Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Al 8-lea raport general privind activităţile GRETA

8th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES = Al 8-lea raport general privind activităţile GRETA / Consiliul Europei, Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane. - Strasbourg, 2019. - 87 p.  [Accesat 4 iunie 2019].

Disponibil la: https://rm.coe.int/8th-/168094b073

Raportul general  2019 al GRETA cuprinde un rezumat detaliat al activităților grupului de experți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

Raportul oferă o serie de exemple de schimbări pozitive ale legislației, politicii şi practicii pe care convenția antitrafic a contribuit în ultimii ani, precum şi identificarea domeniilor de îmbunătățire.

"Victimele care reuşesc să se elibereze de traficanți se găsesc, în general, într-o poziție de mare nesiguranță şi vulnerabilitate, ceea ce sporeşte riscul acestora de a fi exploataţi în continuare", a declarat preşedintele GRETA,Davor Derenčinović.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti