Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: Educaţia interculturală

 (Publicaţiile oferite de Programul Pestalozzi al Consiliului Europei pot fi consultate online şi/sau în Sala de lectură a Centrului Pro-european)


H.1.5/2014 DE Developing intercultural competence through education = Développer la compétence interculturelle par l'éducation / Huber, Josef (ed.); Reynolds, Christopher (ed.). - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2014. - 128 p. - 978-92-871-7745-2. - (Council of Europe Pestalozzi Series, No. 3.).

Această publicaţie, a treia din seria respectivă, face un pas înainte spre integrarea deplină a competențelor interculturale în cadrul sistemului de învățământ ca element-cheie. Lucrarea oferă considerentele pentru care este promovată această competenţă, propune un cadrul conceptual în acest scop şi descrie explicit elementele constituive ale competenţei interculturale pentru a fi dezvoltate în şi prin educaţie.

  *    *    *

H.1.5/2011 TE Teacher education for change: The theory behind the Council of Europe Pestalozzi Programme / Josef Huber; Pascale Mompoint-Gaillard.- Strasbourg; Council of Europe Publishing, 2011. - 153 p. - 978-92-871-7020-0. - (Council of Europe Pestalozzi Series, No. 1.).
Care este rolul principal al profesorilor în ziua de azi? De ce Consiliul Europei se ocupă de educația, dar și de instruirea cadrelor didactice, în special? Cum să se asigure că educația este ghidată de viziunea unei societăți viitoare dezirabile pentru toţi?  
Având în vedere luptă aprigă pentru subiectele introduse în programul şcolar, cum ar putea fi integrate în planul de învățământ existent educație pentru drepturile omului, a democrației și a înțelegerii reciproce

Care sunt valorile ce stau la baza concepției noastre de învățământ?
Scopul acestei publicații este de a oferi câteva răspunsuri la aceste şi multe alte intrebari. Mai presus de toate, scopul său este de a contribui la dezbaterea în curs, mai necesară ca oricând, asupra rolului profesorilor și formării cadrelor didactice în contextul mai larg de predare și învățare pentru o societate democratică durabilă.
*   *   * 
H.1.5/2012 IN Intercultural competence for all: Preparation for living in a heterogeneous world / Josef Huber. - Strasbourg; Council of Europe Publishing, 2012. - 125 p. - 978-92-871-7356-0. - (Council of Europe Pestalozzi Series, No. 2.).
Educație care ajută cetățeniitrăiască împreună în societățile noastre diverse este o chestiune de urgență. Noi toți trebuie ne dezvoltăm capacitatea de a ne înțelege reciproc depăşind toate tipurile de bariere culturale; aceasta este o condiție fundamentală pentru a face societățile noastre democratice să lucreze.  
Publicaţia prezintă dezvoltarea competențelor interculturale ca un element-cheie al învățământului general. Autorii subliniază necesitatea, în primul rânda unei politici de educație adecvată care plasează competența interculturală în centrul întregului sistem educaţional și, mai presus de toate, pentru dezvoltarea, pe o bază de zi cu zi, a unor atitudini, abilitățile și cunoștințele necesare pentru înțelegerea reciprocă. Fără acestea, nicio schimbare în societate durabilă este posibilă.
Mai multe publicaţii privind educaţia interculturală, inclusiv elaborate în cadrul Programului Pestalozzi al Consiliului Europei pot fi consultate în Colecţii CPESC. 
Programul educaţional Pestalozzi al Consiliului Europei a elaborat un instrument care ajută cadrele didactice, dar nu numai, la recunoaşterea competenţelor sale interculturale în contextul diversităţii. este Acest instrument este disponibil şi în varianta română.


Recunoaşterea competenţei interculturale: Instrument de autoevaluare / Programul Pestalozzi al Consiliului Europei. - Strasbourg, 2014. - 4 p.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti