Faceți căutări pe acest blog

Cartea şi lectura în Europa: experienţe şi oportunităţi de colaborare şi cooperare

La 2 septembrie 2014, la Centrul Pro-european al BNRM, a avut loc Masa Rotundă “Cartea şi lectura în Europa: experienţe şi oportunităţi de colaborare şi cooperare” , în cadrul Salonului Internaţional de Carte “Cărţile unesc Europa”.

Directorul General al Bibliotecii Nationale, dl A.Rău, a salutat prezenţa înalţilor oaspeţi - reprezentanţi ai misiunilor externe şi ambasadelor acreditate la Chişinău, ai ministerelor RM, instituţiilor culturale, editurilor şi societatii civile. Dl Rău a menţionat importanţa semnării Acordului de Asociere dintre UE şi RM, acest fapt istoric fiind extrem de important şi pentru cultura naţională, care astfel obţine noi perspective de dezvoltare şi cooperare.Politicile europene în domeniul culturii în ultimul deceniu capătă o amploare remarcabilă, fiind considerate drept nişte oportunităţi excepţionale de consolidare a relaţiilor externe, dar şi un factor al creşterii economice.

Uniunea Europeană, la elaborarea politicilor sale, se conduce de diverse instrumente, dar şi de rezultatele sondajului de opinie Eurobarometru, care reflectă percepţiile şi aşteptările cetăţenilor europeni şi constituie un ajutor preţios la pregătirea, luarea deciziilor şi evaluarea activităţii structurilor UE. Din anul 2007, CE efectueaza, la nivel european, Eurobarometrul « Acces şi participare la activităţi culturale », ceea ce demonstrează că CE acorda tot mai multă atenţie susţinerii şi promovării sectorului cultural. Potrivit datelor acestui sondaj în domeniul culturii, cea mai răspândită formă de participare în ţările UEeste vizionarea sau audierea unui program cultural la Tv sau radio, după care urmează citirea unei cărţi. De asemenea, potrivit acestui sondaj lectura cărţilor scrise de un autor dintr-o altă ţară europeană este cea mai răspândiră formă de implicare în cultura altei ţări, iar o treime dintre europeni accesează internetul cel puţin o dată pe săptămână pentru a căuta subiecte pe teme culturale.

În acest context, moderatorul Mesei Rotunde, dl Iurie Colesnic, a invitat participanţii să-şi împărtaşească opiniile asupra perspectivelor colaborării în domeniul traducerii, editării şi promovării carţilor la nivel european.
Viceministrul pentru relaţii externe şi integrare europeană a RM dl Iulian Groza, a menţionat în cuvântul său de salut că “Direcţia pe care a ales-o Republica Moldova şi anume cea a Integrării europene în contextul politic şi economic regional reprezintă mai mult decât semnarea unui acord, această alegere ne reconfirmă apartenenţa europeană din punct de vedere istoric şi cultural. Totodată, oportunităţile care apar odată cu asocierea politică şi economică cu UE ne vor apropia de familia europeană, acest fapt fiind posibil prin partajarea valorilor comune, respectului pentru unitate în diversitate, o continuă dezvoltare durabilă atît pe plan economic, social, dar şi cultural.”

Dl viceministru a informat participanţii că actualmente RM negociază cu UE condiţiile participării ţării la programul „Europa Creativă” pentru susţinerea sectoarelor culturale şi creative europene (2014 – 2020), care ar deschide pentru editurile din ţara noastră, componenta dedicată traducerii literaturii artistice şi, respectiv, promovării operelor traduse.

„Apropierea culturală prin participarea la programele culturale existente vor deschide mai multe oportunităţi de schimb de experienţă cu statele de pe continentul European şi concomitent vor facilita şi intensifica contactul între persoane”, a menţionat viceministrul Iulian.Groza.

Reprezentatul Delegatiei UE în Republica Moldova, dl Wicher Slagter MBA, a asigurat ca semnarea de catre RM a Acordului de Asociere confirma vointa cetatelor RM de a adera la valorile europene atât de diverse, dar atât de comune, “Unitate prin diversitate” fiind sloganul UE..


Ambasada Franţei în RM are o activitate foarte constructiva în ţara noastră. Dl Petit Jérémie, Prim Consilier la Ambasara Franţei, Consilier de Cooperare şi acţiune culturală, a subliniat relaţiile strânse stabilite cu eduturile din RM, în special cu editura Cartier şi editura Arc, care traduc şi editează cărţi ale scriitorilor francezi.


La rândul sau, redactorul-şef al edituriiCartier, dl Emilian Galaicu-Păun, şi dl Iurie Bârsa, directorul editurii Arc, au salutat faptul că cetăţenii RM din aprilie curent pot circula liber în spaţiul UE şi astfel pot fi implicaţi mai mult în activităţile de cooperaree culturală, şi au solicitat autorităţilor RM să ofere şi cărţilor un regum liberalizat de circulaţie în spaţiul european. A fost adus exemplul Franţei, unde în cadrrul MAE există o structura care este responsabilă de promovarea culturii franceze în alte ţări.

De asemenea, reprezentanţii editurilor au solicitat ca Ministerul Culturii să ofere o asistenţă mai mare în ceea ce ţine de negocierea şi obţinerea drepturilor de autor, iar împreună cu Inspectoratul Fiscal să fie examinată posibilitatea scutirii activităţii editoriale de obligaţia achitării TVA, aceasta fiind o măsura extrem de necesară pentru susţinerea activităţii editoriale în RM şi au adus exemple pozitive în acest sens ale ţărilor europene, în special Turcia.

Această practică a fost confirmată de reprezentanţii BN a Turciei, prezenţi la eveniment, care au menţionat despre susţinerea importantă pe care o acordă autorităţile Turciei dezvoltării sectorului cultural.

Spre exemplu, doar in anul 2013 operele scriitorilor turci au fost traduse în 58 de limbi străine de către 42 de edituri, aceste opere fiind difuzate în 62 de ţări. Cât priveşte publicaţiile în format electronic, doar în 2013 au fost publicate 1981 de titluri, ceea ce constituie o creştere de 500 % faţă de anul precedent De asemenea, în Turcia este foarte dezvoltat sectorul asociativ în domeniul culturii, existând mai multe asociaţii ale editorilor şi vânzătorilor de carte.

Presedintele Centrului de Resurse DIALOG-Pro, D-na Lilia Snegureac a prezentat Compendiul de date şi tendinţe generale în politica culturală a Europei (COMPENDIUM), care este o lucrare de referinţă unică asupra politicilor culturale europene, dublată de un sistem de informare şi monitorizare a politicilor culturale, a instrumentelor, dezbaterilor şi tendinţelor din acest domeniu în Europa.

Dl Valeriu Stancu, scriitor şi editor din România, a apreciat înalt experienţa Turciei şi a remarcat faptul că în România, ca şi în RM, este extrem de necesar un program coerent de promovare a valorilor culturale româneşti în spaţiul european.


Institutul Cultural Român, reprezentat la întrunire de catre acad. Valeriu Matei, desfăşoară o importantă activitate de susţinere a proiectelor culturale, şi mai ales de difuzare a cărţii româneşti în RM. Dl. Matei a menţionat importanţa elaborării şi implementării legislaţiei în domeniul culturii care să corespundă standardelor europene.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti