Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: Rec(2022)1 privind importanța educației interculturale și lingvistice

The importance of plurilingual and intercultural education for democratic culture: Recommendation CM/Rec(2022)1 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 2 February 2022 and explanatory memorandum. - Strasbourg: Council of Europe, 2022. - 42 p. /Accesat la 31.01.2024/.

ISBN 978-92-871-9203-5

Disponibil: https://www.ecml.at/Portals/1/documents/about-us/Recommendation%20and%20EM%20EN%20FINAL.pdf

Importanța educației plurilingve și interculturale pentru cultura democratică: Recomandarea CM/Rec(2022)1 adoptată de Comitetul Miniștirlor al Consiliului Europei la 2 februarie 2022 și Raportul explicativ

Recomandarea a fost adoptată în cadrul unei reuniuni a Delegaților Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei pe 2 februarie 2022. Scopul acestei recomandări este să atragă atenția statelor membre asupra importanței educației plurilingve și interculturale în promovarea culturii democratice.

Recomandarea se concentrează pe două aspecte îngrijorătoare. În primul rând, pe ideea greșită că cunoașterea unei singure limbi străine este suficientă. În al doilea rând, pe concepția eronată că competențele în limbile minoritare sau de migrație ar putea afecta coeziunea socială în societățile tot mai diverse.

Pentru a contracara aceste idei, recomandarea evidențiază beneficiile cognitive, lingvistice și sociale ale învățării mai multor limbi. Ea arată cum competențele plurilingve și interculturale contribuie la succesul educațional, la integrarea socială și la dezvoltarea abilităților esențiale pentru funcționarea democrației, cum ar fi înțelegerea și formularea argumentelor și opinilor.

Recomandarea promovează o viziune holistică asupra educației lingvistice, punând limbajul în centrul învățării și incluzând toate limbile, toate sectoarele educaționale și toți participanții în procesul de învățare. Ea oferă, de asemenea, ghiduri pentru statele membre prin Raportul Explicativ, evidențiind resursele dezvoltate de Programul de Politică Lingvistică și de Centrul European pentru Limbi Moderne (ECML).

*     *     *

Little David. Plurilingual and intercultural education for democratic culture: a Council of Europe Recommendation and its implications for the university sector

De la publicarea Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi în 2001, Consiliul Europei a susținut o abordare plurilingvă și interculturală în educație (lingvistică). Cu toate eforturile depuse de Consiliu, conceptele de plurilingvism și interculturalitate au avut un impact relativ redus asupra sistemelor de educație ale statelor membre. În 2020, Volumul Companion al CEFR a reînnoit pledoaria, iar acum, în 2022, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei a emis o Recomandare privind educația plurilingvă și interculturală pentru cultura democratică, împreună cu un Memoriu Explicativ. Acest document explică contextul Recomandării, rezumă ceea ce se solicită statelor membre și explorează succint implicatiile acesteia pentru învățământul superior.

Disponibil:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti