pe bună dreptate, considerată ca fiind Constituția socială a Europei și reprezentă o componenetă esențială a arhitecturii drepturilor omului pe continent.
*    *    *
European Social Charter - Collective Complaints Procedure:  - Strasbourg: Council of Europe, December 2016. - 18 p.  
Charte sociale européenne - Procédure de réclamations collectives. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, decembre 2016. - 42 p.

Procedura reclamațiilor colective a fost pus în aplicare printr-un protocol al Cartei sociale europene, în scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a drepturilor pe care aceasta le garantează. Protocolul adițional prevede un sistem de reclamații colective - STE nr. 158 - a fost deschis pentru a fi semnat de către Statele membre ale Consiliului Europei la 9 noiembrie 1995 și a intrat în vigoare la 1 iulie 1998.

Scopul urmărit prin introducerea acestui sistem este de a spori eficiența, rapiditatea și impactul activităților de verificare a implementării Cartei. Procedura reclamațiilor a consolidat rolul parteneriatelor sociale și al organizațiilor neguvernamentale, oferindu-le posibilitatea de a se adresa direct Comitetului european pentru Drepturi sociale  pentru ca acesta să se pronunțe asupra unei evenutale neaplicări a Cartei în țările vizate, mai exact în țările care au acceptat prevederile sale, precum și procedura reclamațiilor

Situația cu privire la semnarea și ratificarea Cartei și a Protocoalelor sale, precum și declarațiile și rezervele Statelor, pot fi consultate pe internet: www.coe.int/socialcharter și www.coe.int/conventions. În măsura în care ele se referă la dispozițiile juridice obligatorii sau ele sunt adoptate de către un organ de control stabilit de Cartă și de Protocolul care prevede sistemul de reclamații, deciziile Comitetului europen pentru Drepturi sociale sunt impuse Statelor vizate; cu toate acestea, ele nu sunt executorii decât în ordinea juridică interioară.

În practică, aceasta înseamnă că atunci când Comitetul European pentru Drepturi sociale a constatat că situația într/un Stat nu este în conformitate cu prevederile Cartei, organizația a făcut reclamația  nu poate pretinde ca decizia Comitetului să fie executată în dreptul intern, după cum ar fi în cazul unei decizii judecătorești din Statul respectiv. Deciziile Comitetului european pentru Drepturi sociale sunt declarative, altfel spus ele arată calea de urmat. În această bază, autorităților naționale li se cere să ia măsuri pentru a le da un efect în dreptul intern. Prin urmare, judecătorii naționali pot invalida sau revizui legislația internă dacă Comitetul european penttru Drepturi sociale a afirmat că aceasta nu este compatibilă cu Carta.

Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CEDS) al Consiliului Europei a publicat, la 25 ianaurie 2017, concluziile sale anuale pentru 2016 (Carta sociale și Carta revizuită), care menționează 166 încălcări ale Cartei sociale europene în 34 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv în Republica Moldova.

Despre aplicarea Cartei sociale în Republica Moldova, puteți citi în publicația:
Carta Socială Europeană revizuită - în aplicare
Mai multe publicații ale Consiliului Europei cu privire la Carta socială europeană și mecanismul reclamațiilor colective, pot fi consultate în Colecțiile Centrului Pro-European:

E.7. Carta socială / Charte sociale / Social Charter


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti