Faceți căutări pe acest blog

O nouă Strategie a UE privind o uniune a securității (2020-2025)


Strategia europeană privind o uniune a securității, prezentată la 24 iulie 2020, prezintă prioritățile în materie de acțiuni, instrumente și măsuri pentru a garanta securitatea în lumea fizică și digitală, precum și la toate nivelurile societății.

Strategia se concentrează asupra domeniilor prioritare în care UE își poate aduce contribuția pentru a sprijini statele membre în consolidarea securității tuturor celor care trăiesc în Europa. De la combaterea terorismului și a criminalității organizate, la prevenirea și detectarea amenințărilor hibride și sporirea rezilienței infrastructurii noastre critice, la promovarea securității cibernetice și încurajarea cercetării și inovării, strategia stabilește instrumentele și măsurile care urmează să fie dezvoltate în următorii 5 ani pentru a se asigura securitatea în mediul nostru fizic și în cel digita


Strategia UE privind o uniune a securității=EU Security Union Strategy: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. - Brussels, 24.7.2020 ( COM(2020) 605 final ). - 28 p. [Accesat 24.07.2020]

1.Un mediu de securitate orientat spre viitor
2.Combaterea amenințărilor aflate în continuă evoluție
3. Protejarea europenilor împotriva terorismului și a criminalității organizate
4. Un ecosistem european de securitate solid


Inițiative de combatere a abuzului sexual asupra copiilor, a drogurilor și a armelor de foc ilegale

Comisia  a prezentat pe data de 24 iulie 2020  si -  3  inițiative imediate în vederea punerii în aplicare a Strategiei privind o uniune a securității: 
Toate aceste amenințări necesită o acțiune fermă la nivelul UE, deoarece au un caracter transfrontalier și sunt prezente atât online, cât și offline. De asemenea, aceste amenințări au fost agravate de pandemia de COVID-19, în special abuzul sexual asupra copiilor, care a fost puternic amplificat de izolarea fizică și de intensificarea activității online. Combaterea traficului de droguri și de arme de foc este esențială în lupta împotriva criminalității organizate, o prioritate de prim rang în materie de securitate internă în întreaga Europă.

  1. o Strategie a UE pentru o combatere mai eficace a abuzului asupra copiilor
EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse. - Brussels, 24.7.2020 COM(2020) 607 final. - 20 p. [Accesat 24.07.2020]
Disponibil :

Strategia propune o serie de inițiative pentru perioada 2020-2025, care se concentrează asupra următoarelor aspecte:
  • o mai bună coordonare, prin lansarea imediată a unui studiu în vederea eventualei înființări unui nou centru european privind abuzul sexual asupra copiilor. Centrul s-ar baza pe bunele practici din centre similare din întreaga lume, cum ar fi Centrul național din SUA pentru copiii dispăruți și exploatați, și ar putea primi semnalări din partea întreprinderilor privind cazuri de abuz asupra copiilor, ar sprijini activitatea de prevenire și ar contribui la acordarea de asistență victimelor. În plus, cooperarea cu industria poate continua prin intermediul Forumului UE pentru internet. O altă prioritate este și îmbunătățirea protecției copiilor la nivel mondial, prin promovarea cooperării între mai multe părți interesate prin intermediul Alianței mondiale WePROTECT pentru încetarea exploatării sexuale a copiilor pe internet;
  • activitatea de prevenire, ținând cont de faptul că cercetarea privind motivele care îi determină pe oameni să comită infracțiuni este limitată și fragmentată, iar comunicarea dintre cercetători și practicieni este minimă. Comisia va depune eforturi pentru a înființa o rețea de prevenire, pentru a sprijini legături mai strânse între activitățile de cercetare și aplicațiile practice (în special în ceea ce privește programele destinate persoanelor care se tem că ar putea să comită infracțiuni) și pentru a elabora campanii de sensibilizare și materiale media specifice;
  • un cadru juridic solid, care să includă punerea în aplicare integrală a legislației existente a UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (Directiva 2011/93), identificarea lacunelor legislative, a bunelor practici și a acțiunilor prioritare, precum și eventuala elaborare a unei noi legislații, în special pentru a le impune furnizorilor de servicii online obligația de a detecta și de a raporta autorităților publice materiale cunoscute care conțin abuzuri sexuale;
  • consolidarea răspunsului în materie de asigurare a respectării legii, inclusiv înființarea de către Europol a unui centru de inovare și a unui laborator, depunerea de eforturi în vederea înființării unui centru european de combatere a abuzului sexual asupra copiilor și alocarea de fonduri pentru dezvoltarea capacităților digitale ale autorităților de asigurare a respectării legii din statele membre
2. o nouă Agendă și un nou plan de acțiune ale UE privind drogurile

EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Brussels, 24.7.2020 COM(2020) 606 final. - 17 p. [Accesat 24.07.2020]Noua agendă și noul planul de acțiune ale UE privind drogurile pentru perioada 2021-2025 stabilesc cadrul politic și prioritățile de acțiune în următorii 5 ani și includ o serie de priorități strategice ale Agendei UE privind drogurile. Agenda se va axa în principal pe următoarele aspecte:
  • măsuri de securitate consolidate care se concentrează asupra tuturor aspectelor traficului ilicit de droguri, de la grupuri infracționale organizate la gestionarea frontierelor externe și distribuția și producția ilicite;
  • intensificarea activității de prevenire, inclusiv sensibilizarea cu privire la efectele nocive ale drogurilor, în special legăturile dintre consumul de droguri, violență și alte forme de criminalitate, și
  • abordarea consecințelor negative asociate consumului de droguri, prin asigurarea accesului la tratament, reducerea riscurilor și a efectelor nocive, precum și o abordare echilibrată a problemei drogurilor în penitenciare.
Agenda și planul de acțiune ale UE privind drogurile vor consolida abordarea bazată pe dovezi, integrată și echilibrată în materie de reducere a cererii și ofertei de droguri, prin intermediul unei acțiuni cuprinzătoare și multidisciplinare care să acopere dimensiunile științifice, de mediu, sociopolitice, tehnologice și internaționale ale acestei probleme, luând în considerare totodată impactul pandemiei de COVID-19 asupra fenomenului drogurilor.


EU action plan on firearms trafficking 2020-2025: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS  Brussels, 24.7.2020 COM(2020) 608 final. - 16 p. [Accesat 24.07.2020]

Noul plan de acțiune privind traficul de arme de foc se axează pe 4 priorități:
asigurarea cadrului juridic pentru a reduce riscurile de deturnare a armelor de foc de pe piața legală către piața neagră;
o mai bună cunoaștere a amenințării, soluționând problema pe care o reprezintă lipsa unor statistici comparabile privind incidentele implicând arme de foc și confiscările de arme de foc în UE;
consolidarea acțiunilor de asigurare a respectării legii pentru a-i opri pe traficanți;
intensificarea cooperării internaționale, fiind prevăzută o serie amplă de activități axate pe Europa de Sud-Est.

Mai mult -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti