Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Aprofundarea relațiilor UE - RM : Ce? De ce? Cum?


Acest manual are drept scop explicarea conţinutului unui tratat juridic voluminos şi complex – Acordul de Asociere, care include o Zonă de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) – între Republica Moldova şi Uniunea Europeană (UE). La fel ca şi majoritatea textelor juridice complexe, acesta nu poate fi citit ca o carte. Astfel, scopul manualului dat este să faciliteze înţelegerea fiecărui capitol al Acordului, în ceea ce priveşte natura angajamentelor pe care şi le asumă părţile şi perspectivele implementării acestora.
Acest Manual este parte a unei trilogii, care se referă la acorduri foarte asemănătoare, dar nu identice, dintre UE, pe de o parte, şi Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, pe de altă parte. Cele trei publicaţii sunt disponibile în format electronic şi pot fi descărcate gratuit în limba engleză şi respectiv în limbile celor trei ţări, pe site-ul www.3dcftas.eu.


DESCARCATI
327.7 / A-67  II-711728
Aprofundarea relațiilor UE - RM [Text tipărit] : Ce? De ce? Cum? / Editat de Michael Emerson și Denis Cenușă . ─ Chişinău : Expert-Grup, 2016. - 200 p. : il.

ISBN: 978-1-78660-174-2
ISBN: 978-1-78660-170-4
ISBN: 978-1-78660-175-9
Manualul vizează un număr mare de cititori, inclusiv oficiali, parlamentari, conducători de întreprinderi, jurişti, consultanţi de afaceri, centre analitice, organizaţii ale societăţii civile, profesori universitari, formatori, studenţi şi jurnalişti.
Cele 30 de capitole ale manualului sunt în esenţă cele din Acord, dar nu sunt identice acestora. Unele capitole din Acord, care prezintă mai puţin interes, nu sunt tratate aici , iar mai multe titluri de capitole au fost rearanjate.

Manualul a fost elaborat de două echipe de cercetători şi experţi de la CEPS din Bruxelles şi Expert-Grup din Chişinău.


327.7 / У-25  II-711732

Углубление молдавско-европейских отношений  : Что, зачем и как? / Под ред. Майкла Эмерсона и Дениса Ченуши . ─ Кишинев : Expert-Grup, 2016. - XIX, 220 p. : tab., il.ISBN: 978-1-78660-174-2
ISBN: 978-1-78660-170-4
ISBN: 978-1-78660-175-9

DESCARCATI
Авторы настоящего пособия задались целью разъяснить содержание такого объемного и сложного юридического договора, как Соглашение об ассоциации, включая также договор об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), подписанных между Республикой Молдова и Европейским Союзом (ЕС). Как и большинство сложных юридических текстов, его нельзя читать как обычную книгу. Вот почему, с помощью данного пособия, мы стремимся сделать содержание каждой главы Соглашения понятнымкаждому, как в плане сути обязательств, взятых на себя сторонами, так и в плане дальнейших перспектив по реализации этих обязательств.

Пособие рассчитано на широкую читательскую аудиторию, в том числе на должностных лиц, депутатов парламента, лидеров бизнеса, юристов, бизнес-консультантов, аналитические центры, организации гражданского общества, преподавателей вузов и специальных тренингов, студентов и журналистов.
Тридцать разделов данного пособия практически аналогичны разделам соглашения, но не повторяют их в точности. Некоторые наименее интересные разделы соглашения не были освещены в данном пособии. Кроме того, в некоторых случаях мы соеденили тематику разных разделов.

Настоящее пособие входит в трилогию, в которой освещаются очень похожие, но в то же время, не вполне одинаковые соглашения между ЕС, с одной стороны, и Грузией, Молдовой и Украиной, с другой. Все три книги можно найти в электронном виде и бесплатно скачать на английском языке и соответствующих языках трех стран на сайте www.3dcftas.eu.

В пособии содержатся ссылки на Повестку дня Соглашения об ассоциации. Она была составлена совместными усилиями Молдовы и ЕС для оценки хода выполнения Соглашения об ассоциации, и в ней можно найти последнюю информацию и более подробные сведения по различным темам. Вот почему нельзя путать между собой Соглашение и Повестку. 

Над пособием работали две группы исследователей и экспертов – одна из центра CEPS (Центр Европейских Политических Исследований) в Брюсселе, а вторая из Expert-Grup в Кишиневе.

 

*  *  * 
DESCARCATI
327.7 / D-30   II-711730
Deepening EU-Moldovan Relations [Text tipărit] : What, why and how? / Edited by Michael Emerson and Denis Cenușa . ─ Chişinău : Expert-Grup, 2016. - IX, 205 p. : tab., il.

ISBN: 978-1-78660-174-2
The signing of the Association Agreement and DCFTA between Moldova and the European Union in 2014 was a strategic political act to deepen the realisation of Moldova’s ‘European choice’. Of all the EU’s eastern neighbours, Moldova is objectively the most European on several accounts, including sharing a common history, language, culture and border with its direct neighbour and now EU member state Romania. This signifies highly positive foundations for making a success of the Agreement, notwithstanding the major political and economic challenges that contemporary Moldova faces.
The purpose of this Handbook is to make the legal content of the Association Agreement clearly comprehensible. It covers all the significant political and economic chapters of the Agreement, and in each case explains the meaning of the commitments made by Moldova and the challenges posed by their implementation.
A unique reference source for this historic act, this Handbook is intended for professional readers, namely officials, parliamentarians, diplomats, business leaders, lawyers, consultants, think tanks, civil society organisations, university teachers, trainers, students and journalists.
The work has been carried out by two teams of researchers from leading independent think tanks, CEPS in Brussels and the Expert-Grup in Chişinău

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti