Faceți căutări pe acest blog

Prin promovarea valorilor europene către o poziţie civică europeană: Atelier de instruire


La 27 februarie 2015, la Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, a avut loc Atelierul profesional “Prin promovarea valorilor europene către o poziţie civică europeană”, organizat de către Biblioteca Municipală “B.P.Haşdeu”, în cooperare cu Centrul de Resurse “Dialog-Pro”.

La eveniment au participat peste 25 de bibliotecari de la „B.P.Haşdeu”şi filialele sale din mun. Chişinău care au dorit să-şi aprofundeze cunoştinţele în vedere implementării în practică a obiectivelor Anului Bibliologic 2015 – Anul promovării valorilor europene.

În calitate de formatori s-au prezentat : Lilia Snegureac, secretar al Platformei Societății Civile „Pentru Europa” și Elena Carauș, specialist principal, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare.al BNRM..

Directoraul general al Bibliotecii Municipale „B.P.Haşdeu”, Mariana Harjevschi, a adresat celor prezenţi un cuvând de salut în care a menţionat rolul bibliotecilor publice în consolidarea societăţii şi importanţa cunoaşterii şi promovării valorilor noastre comune europene.
Dna Lilia Snegureac, în calitate de Preşedinte al Secretariatului Platformei Societăţii Civile « Pentru Europa », a prezentat succint Platforma şi rolul acesteia în promovarea ideii de integare europeană a ţării şi i-a îndemnat pe cei prezenţi să dea dovadă de poziţie civică activă şi să se implice în campaniile de informare şi comunicare europeană, dar şi să organizeze propriile activităţi.

Elena Carauș le-a explicat celor prezenți la seminar unde şi cum pot căuta informații europene, a specificat care sunt cele mai importante deosebiri între CoE și UE. Aceasta a făcut referire la sursele externe primare (site-urile europe.eu și coe.int), dar și la cele interne (infoeuropa.md, cpesc.md). Participanții au putut vedea pas cu pas, unde pot găsi informații importante legate de Uniunea Europeană, Consiliul Europei și valorile comune ale acestor două organisme europene. Mai detaliat a fost prezentat Portalul de bloguri al CPESC şi oportunităţile oferite de acesta beneficiarilor. Cei prezenţi au aflat ce fel de informaţii sunt disponibile online şi cum pot fi utilizate acestea la pregătirea activităţilor în cadrul Anului Bibliologic 2015.

Lilia Snegureac a explicat în continuare modalităţile de promovare a valorilor europene, în special cum se organizează o campanie de promovare şi care sunt instrumentele pertinente. Au fost prezentate etapele unei campanii de comunicare publică. De asemenea, au fost prezentate detaliat metodele de informare, promovare şi comunicare.

Partea a 2-a a atelierului a fost dedicată instrumentelor pentru o comunicare eficientă cu cetăţenii.

Participanţilor le-au fost prezentate diverse instrumente de comunicare, elaborate de către Consiliul Europei, Uniunea Europeană, dar şi la nivel naţional, precum şi metode practice de utilizare a lor în cadrul diverselor activităţi de promovare. Un interes aparte a suscitat Fişele tematice din dosarul tematic “Integrarea europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pentru modernizarea ţării”. În baza acestui instrument, cei prezenţi au discutat despre utilizarea acestui dosar în cadrul activităţilor de promovare a valorilor europene şi cum ar putea fi adus mesajul european mai aproape de cetăţeni.


 Cât priveşte instrumente Consiliului Europei, Elena Carauş a prezentat Seria de publicaţii dedicate educaţiei pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului, în special Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului, dar şi instrumentele de promovare a acestui document: broşura pentru elevi, afişele, etc.De asemenea, s-a discutat despre importanţa educaţiei interculturale şi importanţa sa în comunicare. Celor prezenţi le-a fost prezentată colecţia CPESC cu privire la educaţia interculturală, cu accent pe publicaţiile şi instrumentul de autoevaluare a competenţelor interculturale, elaborate în cadrul programului Pestalozzi al Consiliului Europei. Seria de publicaţii Pestalozzi a fost transmisă Centrului de Excelenţă.

Tuturor participanților le-au fost distribuite pliante, broșuri și ghiduri informative, care să completeze fondul de referinţă al bibliotecilor publice, dedicat tematicii europene.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti