Faceți căutări pe acest blog

Salonul Internaţional de Carte: Publicaţiile Consiliului Europei
La 3 septembrie, în cadrul Salonului Internaţional de Carte, a avut loc prezentarea Carnetului Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile Omului şi o dezbatere pe marginea articoleleor incluse. Eveimentul a fost organizat în cooperare cu Centrul de Resurse „Dialog-Pro” şi Universitatea „Perspectiva”. Invitatul special al reuniunii a fost dna Lilia Snegureac, Preşedintele Centrului de Resurse „Dialog-Pro”.

Elena Mursa, lector la Universitatea Perspectiva INT, a făcut o prezentare în baza articolului „Jurnalistii trebuie protejati impotriva violentei”.

 

Costin Sergiu, student la anul III. Universitatea Perspectiva INT, a prezenta articolul Restricţiile care afectează apărătorii drepturilor migranţilor trebuie să înceteze. La dezbateri au participat peste 60 de studenţi de la IRIM, Universitatea "Perspectiva", de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM. Ei au manifestat un viu interes pentru activitatea Comisarului CoE pentru Drepturile Omului, dar şi pentru publicaţiile prezentate. A avut loc un schimb de opinii pe marginea situaţiei jurnaliştilor din Moldova, în special fiind puse în discuţie cauzele Moldovei la CEDO care se referă la libertatea de exprimare. Subiectul care a vizat drepturile migranţilor au generat o divizare a auditoriului în 2 tabere, una dintre ale a justificat migraţia masivă a cetăţenilor Moldovei în statele europene şi o alta  a pledat pentru schimbarea situaţiei în Republica Moldova prin oferirea locurilor de muncă care să stimuleze cetăţenii să rămână în ţară. Participanţii au apreciat pozitiv organizarea acestui eveniment şi şi-au manifestat dorinţa de a participa şi alte întruniri de acest gen, în cadrul cărora să-şi poată exprima viziunile asupra diverselor subiecte de actualitate.


Pe toată perioada desfăşurării SIC, CPESC a organizat expoziţii ale publicaţiilor Consiliului Europei pe domenii ce ţin de drepturile omului. Toate expoziţiile au fost însoţite de donaţii de carte şi materiale promoţionale. La 31 august a fost prezentată Convenţia europeană a Drepturilor Omului şi publicaţiile ce ţin de activitatea Curţii Europene a Drepturilor Omului şi interpretarea Convenţiei europene a Drepturilor Omului, accentul fiind pus în special pe prevenirea torturi şi informaţii privind activitatea Curţii. Au fost distribuite peste 200 de publicaţii, pliante şi broşuri din donaţia oferită de CEDO.

La 1 septembrie au fost expuse publicaţii ce ţin de educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului. Au fost  distribuite în special afişe din colecţia "Să trăim şi să învăţăm democraţia".La 2 septembrie publicul a avut ocazia să facă cunoştinţă cu versiunile printate ale publicaţiilor Agenţiei Fundamentale pentru Drepturile Omului a Uniunii Europene.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti