Faceți căutări pe acest blog

UE - e-publicatii - Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE, publicat  la 12 iulie 2018 , prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a asigurat aplicarea dreptului UE în 2017. Tabloul de bord al pieței unice, disponibil online și publicat tot  12.07.2018, marcând cea de a 25-a aniversare a pieței unice a UE, arată că, deși majoritatea barierelor în calea liberei circulații a persoanelor, a serviciilor, a mărfurilor și a capitalurilor sunt în curs de a fi eliminate, în unele domenii situația este stagnantă sau chiar se înrăutățește.
  
 
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene: Raport anual 2017 Bruxelles, 12.7.2018, COM(2018) 540 final. - 40 p. [ Accesat la: 12 iulie 2018]
Disponibil la :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0540&from=RO


Aplicarea eficace a legislației este esențială pentru a garanta faptul că cetățenii și întreprinderile se pot bucura de beneficiile conferite de dreptul UE. Orice normă, indiferent cât de atent ar fi elaborată și pregătită, este eficientă numai în măsura în care este eficientă punerea sa în aplicare. Pentru a face să avanseze prioritățile sale de politică, prin urmare, Comisia acordă atenție nu numai propunerii de noi de acte legislative, ci și asigurării faptului că acestea sunt aplicate și respectate în mod corespunzător. De exemplu, în 2017, Comisia a acționat ferm în domeniul asigurării respectării normelor în materie de protecție a datelor, migrație, protecția consumatorului, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și în domeniul calității aerului.
În același timp, cooperarea dintre Comisie și statele membre în cadrul unui parteneriat strâns rămâne un element esențial în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE și rezolvarea oricăror probleme care ar putea surveni. Pe tot parcursul anului, Comisia a sprijinit statele membre să se pregătească pentru intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679].


Cuprins


Asigurarea respectării legislației este esențială pentru buna punere în aplicare a politicii UE


Uniunea Europeană poate să își respecte politicile numai dacă statele membre aplică și pun în practică dreptul Uniunii în mod corect și fără întârzieri nejustificate. Comisia apelează la o gamă largă de instrumente, inclusiv la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a asigura atingerea obiectivele politicilor UE pe teren. 
 
1 Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții
2. O piață unică digitală conectată
3. O uniune energetică rezilientă, cu o politică în domeniul schimbărilor climatice orientată spre viitor
4. O piață internă mai integrată și mai echitabilă, cu o bază industrială mai puternică
5 .O Uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă
6. Un spațiu al justiției și al drepturilor fundamentale bazat pe încredere reciprocă
7. Către o nouă politică privind migrația


Tabloul de bord al pieței unice din 2018

Disponibil la : http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/
Tabloul de bord al pieței unice evaluează anual modul în care statele membre:

- pun în aplicare normele UE;
- creează piețe deschise și integrate (de exemplu, achiziții publice, comerțul cu bunuri și servicii);
- gestionează aspectele administrative privind lucrătorii străini (de exemplu, calificările profesionale);
- cooperează și contribuie la mai multe instrumente de guvernanță la nivelul întregii UE (de exemplu, portalul Europa ta, Solvit și EURES)

Anul acesta marchează cea de a 25-a aniversare a pieței unice a UE. Ediția aniversară a Tabloului de bord al pieței unice evaluează performanța în patru domenii de politică, două domenii privind deschiderea și integrarea pieței și 13 instrumente de guvernanță.

Tabloul de bord al pieței unice oferă o privire de ansamblu detaliată și precisă a situației punerii în aplicare a normelor pieței unice a UE în Spațiul Economic European (SEE) în 2017. Acesta evaluează modul în care UE și statele membre ale SEE aplică aceste norme și identifică lacunele în privința cărora statele membre și Comisia ar trebui să își intensifice eforturile.
În funcție de performanțele lor din 2017, statele membre au primit 152 de cartonașe verzi, 135 de cartonașe galbene și 49 de cartonașe roșii. Cartonașele indică domeniile în care statele membre au avut rezultate excelente (verde), medii (galben) sau sub medie (roșu).
Privirea de ansamblu (a se vedea graficul 4 de mai jos) arată că statele membre au făcut progrese în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale, al transpunerii normelor referitoare la piața unică și al dezvoltării instrumentelor de sprijinire a bunei funcționări a pieței unice pe teren (Europa ta, e-Certis și EURES). Însă, în comparație cu ediția anterioară a tabloului de bord, statele membre au primit mai multe cartonașe roșii în domeniul deschiderii în fața comerțului transfrontalier cu bunuri și servicii, al echității sistemelor de achiziții publice și în ceea ce privește numărul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 MAI MULT 

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE în 2017
  - Tabloul de bord

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti