Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Cel de-al 29-lea raport general al CPT


29th General Report of the CPT: 1 January - 31 December 2019 / European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. - Strasbourg: Council of Europe, 2020. - 101 p. - [Accesat la 29.05.2020].
 Disponibil:   https://rm.coe.int/16809e80e1    

„În ciuda progreselor înregistrate în ultimele trei decenii în prevenirea torturii și a maltratării în Europa, rămân provocări semnificative și complexe pentru a asigura protecția persoanelor private de libertate în locurile de detenție”, a declarat Mykola Gnatovskyy, președintele Consiliului a Comitetului anti-tortură din Europa (CPT), în urma publicării raportului anual al comitetului pentru anul 2019.

Cea de-a 30-a aniversare a CPT în 2019 a fost o oportunitate de a face bilanțul realizărilor Comitetului și de a analiza provocările cu care a confruntat cum ar fi supraaglomerarea de închisori, detenția de imigrare, tratamentul involuntar al pacienților bolnavi psihic sau reținerea minorilor.

Începând cu 1989, CPT a efectuat peste 450 de vizite în statele membre ale Consiliului Europei, desfășurându-și activitatea de constatare a faptelor în peste 3.000 de secții de poliție și în peste 1.200 de închisori, precum și în sute de centre de detenție de imigrare, instituții de psihiatrie, case de îngrijire socială și alte locații în care persoanele pot fi private de libertate.

Până în prezent, 12 țări au autorizat o astfel de „procedură de publicare automată”: Albania, Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Republica Moldova, Monaco, Norvegia, Suedia și Ucraina.

 Vezi de asemenea

 Comunicat de presa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti