Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Linii directoare privind recrutarea, selecția, educația, instruirea și dezvoltarea profesională a personalului din sistemul penitenciar și de probaţiune


Guidelines regarding recruitment, selection, education, training and professional development of prison and probation staff = Linii directoare privind recrutarea, selecția, educația, instruirea și dezvoltarea profesională a personalului din sistemul penitenciar și de probaţiune . - Strasbourg, 2019 . - 11 p. - [Accesat 20.11.2019]

Disponibil:  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809661fd

Liniile directoare conțin recomandări specifice cu privire la nivelurile de educaţie minime ale personalului și la criteriile de recrutare, care ar trebui realizate în mod corect și transparent, ținând cont de competențele și valorile personale necesare personalului care lucrează în penitenciare și servicii de probațiune.

Un alt aspect subliniat este faptul că, procesele de recrutare ar trebui să urmărească încurajarea diversității personalului pentru a face față nevoilor specifice ale diferiților suspecți și infractori, inclusiv abilități lingvistice și interculturale adecvate. Acesta este și motivul pentru care posturile vacante ar trebui să fie publicitate cât mai transparent și pe scară largă pentru a permite o largă diversitate de candidați.

În plus, liniile directoare subliniază importanța oferirii personalului din penitenciare și probațiune cu educație și pregătire adecvată în domenii specifice de cunoaștere și practică, precum și necesitatea unui sistem transparent de evaluări anuale ale performanței care să permită dezvoltarea profesională.
În cele din urmă, orientările subliniază faptul că serviciile de penitenciare și de probațiune ar trebui să aibă un cod de etică disponibil în mod public pentru personalul lor, iar evaluarea respectării acestui cod ar trebui să facă parte din procedura de evaluare.
Liniile directoare, pe care Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei, a invitat statele membre să le difuzeze între autoritățile naționale relevante, au fost elaborate ca urmare a celei de-a 22-a Conferințe a Directorilor Consiliului Europei a Serviciilor Penitenciare și de Probațiune organizată la Lillestrøm (Norvegia) în iunie 2017, care a vizat selecția, formarea și dezvoltarea personalului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti