Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații - Autobiografia întâlnirilor interculturale

Autobiography of intercultural encounters. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2022. - 70 p. - ISBN 978-92-871-9299-8. - (Accesat la 19.04.2023).

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-041122-gbr-2508-aie-text-a4-web-1-/1680a9b030

În lumea contemporană, întâlnirile cu oameni din alte medii culturale au devenit parte din viața noastră de zi cu zi. Aceste întâlniri interculturale pot fi folosite ca o oportunitate de a învăța despre alte culturi, de a ne dezvolta capacitățile de comunicare eficientă și respectuoasă, de a ne gândi la propriile noastre afilieri culturale și de a reflecta asupra modalităților în care am putea acționa pentru binele comun.

Autobiografia întâlnirilor interculturale (AIE) este o resursă educațională care poate fi folosită de către cursanți pentru a obține toate aceste rezultate. Acesta sprijină cursanții să se gândească și să învețe din întâlnirile interculturale pe care le-au experimentat fie față în față, fie prin intermediul mijloacelor vizuale (cum ar fi televiziunea, filme, reviste) sau prin internet.

Volumele de față conțin o ediție actualizată și revizuită a AIE originală, care sprijină reflecțiile cursanților asupra întâlnirilor interculturale față în față. Există două versiuni ale AIE: o versiune standard pentru cei care îl pot completa și o versiune pentru cursanții mai tineri pentru a fi folosită de copiii care au nevoie de sprijin de la un adult în gândirea la întâlniri interculturale. Ambele versiuni sunt însoțite de note pentru facilitatori care explică în detaliu cum poate fi utilizat AIE.

Aceste noi ediții au fost complet actualizate și aliniate cu Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică al Consiliului Europei și pot fi utilizate de educatori și cursanți din învățământul primar, secundar și superior și în educația non-formală și informală.

*     *     *

Autobiography of intercultural encounters through visual media / Martyn Barrett; Michael Byram.- Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2022. - 58 p. - ISBN 978-92-871-9296-7 (PDF). - (Accesat la 19.04.2023).

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-041222-eng-2518-visualmedia-couv-a4-bat-web-1-/1680a9b031
*     *     *
Autobiography of intercultural encounters through the internet / Martyn Barrett; Michael Byram.- Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2022. - 58 p. - ISBN 978-92-871- 9297-4 (PDF). - (Accesat la 19.04.2023).

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-041322-gbr-2508-autobiography-aieti-txt-a4-web-1-/1680a9b032

*     *     *

Autobiography of intercultural encounters: context, concepts and theories / Martyn Barrett; Michael Byram.- Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2022. - 54 p. - ISBN 978-92-871- 9298-1 (PDF). - (Accesat la 19.04.2023).

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-041422-eng-2518-conceptsandtheories-couv-a4-bat-web-2-/1680a9b033


Edițiile revizuite și actualizate ale diferitelor versiuni ale AIE care au fost dezvoltate pot fi găsite în trei volume separate care însoțesc acest volum și au fost prezentate mai sus. Volumul de față conține două lucrări însoțitoare, „Context, concepte și teorii” și „Concepte pentru discuție”. Primul discută contextul politicii și problemele conceptuale și teoretice legate de întâlnirile interculturale și este destinat cititorilor care doresc să înțeleagă ideile care stau la baza designului AIE. Acesta din urmă oferă mai puține discuții tehnice despre conceptele cheie legate de cultură, identitate și întâlniri interculturale și poate fi utilizat cu elevii din învățământul secundar superior sau din primii ani de învățământ superior și în educația non-formală și informală.Introducere 

A devenit ceva obișnuit să spunem că lumea s-a schimbat, că globalizarea și internaționalizarea face totul diferit, că experiență interculturală este experiența fiecăruia. Acest lucru este destul de adevărat pentru mulți oameni care întâlnesc oameni din alte țări în viața lor de zi cu zi, căci aceștia sunt evident experiențe „interculturale”. Libertatea de circulație în Europa a fost un caz deosebit în ultimele decenii iar necesitatea dialogului intercultural este bine recunoscută.

Pe de altă parte, există multe părți ale Europei și dincolo de acestea unde astfel de experiențe nu sunt, de fapt, așa obișnuite, unde oamenii nu pot simți că schimbarea le-a afectat împrejurimile lor imediate, chiar dacă văd efectele globalizării și internaționalizării în știrile zilnice de la televiziune.

Aceste două puncte de vedere se bazează pe ideea că „cultura” este ceea ce se găsește în locuri îndepărtate, ceea ce ar putea fi experimentat într-o vacanță într-o altă țară, de exemplu, și că „intercultural” se aplică numai experiențelor cu oameni din locuri îndepărtate. „Cultura” este, totuși, un concept complex care este folosit, și uneori suprautilizat, dacă ne referim la multe dimensiuni ale experienței noastre cu alți oameni. Într-adevăr, „alți oameni” este, de asemenea, un termen simplu amăgitor folosit pentru a se referi la cei care „nu sunt ca noi”.

Oamenii care „nu sunt ca noi” și care au o „cultură” diferită pot fi, de fapt, mult mai variați decât cei din alte țări, oameni pe care îi putem întâlni sau nu ca urmare a globalizării și internaționalizării. Băieții pot spune că fetele „nu sunt ca noi” și au propria „cultură” și invers. Oamenii care locuiesc în oraș pot spune același lucru despre cei care locuiesc la țară și invers. Persoane de o religie/grup de vârstă/etnie/ naționalitate, sau similar, poate spune despre cei de altă religie/grup de vârstă/etnie/naționalitate sau similar și viceversa.

Unul dintre efectele globalizării și dezvoltării tehnologiilor de diferite tipuri este aducerea oamenilor „nu ca noi” în viețile noastre prin intermediul mass-media vizuale, prin „știri de 24 de ore” la televizor și pe internet, prin publicitatea orientată global, prin mijloace mai obișnuie cum ar fi ziarele și revistele în formatele lor tradiționale și de internet, precum și prin materialele oferite pentru toate tipurile de învățare de-a lungul vieții în medii formale și informale.

În curând devine clar că întâlnirile interculturale fac parte din viața noastră de zi cu zi, cu sau fără globalizare și internaționalizare, uneori față în față și adesea mediate sub formă vizuală, unele întâlniri trec neobservate pentru că sunt atât de obișnuite și par naturale. Altele ies în evidență ca fiind speciale și uneori ca niște experienţe solicitante şi dificile pentru că sunt neobişnuite şi sunt cauza bucuriei sau a fricii sau ambelor. Chiar și obișnuitul devine neobișnuit ca un anumit eveniment sau imagine care ne frapează printre altele din mediul nostru și ne face brusc să ne oprim și să ne uimim.

Bucuria și frica, și alte emoții intermediare, sunt adesea cel mai bine înțelese printr-o mică reflecție și analiză și pot deveni apoi o bază mai bună pentru viitoarele întâlniri interculturale. Înainte de această Autobiografie a întâlnirilor interculturale prin medii vizuale (AIEVM), a fost produsă Autobiografia întâlnirilor interculturale (AIE). dezvoltată ca un mijloc de a ne ajuta să ne gândim la experiențele noastre față de „alți oameni” cu alte „culturi”. Acest AIEVM actual se bazează pe AIE, dar este substanțial diferit din cauza modalităților în care experiența noastră față de alții este afectată de media vizuală care trebuie luată în considerare. La fel ca AIE, însă, este un mijloc de a ne ajuta să decidem cum putem și ar trebui să învățăm dintr-o întâlnire interculturală, ce ar trebui să facem, ce măsuri am putea întreprinde, cum putem afla mai multe despre evenimentul care a avut loc și cum putem beneficia de pe urma eveniment important pentru noi și cum îl putem face parte din înțelegerea noastră despre „ceilalți” și „culturile lor”.

AIEVM este în esență o serie de întrebări despre o anumită imagine sau o experiență online, adesea ceva care a fost deosebit de izbitor și a lăsat o impresie. Întrebările ne ajută să reflectăm asupra imaginii sau experienței online, cum am răspuns, cum ne-am gândit și am simțit atunci și acum despre ea și ce concluzii putem trage din aceasta pentru viitor. Întrebările urmează o secvență atentă, care se bazează pe cercetare științifică, dar sunt scrise într-un mod care face ușor de urmat pentru oricine. În „Versiunea standard”, cei care folosesc AIEVM o pot face singuri sau cu alții – cu ajutorul unui prieten sau al unui profesor, de exemplu – în timp ce „Versiunea pentru elevi mai tineri” este destinată copiilor care au nevoie de ajutor de la un adult la citire şi scriere şi la reflectarea asupra imaginii.

AIEVM este însoțită de „Note pentru facilitatori” în ambele versiuni, unde esteboferită o explicație mai detaliată a scopului și originillor sale.

Există, de asemenea, publicația „Context, concepte și teorii”, care tratează în profunzime conceptele care stau la baza AIEVM, cum ar fi ceea ce înțelegem prin „cultură” și multe alte concepte care ajută la clarificarea unei zone complexe pentru facilitatori. În sfârșit, există o versiune mai scurtă și simplificată a acestui text explicativ, intitulată „Concepte pentru discuție”, care poate fi folosită de persoanele care completează „Versiunea standard” a AIEVM și care de sine stătător ar putea dori să înțeleagă mai multe despre modul în care discipline precum psihologia și sociologia ne ajută să analizăm întâlnirile interculturale într-un mod științific. Aceste două texte pot fi găsite într-un volum separat.

Se speră că AIEVM va fi un mijloc de a ajuta pe oricine a avut o experiență interculturală semnificativă
de orice fel să beneficieze de aceasta, să o facă parte din modul lor de a vedea lumea din jurul lor și să decidă cum să o facăsă participe pe deplin la lumea interculturală căreia îi aparțin.

Mai multe publicații:

https://www.coe.int/en/web/education/publications#{%2278266904%22:[0]}

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti