Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Dreptul Uniunii Europene


341.2 / F - 96 I-1273160

FUEREA, Augustin Manualul Uniunii Europene/ Augustin Fuerea. ─ Ed. a 6-a, rev. şi adăug . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 493 p.
Bibliogr. : p. 451-482
ISBN: 978-606-673-843-9

Reputat specialist in domeniul dreptului comunitar, autorul nu mai are nevoie, credem, de nicio prezentare; autor a nenumarate carti si studii, participant la multe reuniuni stiintifice internationale, avand multiple distinctii din partea Academiei Romane, Uniunii Juristilor si din partea multor alte organizatii, Prof. univ. dr. Augustin Fuerea este incontestabil o autoritate in materia dreptului Uniunii Europene.

Va recomandam aceasta carte din urmatoarele considerente:

cuprinde o ampla disertatie asupra aparitiei si evolutiei Comunitatilor europene;
cuprinde o bogata descriere a principalelor tratate asupra Comunitatilor europene;
descrie principalele institutii ale Uniunii europene;
are un capitol dedicat statelor-membre ale Uniunii Europene;
are un capitol dedicat delimitarilor notionale in legatura cu Uniunea Europeana.

Pentru toate acestea, "Manualul Uniunii Europene" constituie o lucrare cu caracter obligatoriu pentru toti cei interesati istoria si tendintele dreptului comunitar si politicii europene si evolutia instutionala a Uniunii Europene.


Cuprins | Rasfoieste


341.2 / F - 96  III-127182

FUEREA, Augustin Dreptul Uniunii Europene : Principii, acțiuni, libertăți / Augustin Fuerea . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 456 p. - (Universul juridic).
Bibliogr. : p. 429-449
ISBN: 978-606-673-789-0

Lucrarea reprezinta o continuare, fireasca, a demersurilor științifice anterioare, demersuri destinate aprofundarii și actualizarii problematicii dreptului Uniunii Europene. Se adreseaza, deopotriva, teoreticienilor și practicienilor dreptului, dar și specialiștilor aparținand altor domenii. In vederea realizarii, efortul de documentare a vizat, cu precadere, studiul legislației Uniunii Europene (izvoare primare și derivate), valorificarea doctrinei relevante pentru materie, existenta in țara și in strainatate, dar și a jurisprudenței Curții de Justiție a Comunitaților Europene, respectiv a Curții de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție, Tribunalul și Tribunalul Funcției Publice). O atenție deosebita am acordat, in egala masura, principalelor instrumente de lucru ale unor instituții și organe ale Uniunii Europene, instrucțiunilor ori normelor interne de transpunere sau aplicare a dreptului Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, cartea, care pornește de la concepte și aspecte evolutive, prezinta opiniile, existente in materie, legislația Uniunii Europene și jurisprudența instanțelor Comunitaților Europene/Uniunii Europene.

Aceasta reunește, la niveluri diferite de aprofundare, valențe specifice unui curs universitar (prin structura gandita și prin gradualitatea prezentarii informațiilor), dar și caracteristici proprii monografiilor, studiilor și cercetarilor. Complexitatea dimensiunilor avute in vedere a fost urmarita ținand seama de principalii beneficiari carora li se adreseaza. - studenți, masteranzi, doctoranzi din cadrul unor specializari dintre cele mai diverse: drept, drept european și internațional, administrație publica, relații internaționale și studii europene, științe economice, științe politice, științe ale comunicarii, relații publice, limbi straine, limbi moderne aplicate ș.a. Dintr-o alta perspectiva, lucrarea, prin conținutul sau, este de un real folos celor interesați de noul sistem de drept european, aflați la inceput de drum, precum și celor cu preocupari in domeniul practicii europene sau in materii interferente de mai multa vreme, cum este cazul jurnaliștilor care au un rol deosebit de important in diseminarea informației, al oamenilor de afaceri ori al specialiștilor implicați direct in procesul de integrare a țarii noastre in Uniunea Europeana, un loc aparte ocupandu-l cadrele didactice, și nu numai.Cuprins | Rasfoieste

347.7 / D - 93 III-127175
DUȘCĂ, Anca Ileana Dreptul Uniunii Europene privind afacerile  / Anca Ileana Dușcă. ─ Ed. a 2-a, rev. şi adăug . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2016. - 66 p. - Bibliogr. : p. 257-262
ISBN: 978-606-673-798-2Cartea Dreptul Uniunii Europene privind afacerile in materia afacerilor, deopotriva specialisti, cat si nespecialisti in aceasta materie.

Specialistii – juristi, dar si practicieni si teoreticieni ai celorlalte ramuri de drept – vor gasi interpretari ale legislatiei si practicii judiciare, fie ea consacrata, fie recenta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in materia despre care vorbim. Nespecialistii – simplii cetateni, organismele neguvernamentale de protectia consumatorilor, mediului etc. – vor gasi noi modalitati, recunoscute de Curtea de la Luxemburg, prin care sa-si valorifice drepturile recunoscute de tratatele de baza ale Uniunii Europene. Deoarece unele dintre hotararile Curtii de Justitie a Uniunii Europene au rol creator, interesul vizeaza, cu deosebire, cetatenii Uniunii Europene. Insa si cetatenii neeuropeni pot gasi o sursa de inspiratie in hotararile Curtii de la Luxemburg, deoarece aceasta pune un accent deosebit pe principiile dreptului Uniunii Europene: principiul liberei circulatii a persoanelor, bunurilor, serviciilor, capitalurilor, principiul nediscriminarii, principiile precautiei, „poluatorul plateste”, efectivitatii in dreptul mediului etc.

Dar, si unii si ceilalti – specialisti si nespecialisti – trebuie sa vada in aceasta carte o pledoarie pentru cunoasterea si exercitarea drepturilor conferite de legislatia Uniunii Europene si confirmate de jurisprudenta Curtii de la Luxemburg.


349.2 / D - 75     I-1273158

Vezi cuprins
Rasfoieste cartea
DOSEANU, Loredana Steliana Reglementarea muncii tinerilor şi femeilor în dreptul naţional şi european / Loredana Steliana Doseanu . ─ București : Universul Juridic, 2015. - 215 p. - (Colecţia Monografii).
Bibliogr. : p. 197-206
ISBN: 978-606-673-674-9

Bibliogr. : p. 197-206

ISBN: 978-606-673-674-9

Această lucrare este actuală şi importantă având în vedere că tinerii şi femeile, în special gravide, care au născut recent sau care alăptează, reprezintă o categorie vulnerabilă de lucrători care necesită un regim special de protecţie.

Nu întâmplător, Organizaţia Internaţională a Muncii şi Uniunea Europeană au adoptat o serie de norme – convenţii, recomandări, directive – care vizează protecţia tinerilor şi a femeilor la locul de muncă.
Drept consecinţă, legiuitorul român, precum şi cel din alte ţări, au adoptat o serie de reglementări în acelaşi sens.

Autoarea a urmărit, în special, cercetarea temei sale din perspectiva teoretică a reglementării protecţiei juridice a tinerilor şi a femeilor la locul de muncă, cu obiectivul declarat de a descoperi noi idei şi de a propune noi abordări ce se vor dovedi utile şi necesare în practică. Totodată, a urmărit să evidenţieze impactul aspectelor teoretice şi practice asupra evoluţiei cadrului legislativ din sistemul juridic românesc în materie, în raport cu evoluţia acestuia la nivelul Uniunii Europene şi a altor trei ţări dezvoltate economic şi juridic din Europa (Franţa, Italia şi Spania).

Lucrarea în discuţie are ca obiectiv general identificarea, selectarea şi sistematizarea materialului normativ specific, a doctrinei şi a practicilor din domeniu, studierea acestora, pentru a prezenta aspectele pozitive, dar şi negative şi exprimarea unor puncte de vedere proprii, concretizate, în special, în propunerile de „lege ferenda”.
  

347.7 / L - 43 III-127178

LAZĂR, Ioan. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei/ Ioan Lazăr . ─ Bucuresti : Universul Juridic, 2016 . - 17 p.

Mai mult

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti